Minska industrins koldioxidutsläpp

HYBRIT: ett samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall

Fossilfritt stål är på gång.

Kokskol har varit en mycket viktig komponent i ståltillverkning i över tusen år. I dag gör det stålindustrin till en av de sektorer som släpper ut mest koldioxid. Trots allt detta är förändringar på gång. HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) – ett samarbete mellan stålföretaget SSAB, gruvbolaget LKAB och Vattenfall – startade 2017 och är en strävan att förändra processen.

I juli 2021 valsade SSAB Oxelösund med gott resultat det första stålet framställt med HYBRIT-teknik, det vill säga reducerat med 100 procent vätgas istället för med kol och koks.

En ny typ av stålproduktion

Tillsammans med LKAB och SSAB har vi startat HYBRIT – ett projekt för fossilfri stålproduktion.

Vägen till fossilfritt stål

Se filmer om HYBRIT-initiativet (den första delen är endast textad på engelska).

En ny ståltillverkningsprocess i syfte att eliminera koldioxid

HYBRIT kan sänka koldioxidutsläppen i Sverige med 10 procent och i Finland med 7 procent vid en fullskalig implementering. 2018 började man bygga en pilotanläggning i Luleå. Den fullskaliga fossilfria processen för ståltillverkning bör vara färdig 2035.

Syftet är att minska stålindustrins koldioxidutsläpp genom att byta ut kokskolet (som traditionellt har används i ståltillverkning för att omvandla järnmalm till järn) mot väte tillverkat med fossilfri el (framför allt i form av vindkraft) och vatten. En process som kallas för direktreducering är tänkt att ersätta den masugnsprocess som används i dag. Restprodukten blir vatten som i sin tur kan återvinnas för produktionen av vätgas.

Sommaren 2022 invigdes bergrumslagret för fossilfri vätgas i Svartöberget i Luleå. Lagret är en viktig del av värdekedjan för fossilfri järn- och stålproduktion.

Nyheter om HYBRIT

Komponenter till vindkraftverk

Vattenfall och SSAB i nytt samarbete om leveranser av fossilfritt stål

Vattenfall och SSAB har tecknat en avsiktsförklaring om leveranser av fossilfritt stål producerat med HYBRIT-teknik.

Läs hela artikeln
Tunnel i vätgaslagret i Luleå

HYBRIT: Vätgaslager sänker kostnaden med upp till 40 procent

HYBRIT:s vätgaslager har nu testats kommersiellt på elmarknaden och de mycket positiva resultaten är viktiga för industrins omställning.

Läs hela artikeln
Vätgasreducerad järnsvamp

HYBRIT: Ny forskning visar att vätgasreducerat fossilfritt järn har överlägsna egenskaper

Ny forskning inom HYBRIT-projektet visar på överlägsna egenskaper och kvalitet hos fossilfri järnsvamp som direktreducerats med vätgas, jämfört med den fossilbaserade processen.

Läs hela artikeln
Bergrumslager för fossilfri vätgas

HYBRIT: Milstolpe nådd – pilotanläggningen för vätgaslagring i drift

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu tagit HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå i drift. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag för lagring av fossilfri v...

Läs hela artikeln
Tunnel i vätgaslagret i Luleå

HYBRIT: Världsunikt bergrumslager för fossilfri vätgas invigs i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall inviger HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Svartöberget i Luleå. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag.

Läs hela artikeln
Utgrävning av bergrum för lagring av fossilfri vätgas. Foto: HYBRIT

Pressinbjudan: Välkommen att delta i invigningen av HYBRIT:s vätgaslager i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall önskar bjuda in dig till invigningen av HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Svartöberget.

Läs hela artikeln

Mer om HYBRIT, LKAB och SSAB

Läs mer om HYBRIT-initiativet, ståltillverkaren SSAB och gruvbolaget LKAB.

Relaterad information

Utvändig vy av Preem-raffinaderiet

Vätgasanläggning – ett steg mot fossilfrihet med Preem.

Modell av vattenmolekyler

Vi tar fram innovativa lösningar för att minska koldioxidutsläppen genom fossilfri vätgas.

SAS-plan av typen Airbus Neo under färd

Vi samarbetar med Shell och SAS kring framställning av hållbart flygbränsle.

Se även

Kvinna på cykel

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

En ingenjör på Vattenfall

Vi tar fram innovationer som möjliggör fossilfrihet.