Upptäck hur vi elektrifierar bilkörning i dag, så du kan leva fossilfritt i morgon.

På väg mot en fossilfri framtid

Elbilsladdning

Transporter står för ungefär en tredjedel av världens energianvändning. Det innebär att elektrifiering av fordons- och transportsektorn spelar en enorm roll för en mer hållbar framtid.

För att snabba på övergången till elektrifierade transporter måste vi möta det ökade behovet av elektrisk laddning genom att tillhandahålla en lättillgänglig infrastruktur med laddstationer. På Vattenfall är vi involverade i flera projekt för göra att olika slags laddpunkter mer tillgängliga. Vi installerar och driver privata, publika och semipublika laddpunkter i Sverige, Nederländerna och Tyskland.

Ett av Europas största nätverk av laddstolpar

Trafik på en bro

En hållbar framtid kräver hållbara transporter. Elbilar kan spela en nyckelroll för att nå dit, men med fler elbilar på vägarna behövs det fler laddpunkter. Därför skapade vi vårt laddnätverk InCharge – ett av våra initiativ för att snabba på övergången till eldriven trafik och möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation.

Vattenfall InCharge-nätverket gör ett avtryck inom eldriven trafik i norra Europa. I Nederländerna driver vi ett av det största publika laddnätverken för fordon. I Sverige och Tyskland bygger vi tillsammans med samarbetspartners publika snabbladdningsstationer över hela landet.  

Totalt driver Vattenfall fler än 40 000 laddpunkter i norra Europa och siffran stiger snabbt. Cirka 350 000 förare av elfordon använder redan våra laddstationer, vilket visar att elfordon håller på att bli det nya normala.

Ännu snabbare laddning med hjälp av överskottsenergi

En kvinna som laddar en elbil

När användandet av elfordon och behovet av mer hållbara transportsätt ökar, behöver vi göra det ännu enklare att växla till fossilfri transport. På Vattenfall arbetar vi med många projekt som leder vägen framåt och löser några av de utmaningar som vi står inför. 

I vårt åtagande att elektrifiera samhället har vi inte bara etablerat laddnätverket InCharge, vi lanserade även Flexpower Amsterdam – ett flexibelt laddnätverk för elektriska fordon. Flexpower pågick från december 2021 till oktober 2022 som ett gemensamt projekt mellan Amsterdams stad, nätägaren Liander, byggföretaget Heijmans, Vattenfall, Amsterdams tekniska högskola och det holländska innovationscentret för smart laddning, ElaadNL. Syftet med projektet var att lyfta Amsterdams e-mobilitetskapacitet och förbereda staden för en elektrifierad framtid.  

Flexpower varierade laddhastigheten beroende på den tillgängliga kapaciteten i nätet och det antal bilar som laddades vid varje tillfälle. När mer kapacitet fanns tillgänglig, till exempel under dagen då solpaneler bidrog med energi, eller på natten då övrig konsumtion var låg, kunde anslutna bilar laddas med maximal hastighet. Resultatet var att fler laddpunkter kunde placeras i områden anslutna till samma lokala elnät.

Flexpower blev så framgångsrikt att det kommer att bli en del av det nationella uppskalningsprogrammet "Smart Charging for Everyone", som man arbetar med som en del av National Charging Infrastructure Agenda (NAL). Amsterdams kommun arbetar med att tillämpa Flexpower-konceptet på alla nuvarande och framtida offentliga laddpunkter i Amsterdam. Genom att göra det omsätter de också det framgångsrika testet i praktiken.

Hörde vi någon säga CAKE?

Vattenfall och CAKE samarbetar för att utveckla den första helt fossilfria motorcykeln – se videon.

Vi tillhandahåller inte bara infrastrukturen, vi är också redo för resan! Vattenfall planerar att utveckla den första helt fossilfria motorcykeln tillsammans med CAKE, den svenska tillverkaren av elmotorcyklar. Samarbetet mellan Vattenfall och CAKE kombinerar korsvetenskapliga kompetenser och väntas ha en fossilfri elektrisk motorcykel redo för kommersiell produktion 2025.

– Detta samarbete är ett utmärkt exempel på hur vi kan bidra med vår kunskap på området för fossilfrihet och expertis kring leverantörskedjan för en produkt som siktar mot att bli utsläppsfri, säger Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld.

Se även