Minska industrins koldioxidutsläpp

HYBRIT – fossilfritt stål med LKAB, SSAB och Vattenfall

Kokskol har varit en mycket viktig komponent i ståltillverkning i över hundra år. I dag gör det stålindustrin till en av de sektorer som släpper ut mest koldioxid. I den gemensamma satsningen HYBRIT strävar stålföretaget SSAB, gruvföretaget LKAB och Vattenfall för att förändra processen tillsammans.

En ny ståltillverkningsprocess i syfte att eliminera koldioxid

HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) kan minska Sveriges koldioxidutsläpp med 10 % och Finlands med 7 % om det implementeras i full skala. 2018 påbörjades byggandet av en pilotanläggning i Luleå. Den fullskaliga fossilfria processen för ståltillverkning bör vara färdig 2035.

Syftet är att minska stålindustrins koldioxidutsläpp genom att byta ut kokskolet (som traditionellt har används i ståltillverkning för att göra om järnmalm till järn) med väte tillverkat av fossilfri el (framför allt i form av vindkraft) och vatten. En process som kallas för direktreducering är tänkt att ersätta den masugnsprocess som används i dag. Restprodukten blir vatten som i sin tur kan återvinnas för produktionen av vätgas.

Nyheter om HYBRIT

Björn O. Nilsson, landshövding i Norrbotten, Kung Carl XVI Gustaf,  Wolfgang Kropp, vd för Svevind som står bakom vindkraftsprojektet Markbygden och Mikael Nordlander, Vattenfall R&D

Mikael Nordlander, portföljchef på R&D, träffade i onsdags kungen som var på studieresa i ...

Nyhet
Illustration av tillverkningen av fossilfritt stål. Bild: SSAB
Pressmeddelande
2019-10-03

HYBRIT: 200 miljoner satsas på pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarna bakom HYBRIT-initiativet, investerar 150 miljoner kronor...

Pressmeddelande
Bild inifrån ett stålverk
Pressmeddelande
2019-09-23

HYBRIT lyfts fram som ett av de mest ambitiösa initiativen vid FN:s klimattoppmöte

SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarna bakom HYBRIT-initiativet, blir medlemmar i Leadership Gr...

Pressmeddelande

Mer om HYBRIT, LKAB och SSAB

Läs mer om HYBRIT-initiativet, ståltillverkaren SSAB och gruvbolaget LKAB.

Relaterad information

Flygbild på Cementas fabrik i Degerhamn. Foto: Cementa
Cementa

Cementa och Vattenfall har genomfört en förstudie om elektrifierad cementtillverkning.

Två Preem-medarbetare på ett raffinaderi. Foto: Preem
Preem

Vätgasanläggning – ett steg mot fossilfrihet med Preem.

Ledningar och rör

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Se även

Rör i ett kraftverk

Våra insatser för att minska koldioxidutsläppen är mycket omfattande och skiftande.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.