Upptäck hur vi driver tillväxten av förnybar energi i dag, så att du kan leva fossilfritt i morgon.

Vindkraft – en nyckelfaktor för att minska koldioxidutsläppen

Skäggig äldre man vid havet

Vi har ett tydligt mål: att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. För att nå det här målet behöver vi kraftigt öka mängden energi som våra förnybara energikällor kan generera. Bland dessa spelar vindkraft en kritisk roll när det gäller att nå de ambitiösa europeiska och nationella klimatmålen, såväl som våra egna mål. I september 2021 bestämde vi oss för att göra våra mål för minskade utsläpp ännu djärvare för att se till att hålla den globala uppvärmningen till max 1,5 grader. Med det här i åtanke siktar vi på att fyrdubbla produktionen av vind- och solkraft till 2030.

I dag bidrar vindkraft på egen hand med 17 procent av Europas elektricitet, med en kapacitet på 255 GW. För att möta det snabbt växande behovet siktar EU på att tredubbla den här kapaciteten till 2030. Som det ledande företaget inom vindkraft på våra kärnmarknader, med mer än 50 vindkraftsparker i drift, bidrar Vattenfall starkt till den här tillväxten. Ett exempel är Skandinaviens största havsbaserade vindkraftspark, danska Kriegers Flak, som invigdes 2021. Kriegers Flak ökar den danska vindkraften med 16 procent och kan förse 600 000 danska hushåll med fossilfri el.

Ett annat exempel är vår största vindkraftspark i Sverige, Blakliden Fäbodberget, som togs i drift 2022. Parkens 84 vindkraftverk har en årlig produktion på drygt 1 miljard kilowattimmar, vilket motsvarar förbrukningen för cirka 220 000 svenska hushåll.

Samarbete är avgörande

Delar till vindkraftverk i monteringshall

För att nå vårt mål att möjliggöra fossilfritt liv inom en generation samarbetar vi även med en mängd olika partners och stora industrikonsumenter. Ett av dessa partnerskap har resulterat i utvecklingen av vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid tillsammans med BASF. Hollandse Kust Zuid kommer att vara en av världens största subventionsfria vindkraftsparker när den tas i drift 2023.

Havsbaserad vindkraft – stommen för fossilfri vätgas

Havsbaserad vindkraftspark

Havsbaserad vindkraft-till-vätgas är en viktig del av Vattenfalls vision för en fossilfri framtid.

I dag är fossilfri vätgas nyckeln till att minska koldioxidutsläppen i energikrävande industrier som stål-, kemikalie- och flygindustrin. För att hjälpa dessa industrier minska sina koldioxidavtryck undersöker Vattenfall banbrytande teknik för framställning av fossilfri vätgas i havsbaserade vindkraftsparker. Vi tror att vi har potentialen att kunna producera vätgas från fossilfria källor till konkurrenskraftiga priser år 2030.

Havsbaserade vindkraftsparker är väl lämpade för produktion av enorma mängder fossilfri vätgas till industriella anläggningar, tack vare det stora antal timmar de kan generera energi med full kapacitet, också kallat fullasttimmar.

Vindkraft är här för att stanna

2025 50 %
2030 100 %

Vindkraft är inte bara ett av de billigaste sätten att producera energi, utan har också väldigt litet koldioxidavtryck. Moderna vindkraftsparker kompenserar för sina egna koldioxidavtryck efter bara ett år av sina totala 25 år i drift.

Utöver det fokuserar vi på att minska all ytterligare miljöpåverkan och har satt tuffa mål för hur vi ska hantera uttjänta vindkraftverk.

Flytande vindkraftsparker – nästa stora innovation

Bygge av vindkraftspark till havs

Nästa stora steg i utvecklingen av vindkraft är flytande vindkraftsparker. Som namnet avslöjar handlar det om vindkraftverk som inte sitter fast i havsbotten. Det gör det möjligt att producera förnybar el även på djupa vatten.

Vi undersöker just nu den här innovativa tekniken i ett projekt i Skottland.

Se även