Mångfald och inkludering

Medvetenhet och lärande

Vi lär oss tillsammans med och av samhället. Vi vill att både befintliga och  framtida talanger och kunder ska känna igen sig i vår organisation och våra mål.

Fyra personer i möte runt ett bord

Vår resa mot ökad mångfald och inkludering

Att lära sig är att knyta kontakter
Vi deltar i olika interna och externa nätverk, forskningsinitiativ och tankesmedjor för att möjliggöra gemensamt lärande.

Engagemang inom hela Vattenfall
Maj ägnas åt den europeiska mångfaldsmånaden och är ett av flera koncernomfattande åtaganden som hyllar mångfald och främjar inkludering.

Lokalt engagemang
Våra Diverse Energy-nätverk avspeglar och representerar lokala intressen, anordnar aktiviteter för att skapa medvetenhet, driva engagemang och bygga kunskap.

Lärande inom vår verksamhet
Varje affärsområde representeras av ett så kallat D&I-råd – råd för mångfald och inkludering. Råden implementerar strategin utifrån de specifika behoven för varje affärsområde och utgör ett koncerngemensamt nätverk där man inspireras och lär av varandra.

Gemensamt lärande
Chefer har tillgång till en verktygslåda med teamaktiviteter som syftar till att främja dialog och uppmuntra till utveckling av en mer inkluderande kultur.

Individuellt lärande
Medarbetarna deltar i e-utbildningar som syftar till att skapa medvetenhet, bygga kunskap och uppmuntra till självreflektion.

Ett verktyg håller på att tas fram för att ledare ska kunna utvärdera sin egen roll i arbetet med att driva på mångfald och inkludering och underlätta vidareutveckling.

Datadrivet lärande

”Content is king”. Visst, innehåll är A och O – men data är avgörande. Undersökningar, benchmarks, intervjuer, forskningsprojekt med mera hjälper oss att få en bättre förståelse för var vi befinner oss och hur vi utvecklas.

Vi vill gärna lära oss av våra medarbetare, potentiella medarbetare, partners, kunder och experter. Hur är det att arbeta hos oss, söka och sedan få jobb hos oss, eller att vara kund hos oss? Och varierar det beroende på vem man är?

Vi har ägnat flera år åt att samla in och lära oss av data om köns- och åldersfördelning, och nu vill vi lära oss mer. Varierar upplevelsen av Vattenfall på grund av våra fördomar? När vi samlar in demografiska data sker det frivilligt och anonymt, och integritetsskydd är vår viktigaste prioritering.

Relaterad information

Kollegor som står vid ett bord och skrattar

Mångfald och inkludering är av största vikt för våra framgångar.

Tre personer i skyddskläder på byggarbetsplats

Vår mångfalds- och inkluderingsstrategi bygger på tre grundpelare.

Kvinna som håller i en kopp och tittar in i kameran

Läs om våra partners och fokusområden inom mångfald och inkludering.