Magnus Hall: ”Att fortsätta vårt arbete är det bästa vi kan göra för klimatet”

Vattenfalls koncernchef är imponerad av klimataktivisten Greta Thunberg. Betonar vikten av att fortsätta arbeta för klimatet.

Måndagen den 23 september kommer FN:s klimattoppmöte att äga rum i New York. Detta är ett steg mot COP25 – FN:s klimatkonferens – som kommer att hållas i Santiago, Chile, i december 2019.

En av talarna på mötet i New York är Greta Thunberg, den 16-åriga klimataktivisten som för ett år sedan började skolka från skolan varje fredag för att i stället sittstrejka utanför riksdagshuset. Detta har nu utvecklats till en global rörelse: ”Fridays for Future”.

För att komma till mötet i New York valde Greta att korsa Atlanten på en segelbåt eftersom hon inte ville flyga och vålla ytterligare koldioxidutsläpp. Hon kommer sedan att fortsätta till Sydamerika och mötet i Chile i december.

Magnus Hall, hur ser du på Greta Thunberg och den rörelse hon startat?

Jag tycker att det hela är väldigt inspirerande. Hon har lyckats placera klimatfrågan precis där den hör hemma – längst upp på dagordningen. Och hon gör det dessutom på ett väldigt ödmjukt sätt samtidigt som hon inte ryggar tillbaka eller känner att hon behöver behaga någon annan. Jag är imponerad.

Instämmer du med hennes åsikter?

Jag har hört henne säga att politiker behöver ta ansvar, att vi måste agera nu, att ”huset brinner”. Jag tror att hon har rätt. Även Vattenfall anser att världen måste ha högre ambitioner och målsättningar för klimatet. En sådan här omställning kan inte ske i en handvändning, men de politiska besluten måste fattas nu, och de måste vara djärva. Men det gäller också företag. Vattenfall har pressat på för ambitiösa klimatmål i många år, något vi tänker fortsätta med.

Jag är däremot ganska optimistisk när det gäller lösningar på problemet. Vi som företag har en väldigt central roll i arbetet med att hitta lösningar. Oavsett om vi talar om att reducera koldioxidutsläppen från energi-, industri- eller transportsektorn tror jag att man rimligen kan säga att Vattenfall är en av de främsta aktörerna i världen som driver på denna utveckling. Vi gör detta internt eller i samarbete med många andra branscher, och det är otroligt inspirerande. För vår del innebär det också många möjligheter.

Mellan den 20 och 27 september har rörelsen påkallat en hel veckas klimatstrejk. Den här gången är det inte bara skolelever som föreslås strejka, utan ambitionen är att även arbetsplatser ska delta.
Stödjer du de Vattenfall-medarbetare som vill vara med och strejka?

Jag hyser stor respekt för de som vill ta ställning och ge uttryck för sin åsikt.

För Vattenfall som företag tror jag emellertid att det allra bästa vi kan göra för klimatet är att fortsätta vårt arbete för att hitta lösningar. Jag tror att skoleleverna sneglar på företag som vårt, och vi borde alla anstränga oss så mycket som möjligt för att hörsamma deras oro. Att skrida till handling är enligt min åsikt det bästa vi kan göra. Så i stället för att klimatstrejka borde vi ”klimatjobba”.

Jag ser gärna att alla på Vattenfall pratar med sina kunder, kollegor och vänner om hur vi som företag kan bidra ännu mer för att minska samhällets koldioxidutsläpp.

Läs mer om vår väg mot ett fossilfritt liv

Se även

Elmotorcykel från Cake och Vattenfall,  första generationens prototyp

Vattenfall och CAKE i samarbete för att utveckla första fossilfria motorcykeln

Vattenfall och elmotorcykeltillverkaren CAKE har tecknat en avsiktsförklaring där kunskap och expertis delas för att utveckla den första fossilfria elmotorcykeln.

Läs hela artikeln
Kollage; vindkraft, vattenkraft och kärnkraft

Livscykelanalysen som slagträ i debatten

Dags att bredda diskussionen: kärnkraft, vindkraft och vattenkraft har alla väldigt låga utsläpp ur ett livscykelperspektiv jämfört med fossileldade alternativ för elproduktion.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfall ersätter delar av den befintliga dammen vid Lilla Edets kraftstation

Mindre cement ger klimatsmartare betong

Vattenfall har utvecklat en klimatsmart vattenbyggnadsbetong med mindre cementinnehåll som kan minska koldioxidutsläppen med runt en fjärdedel.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']