Vår trafik är fast i ett beroende av fossila bränslen. På Vattenfall hjälper vi trafiken att bryta sig loss genom att installera och driva tusentals vanliga och snabba laddningspunkter och elektrifiera transporter.

På väg mot fossilfrihet

Kvinna som står bredvid sin elbil

Enligt Statista står transportsektorn för 20 procent av de globala koldioxidutsläppen. Det betyder att e-mobilitet och elektrifieringen av transportsektorn spelar en stor roll för att hjälpa samhället att bryta sig loss från beroendet av fossila bränslen.

För att snabba på omställningen till e-mobilitet och möta den växande efterfrågan på elektrisk laddning måste vi tillhandahålla en lättillgänglig laddningsinfrastruktur – på vägar, på allmänna platser och vid hemmen. Det är därför vi har skapat vårt laddningsnätverk InCharge genom vilket vi installerar och driver privata, offentliga och halvoffentliga laddningspunkter i Sverige, Nederländerna och Tyskland. Det är ett av sätten som vi arbetar med för att påskynda omställningen till e-mobilitet och uppnå en framtid där alla kan välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva.

Ett av Europas största laddningsnätverk

Man laddar en elbil

Vattenfalls InCharge-nätverk påverkar e-mobiliteten i hela norra Europa. I Nederländerna driver vi ett av de största offentliga nätverken för laddningspunkter för elfordon. I Sverige och Tyskland fortsätter vi tillsammans med partners att bygga offentliga och halvoffentliga laddningsstationer.

Totalt driver Vattenfall cirka 51 000 laddningspunkter i norra Europa, och antalet växer snabbt. Mer än 800 000 laddningar sker vid våra laddningsstationer varje månad, vilket visar att elbilar är på väg att bli det nya normala.

Massiva satsningar på publika laddningsanläggningar

En man som laddar en elbil

Under de kommande fem åren investerar Vattenfall 750 miljoner euro i utbyggnaden av laddningsstationer i Sverige, Nederländerna och Tyskland. Två tredjedelar – det vill säga en halv miljard – kommer att investeras i utbyggnaden i Tyskland.

Fokus ligger på utbyggnad av laddningsstationer hos så kallade platspartners. Platspartners är företag med allmänt tillgängliga parkeringsplatser som vill erbjuda sina kunder okomplicerad laddning när de handlar, besöker en restaurang eller bor på hotell.

Smart laddning för att undvika flaskhalsar i elnätet

När efterfrågan på e-mobilitet ökar måste vi också göra det enklare att ställa om till fossilfria transporter. På Vattenfall arbetar vi med många projekt som visar vägen och som kan lösa några av de utmaningar som vi står inför idag.

I Nederländerna kommer Vattenfall InCharge tillsammans med partners, att installera och driva upp till 35 000 offentliga laddningsstationer i provinserna Noord-Holland, Flevoland och Utrecht under de kommande fyra åren. För ändamålet har projektorganisationen MRA-Elektrisch utfärdat ett anbud på uppdrag av 74 kommuner. De första laddningsstationerna kan vara på plats redan i mitten av 2024.

I anbudet överbeaktades överbelastning av elnätet i regionerna. Elnäten behöver förstärkas, men en sådan utbyggnad tar tid. Som ett resultat av detta måste nätet utnyttjas mer effektivt under tiden. Därför har Vattenfalls laddningsstationer stöd för smart laddning, där laddningsprocessen anpassas efter nätbelastningen eller elpriset. Detta gör det möjligt för Vattenfall att tillfälligt minska effekten på laddningsstationer vid punkter i elnätet där efterfrågan på el tillfälligt är för hög, till exempel under kvällsrusningen när många reser hem.

Vattenfall fördubblar just nu antalet laddningsstationer i Stockholm. Sedan Stockholms stad år 2017 beslutade att satsa stort på publik laddning av elbilar har över 4 000 nya publika laddningspunkter installerats i huvudstaden. 400 av dessa är placerade på så kallade laddningsgator, där många laddningsstationer står på rad. 252 av dessa stationer drivs av Vattenfall.

I Göteborg deltar Vattenfall i ett projekt för att testa trådlös laddningsteknik för eldrivna taxibilar i en levande stadsmiljö. Här samarbetar Vattenfall med Volvo Cars, taxiföretaget Cabonline, hårdvaruleverantören InductEV , det kommunala energiföretaget Göteborg Energi och den kommunala affärsutvecklingsmyndigheten Business Region Göteborg. Vattenfall ser till att den automatiska betalningslösningen InCharge fungerar smidigt i samband med trådlös laddning.

Eldrivna flottor på väg mot fossilfrihet

Ellastbil

Elektrifiering av tunga transporter är en viktig del i omställningen mot fossilfrihet. Vattenfall och Coca-Cola i Sverige har startat ett samarbete för att investera i eldrift av tunga lastbilar. Det innebär till en början att tre lastbilsladdningsstationer installeras vid Coca-Cola Europacific Partners anläggning i Jordbro utanför Stockholm.

Det här är ett initiativ som fungerar bra med Coca-Colas mål att minska utsläppen från sina företagsfordon och Vattenfalls mål att arbeta för fossilfrihet.

Se även