Elektrificering for en fossilfri levevis

Dekarbonisering af energiforsyningen

Historisk set har elektrificering været en hoveddrivkraft for produktivitet og effektivitet, men i dag ligger den væsentligste interesse i at udnytte dens potentiale til at reducere CO2-udledningerne, som bidrager til klimaforandringerne. Elektricitet kan udnyttes med henblik på at reducere eller fjerne CO2-udledningerne på tre måder: ved dekarbonisering af energiforsyningen, ved direkte elektrificering og ved indirekte elektrificering, navnlig af industrielle processer.

At basere energiforsyningen på fossilfri elektricitet er en forudsætning for elektrificering som en drivkraft for dekarbonisering. Det betyder eksempelvis, at kulkraftværker erstattes med fossilfrie elektricitetskilder såsom vind, vand, sol eller kernekraft. Derfor er de lande, som allerede har en energiforsyning, der hovedsagelig er fossilfri, godt placeret i forhold til at vise vejen.