Elektrificering for en fossilfri levevis

Udfasning af fossilbaserede energikilder

I dag er elektricitet permanent til stede og en nødvendighed for, at vores husstande, industrier og samfund kan fungere. Men det betyder ikke, at vi er fremme ved målstregen. Tværtimod er der stadigvæk mange områder, hvor vi kan hjælpe fossilfri elektricitet og udfasningen af fossilbaserede energikilder på vej. Kursen frem mod elektrificering varierer afhængigt af sektor og region, og udgangspunktet er forskelligt i forskellige europæiske lande.

Når det handler om opvarmning, dominerer fossile energikilder som f.eks. olie, gas og kul fortsat markedet i Europa. Tidlige omstillinger til elektricitet i nogle lande i anden halvdel af det 20. århundrede blev snarere drevet af omkostningsreduktioner end klimabekymringer. I eksempelvis Sverige blev varmeomlægningen gennemført fra olie til primært fossilfrie kilder såsom elektriske varmepumper som en konsekvens af oliekrisen i 1970'erne, og landet har i dag den højeste andel af vedvarende energi anvendt til opvarmning i EU.

I transportsektoren har elbilernes og -lastvognenes tilbagevenden til gengæld næsten fuldstændigt været drevet af efterspørgslen efter bæredygtige løsninger. Selv om elbiler stadigvæk er dyrere end traditionelle benzin- eller dieseldrevne løsninger, er markedet under hastig forandring. I de nordiske lande som helhed er en tredjedel af alle nye private køretøjer elektriske, og Norge viser vejen med store investeringer i opladningsinfrastruktur. Salget af elektriske private køretøjer steg med 50 % fra 2017 til 2018 i Sverige.

Potentialet for yderligere elektrificering er også stort for andre transportformer. Dette gælder både for dem, der hovedsageligt opfattes som elektrificerede, f.eks. jernbaner, men hvor f.eks. 50 % af de tyske tog stadigvæk er dieseldrevne, og for dem, der har været vanskeligere at elektrificere med dagens teknologi, navnlig flytrafikken. Luftfartssektoren kigger både på biobrændstoffer og mulighederne for elektriske jetmotorer som fremtidige løsninger. Til trods for, at det er vanskeligt at fremstille batterier, der er tilstrækkeligt små og lette, har produktionen af små elektriske fly allerede taget fart.