Upptäck hur vi är en del av att förändra stålindustrin i dag, så att du kan leva fossilfritt i morgon.

Den största förändringen inom stålproduktion på över 1000 år

HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå

HYBRIT står för Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology.

Det är ett initiativ där vi siktar mot att ta fram fossilfritt stål i stor skala, genom att använda fossilfri elektricitet och fossilfri vätgas. Målet är att helt eliminera koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan, från brytning av järnmalm till stålproduktion.

Vi lanserade initiativet 2016 tillsammans med våra partners LKAB och SSAB. Tack vare HYBRIT är vi nu ett steg närmare ett fossilfritt liv inom en generation.

En metall som kan minska de globala koldioxidutsläppen med 7 procent

Samtidigt som stål är väsentligt för våra liv, står stålproduktionen för 7 procent av de globala utsläppen av växthusgas. Fossilfritt stål ger oss verkliga möjligheter att kraftigt reducera dessa utsläpp och hjälpa oss nå vårt mål; att göra det möjligt att leva ett fossilfritt liv inom en generation.

Det hjälper oss också möta flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Nummer 11: Hållbara städer och samhällen, 12: Hållbar konsumtion och produktion, 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och 17: Genomförande och globalt partnerskap.

"HYBRIT-projektet är föregångsinitiativ för oss som även kommer att stärka konkurrenskraften för alla partners i initiativet. Förändringen pågår redan." – Anna Borg, vd och koncernchef, Vattenfall.

"Våra samhällen behöver stål. Våra samhällen är byggda med det. I dag står vår industri för cirka 7 procent av alla koldioxidutsläpp i världen. Vår plan är att ha de första stålverken utan koldioxidutsläpp redo 2025. Då kommer vi kunna leverera fossilfritt stål till marknaden." – Martin Lindqvist, vd och koncernchef, SSAB.

Vad är egentligen värdefullt?

Stefflon Don

Människor har alltid använt de mest värdefulla metallerna för att göra smycken, som ringar, halsband och grillz. Men vilken är egentligen vår mest värdefulla metall i dag? Är det den som är dyrast, eller den som kostar miljön minst?

För att belysa just hur viktigt och värdefullt fossilfritt stål är för klimatet, har vi samarbetat med brittiska rapparen och sångerskan Stefflon Don.

Se även