Hållbarhet

Vi är fast beslutna att möjliggöra fossil frihet som driver samhället framåt.

Syftet fungerar som en tydlig vägvisare för vår strategi och verksamhet där hållbarhetsfaktorerna är fullständigt integrerade. Vattenfalls strategi återspeglar FN:s mål för en hållbar utveckling, och sex av dessa mål har avgjorts vara de mest relevanta för företaget och där Vattenfall kan komma med de mest betydelsefulla bidragen ur ett globalt perspektiv.

Vårt miljöansvar

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljön. Miljöfrågor hanteras som en självklar del av vår verksamhet.

Vårt samhällsansvar

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar samhället. Vi påverkar leveranskedjan och samverkar med intressenter.

Hållbarhetsredovisning

Vattenfalls hållbarhetsredovisning är en del av årsredovisningen.

Två personer framför komponenter till vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid

FN:s mål för hållbar utveckling

Vår strategi återspeglar FN:s mål för hållbar utveckling. Sex av dessa mål har avgjorts vara mest relevanta för företaget.

Flygfoto över byggarbetsplatsen vid Slussen

Nyheter om hållbarhet

Solcellsparken Tützpatz i nordöstra Tyskland ska kombineras med  hållbart jordbruk i form av ekologisk äggproduktion med frigående höns och kan komma att se ut som på denna AI-genererade bild.

En plats i solen: Tützpatz kombinerar solenergi och jordbruk

I Tysklands nordöstra hörn har Vattenfall påbörjat bygget av landets hittills största agrivoltaiska projekt: Tützpatz. Utformningen av den 79 MW stora anläggningen gör det möjligt att kombin...

Läs hela artikeln
Mikael Lidström ansvarig Vattenfalls fiskodlingar. Fotograf: Hanna Sjöberg
Fotograf: Hanna Sjöberg

Fiskyngel dog i fiskodlingar

Under sommaren har Vattenfalls och flera andra energibolags fiskodlingar drabbats av stor dödlighet bland fiskynglen, även odlingar i Finland har drabbats. På Vattenfalls fiskodlingar har m...

Läs hela artikeln
Stenfalk vid Ray vindkraftspark

Storbritanniens minsta rovfågel fortsätter att frodas vid Ray vindkraftspark

Med endast 1000 par i Storbritannien är stenfalken rödlistad i landet. En av livsmiljöerna där fågeln framgångsrikt har häckat är Vattenfalls vindkraftspark Ray i nordöstra England.

Läs hela artikeln
Bild från Blakliden vindkraftspark

Vattenfall får miljötillstånd för vindkraftsparken Stormyrberget

Vattenfall får grönt ljus att bygga vindkraftsparken Stormyrberget i Örnsköldsviks kommun i och med att Mark- och miljööverdomstolen nu godkänt projektet. För Vattenfall är detta ett betydan...

Läs hela artikeln
Ekolodbild

Nytt liv under ytan vid havsvindparken

Under byggnationen av den havsbaserade vindkraftparken Hollandse Kust Zuid (HKZ) placerades nio konstgjorda rev ut. Två år senare är det dags för en första avstämning. Hur står det till med ...

Läs hela artikeln
Påfågelföga som hittats vid fältundersökningar av Vattenfalls kraftledningsgator

Tjugofem mil av biologisk mångfald i ledningsgatorna

Energiomställning, biologisk mångfald och ansvarsfull markanvändning – begrepp som kan verka motstridiga, men som i Vattenfalls kraftledningsgator i hög grad har förenats.

Läs hela artikeln

Relaterad information

Anställda i skyddskläder tittar upp

Vi samverkar med intressenter för att förstå vilka orosmoment och förväntningar som finns.

Laptop och papper på ett skrivbord

Hållbarhetspolicyn och styrningsåtgärder ingår i vårt ledningssystem.

Tekniker i säkerhetskläder klättrar på ett rotorblad till en vindturbin

Hållbarhetsrankningar är en allt viktigare fråga för investerare.

Se även

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Vy uppåt till en skorsten

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.