Elektrificering for en fossilfri levevis

Forløsning af potentialet for elektrificering

Med en fossilfri elektricitet, der bliver mere og mere prismæssigt overkommelig, begynder vægtskålen nu at tippe fra fossilbaserede teknologier til fordel for elektrificering. Udover en fortsat hurtig udvidelse af den fossilfri elproduktion og udviklingen af elnettet til at kunne håndtere meget større belastninger end i dag, skal CO2-prisen også op. CO2-emissionshandelsordninger såsom EU ETS skal videreudvikles og strammes op, og desuden er det nødvendigt med politiske foranstaltninger på sektorplan for at styre markedet hen imod fossilfrie løsninger. Et eksempel er Fossilfrit Sverige, der er den sektorale køreplan for dekarbonisering, som blev søsat af den svenske regering i 2015.

Fossilfrit Sverige – sektorale køreplaner for dekarbonisering

I 2015 lancerede den svenske regering initiativet Fossilfrit Sverige med henblik på at vise, hvordan virksomheder, byer, kommuner og organisationer kan bidrage til klimadagsordenen. For at nå målet om at gøre Sverige klimaneutralt inden 2045 har Fossilfrit Sverige fremmet udviklingen af sektorale køreplaner for CO2-neutralitet.

I første halvdel af 2019 har 13 sektorer præsenteret deres køreplaner for dekarbonisering inden 2045, og tre mere er under udarbejdelse. Køreplanerne skitserer klart, hvad den enkelte sektor påtænker at gøre for at opnå CO2-neutralitet, og hvilke lovgivningsmæssige ændringer, der efter deres opfattelse er nødvendige for at muliggøre dette.

I de 13 køreplaner, der er fremlagt indtil nu, betragtes elektrificering i størstedelen som en del af løsningen.

Fossilfrit Sverige

Læs mere om køreplanerne for dekarbonisering.

Relateret indhold