Våra byggnader sitter fast i ett beroende av fossila bränslen. Vi hjälper dem att bryta sig loss genom att utveckla fossilfritt stål tillsammans med partners.

Den största förändringen inom stålproduktion på över 1 000 år

Smycke gjort på fossilfritt stål

HYBRIT står för HYdrogen BReakthrough Ironmaking Technology. Det är ett projekt där vi tillsammans med partners producerar fossilfritt stål med målet att helt eliminera koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan från gruvdrift till stålproduktion. Vi bidrar med fossilfri el och fossilfri vätgas.  
 
Vi lanserade satsningen 2016 tillsammans med våra partners LKAB och SSAB med syftet att utveckla en teknik för fossilfri järn- och stålproduktion.   
 
Våra städer och samhällen är byggda av stål, och tack vare HYBRIT är vi nu ett steg närmare att hjälpa våra städer att bli fria från fossila bränslen.

HYBRIT-projektet är ett viktigt initiativ för oss som också kommer att stärka konkurrenskraften för alla parter i initiativet. Omställningen är redan på gång.

En metall som kan minska de globala koldioxidutsläppen med 7  procent

HYBRIT:s pilotanläggning. Foto: Åsa Bäcklin

Stål är viktigt för allas våra liv, men stålproduktionen står för 7 procent av de globala utsläppen av koldioxid. Fossilfritt stål ger oss en verklig möjlighet att dramatiskt minska dessa utsläpp och hjälpa oss att nå vårt mål om fossilfrihet.

Det hjälper oss också att nå FN:s mål för hållbar utveckling 11 (Hållbara städer och samhällen), 12 (Hållbar konsumtion och produktion), 9 (Industri, innovation och infrastruktur) och 17 (Partnerskap).

Våra samhällen behöver stål. Våra samhällen byggs av det, men det finns ett problem. Idag står vår industri för cirka 7  procent av alla koldioxidutsläpp i världen. Vår plan är att det första av våra stålverk utan koldioxidutsläpp ska stå klart år 2025. Vi kommer då att kunna leverera fossilfritt stål till marknaden.

Lär dig mer om fossilfri vätgas

Vattenmolekyler

För att kunna eliminera fossila bränslen och minska koldioxidutsläppen från alla delar av samhället behöver vi lösningar som fossilfri vätgas. Vätgas är inte bara en viktig del av processen för att producera fossilfritt stål. Den kan användas för att driva hela industrier och den kan också lagra och transportera energi. Den produceras genom att dela vattenmolekyler i beståndsdelarna väte och syre, en process som kräver mycket energi. Om denna energi kommer från fossilfria källor som vattenkraft, vindkraft eller solkraft får man fossilfri vätgas. 
 
Men inte nog med det. Fossilfri vätgas avger syre istället för koldioxid när den produceras och vatten när den används som bränsle i industriella processer. Det betyder att den har potential att dramatiskt minska koldioxidutsläppen inom industrier som raffinering, petrokemi, stål och gödningsmedel, såväl som transporter och naturligtvis stål.

Se även