Elektrificering for en fossilfri levevis

Elektrificering af nye sektorer

Udover fortsat direkte elektrificering inden for varme- og transportsektoren er der et stort potentiale for at udnytte indirekte elektrificering til at reducere udledningerne fra de industrisektorer, der udleder mest CO2.

Sammen med vores partnere har vi potentialet til at reducere Sveriges samlede CO2-udledninger med 30 %. Potentialet er stort under forudsætning af, at løsningerne kan eksporteres til andre dele af Europa og globalt. Baseret på den eksisterende teknologi bør der være nye sektorer undervejs. Eksempelvis plastic og kemikalier, hvor de polymerer, der anvendes til at producere alt fra plasticmaterialer til kulfiber, kan fremstilles af grøn brint (lavet af elektricitet og vand) og carbondioxid, hvilket betyder, at processen snarere indfanger end udleder CO2. I landbrugssektoren, foruden elektrificeringen af køretøjer og dekarboniseringen af energisystemer, rummer gen-elektrificeringen af kunstgødningsproduktionen et stort potentiale.