Våra hem sitter fast i ett beroende av fossila bränslen. Upptäck hur vi hjälper dem att bryta sig loss med vindkraft.

Vindkraft – en huvudingrediens för att minska koldioxidutsläppen

Den havsbaserade vindkraftsparken Kriegers Flak

Vi strävar efter att hjälpa samhället att bli fritt från fossila bränslen. För att nå detta mål måste vi dramatiskt öka produktionskapaciteten för våra förnybara energislag. Bland dessa spelar vindkraften en avgörande roll för att nå såväl de ambitiösa europeiska och nationella klimatmålen som våra egna mål. I september 2021 beslutade vi att skärpa våra utsläppsminskningsmål ännu mer för att hjälpa till att hålla den globala uppvärmningen på maximalt 1,5 grader Celsius. Med detta i åtanke siktar vi på att fyrdubbla vår produktion av vind- och solkraft till 2030.

Idag står enbart vindkraft för 17 procent av den europeiska elförbrukningen med en kapacitet på 255 GW. För att uppfylla den snabbt växande efterfrågan siktar EU på att tredubbla denna kapacitet till 2030. Som det ledande vindkraftsföretaget på våra kärnmarknader, med mer än 1 200 turbiner i drift, bidrar Vattenfall starkt till denna tillväxt, till exempel med Skandinaviens största havsbaserade vindkraftspark Kriegers Flak. Kriegers Flak, som invigdes 2021, kommer att öka den danska vindkraftsproduktionen med 16 procent och har en kapacitet som motsvarar årsförbrukningen för 600 000 danska hushåll.

Ett annat exempel är vår största landbaserade vindkraftspark i Sverige, Blakliden Fäbodberget, som invigdes 2022. Vindkraftsparken består av 84 vindkraftverk, har en total effekt på 353 MW och kan leverera fossilfri el till cirka 220 000 hushåll.

Samarbete är nyckeln

Män som tittar på vindkraftverkskomponenter

För att uppnå vårt mål att hjälpa samhället att bli fritt från fossila bränslen samarbetar vi också med ett brett spektrum av partners och stora industrier. Ett av dessa samarbeten har resulterat i utveckling av vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid med vår partner BASF. Hollandse Kust Zuid togs i drift i september 2023 och är världens största subventionsfria havsbaserade vindkraftspark.

Men inte nog med det. Sommaren 2023 startade bygget av Bruzaholm vindkraftspark, som ligger nära Eksjö i Småland. Vindkraftsparken ska tas i drift under hösten 2025 och så snart den är klar kommer Vattenfall att sälja 50 procent av elen som produceras här till Volvo under en tioårsperiod.  
 
”Detta partnerskap markerar ytterligare ett steg i att kontinuerligt minska miljöbelastningen från vår egen industriella verksamhet. Avtalet signalerar vårt åtagande att prioritera investeringar med låga koldioxidutsläpp, köpa förnybar energi och vidta klimatåtgärder i allt vi gör”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvo Group. 

Finlands första stora havsbaserade vindkraftspark

Ett sätt att hjälpa samhället att bli fritt från fossila bränslen i Finland är att utveckla landets första stora havsbaserade vindkraftspark tillsammans med Metsähallitus (finsk förvaltare av statligt ägda mark- och vattenområden). När vindkraftsparken tas i drift kommer den att ha kapacitet att förse mer än två miljoner finska lägenhetshus med fossilfri el.

Finland har satt upp det mycket ambitiösa målet att nå nettonollutsläpp till år 2035, och den nya havsbaserade vindkraftsparken är ett stort steg på vägen mot detta mål.

”Vattenfall är en ledande utvecklare av havsbaserad vindkraft i Europa. Vi är mycket hedrade över att ha valts ut för att bygga Finlands första storskaliga havsbaserade vindkraftspark. Vi ser fram emot att få bidra till Korsnäs-projektet med vår breda erfarenhet och att få hjälpa Finland att nå sina ambitiösa klimatmål”, säger Helene Biström, chef för affärsområdet Wind på Vattenfall.

Vindkraften är här för att stanna

Vindkraftverk i den havsbaserade vindparken Ormonde i Storbritannien

Vindkraft är inte bara en av de billigaste formerna av ny energiproduktion, utan den har också ett mycket lågt klimatavtryck. Moderna vindkraftsparker kompenserar för sitt eget koldioxidavtryck efter bara ett år av sina 25 år i drift.

Dessutom är vi fokuserade på att minska ytterligare miljöbelastning och har satt upp ambitiösa mål för hur vi ska hantera vindkraftverk i slutet av deras livscykel: Vi siktar på att återvinna 100 procent av turbinbladen år 2030.

Flytande vindkraftsparker – nästa stora innovation

Havsbaserade vindkraftverk i Skottland

En av de kommande stora utvecklingsstegen inom vindkraft är flytande vindkraftsparker. Som namnet avslöjar är detta vindkraftverk med fundament som inte är fästa vid havsbotten.

Vi utforskar denna innovativa teknik i Skottland för att få tillgång till djupt vatten för förnybar elproduktion. 

 

Vindkraftsparkerna Nordlicht utvecklas i tyska Nordsjön

Havsbaserad vindkraftspark i Tyskland

Under de kommande åren har Vattenfall för avsikt att bygga två toppmoderna havsbaserade vindkraftsparker utan statliga subventioner cirka 85 kilometer norr om den tyska ön Borkum. De kallas Nordlicht I och Nordlicht II. De båda vindkraftsparkerna får tillsammans en installerad effekt på cirka 1,6 GW och kan då i kontinuerlig drift producera el som motsvarar den årliga förbrukningen för mer än 1,7 miljoner tyska hushåll.

Efter ett slutgiltigt investeringsbeslut av Vattenfall kan Nordlicht I anslutas till det tyska elnätet någon gång under 2027 och Nordlicht II år 2028.

”Dessa projekt är milstolpar på vägen mot att möjliggöra fossilfrihet. De kommer att leda till en permanent minskning av Tysklands beroende av fossila bränslen. Dessutom kan havsbaserad vindkraft ge ett viktigt bidrag till omställningen till en mer klimatvänlig produktion inom några viktiga industrier. Inom ramen för samarbeten vill vi stödja den omställningen”, säger Helene Biström, chef för affärsområdet Wind på Vattenfall.

Se även