Hållbarhet

Vattenfalls syfte är ”Power Climate Smarter Living” och att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Syftet fungerar som en tydlig vägvisare för vår strategi och verksamhet där hållbarhetsfaktorerna är fullständigt integrerade. Vattenfalls strategi återspeglar FN:s mål för en hållbar utveckling, och sex av dessa mål har avgjorts vara de mest relevanta för företaget och där Vattenfall kan komma med de mest betydelsefulla bidragen ur ett globalt perspektiv.

Vårt miljöansvar

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljön. Miljöfrågor hanteras som en självklar del av vår verksamhet.

Vårt samhällsansvar

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar samhället. Vi påverkar leveranskedjan och samverkar med intressenter.

Hållbarhetsredovisning

Vattenfalls hållbarhetsredovisning är en del av årsredovisningen.

Två personer framför komponenter till vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid

FN:s mål för hållbar utveckling

Vår strategi återspeglar FN:s mål för hållbar utveckling. Sex av dessa mål har avgjorts vara mest relevanta för företaget.

Aerial view of construction work in central Stockholm

Nyheter om hållbarhet

Faksimil debattartikeln i Göteborgs-Posten

Debattartikel ”Ny havsbaserad vindkraft möjliggör fossilfritt flygande ”

”Fossila bränslen måste fasas ut snabbt för att vi ska klara klimatmålen. Sverige är bland de länder som har bäst förutsättningar att leda omställningen och därmed säkra framtida konkurrensk...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk

Delta i webbinarium 2 juni om Kärnkraften och miljön

Hur påverkas miljön av vår kärnkraft? Nu finns Vattenfalls nya livscykelanalys.

Läs hela artikeln
Delfin

Delfinerna stördes inte av danska vindkraftbygget

När tornfästena i vindkraftsparken Vesterhav Nord i Danmark skulle anläggas fanns farhågor att bullret skulle få en flock delfiner att flytta. Vattenfall vidtog dock åtgärder och nu visar st...

Läs hela artikeln
Vattenfalls koncernchef Anna Borg

”Att bromsa klimatförändringarna minskar affärsrisken”

Det finns de som säger att investeringar i ny teknik för att minska koldioxidutsläppen är för riskabelt. Vattenfalls koncernchef Anna Borg håller inte med: ”För mig handlar strävan efter net...

Läs hela artikeln
Svenska AstaReals odling av alger

Alger och avloppsvatten kan bidra till nettonoll-målet

Fjärrvärme är ett effektivt sätt att tillhandahålla hållbar uppvärmning med fossilfria alternativ. Men inte alla vet att vatten från badrum, floder eller alg- och porslinsproduktion redan bi...

Läs hela artikeln
Cara Delevingne, skådespelerska och klimatförespråkare går samman med Vattenfall för att lansera den första någonsin "Industrial Emissions Face Mist"

Vattenfall och Cara Delevingne lanserar facemist med utsläpp från fossilfri vätgas

Den brittiska modellen och skådespelerskan Cara Delevingne som också engagerat sig i klimatfrågan, går samman med Vattenfall för att lansera en "Industrial Emissions Face Mist". Facemisten ä...

Läs hela artikeln

Relaterad information

Three Vattenfall employees

Vi samverkar med intressenter för att förstå vilka orosmoment och förväntningar som finns.

A laptop, a pile of papers and a mobile phone on a table

Hållbarhetspolicyn och styrningsåtgärder ingår i vårt ledningssystem.

Two technicians climbing a Kliegers Flak wind turbine.

Hållbarhetsrankningar är en allt viktigare fråga för investerare.

Se även

A group of children on a hill

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Vy uppåt till en skorsten

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.