Mångfald och inkludering

Partners och fokusområden

I vårt arbete för mångfald och inkludering har vi fem fokusområden:

Jämställdhet

Vi åtar oss att arbeta för att uppnå lika lön, lika ledarskap och lika möjligheter för kvinnor inom energisektorn till år 2030, i enlighet med kampanjen Equal by 30.

Vi på Vattenfall är stolta över att 2018, tillsammans med 13 regeringar och fler än 130 organisationer i hela världen, ha skrivit under Equal by 30-avtalet. Equal by 30-åtagandet är också ett sätt att bidra till FN:s jämställdhetsmål – ett av organisationens globala mål.

Förebilder har betydelse, och vår vd Anna Borg är en av våra många kvinnor som visar vägen. Vår styrelse och koncernledning arbetar engagerat för jämställdhet mellan könen. 50 procent av våra chefer är kvinnor i roller med resultatansvar (vd, finansdirektör, chefer för Wind och Distribution).

Upp

Några medlemmar i First Movers Coalition, som leds av World Economic Forum och det amerikanska kontoret för president John Kerrys särskilda sändebud för klimatfrågor, träffas i samband med COP26.

Några av medlemmarna i First Movers Coalition, som leds av World Economic Forum och USA:s särskilda klimatsändebud John Kerry, träffas i samband med COP26. Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg står till höger bakom amerikanske presidenten Joe Biden.

LGBTIQ+-gemenskap

Ett av våra sätt att sträva efter att alla ska kunna känna sig bekväma på jobbet, kunna vara fria att uttrycka sig själva och ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett vem man är, är genom Workplace Pride Benchmark.

Sedan 2015 har vi visat vårt stöd för HBTQI+-gruppen genom att delta i Pride-aktiviteter i Amsterdam, Berlin och Stockholm samt på andra mindre orter.

Vi har även bland annat dekorerat vindkraftverk och laddningsstationer under Pride-säsongen och deltagit vid Sticks & Stones – en HBTQI+-mässa med tema arbete och karriär i Tyskland.

"Walk & Run with Pride" är ett initiativ som syftar till att uppmuntra till diskussioner kring stolthet bland medarbetare, främja motion och visa stöd för HBTQI+-personer.

Upp

Pride

Vattenfall har deltagit i Pride-aktiviteter i Amsterdam, Berlin och Stockholm samt på andra mindre orter. Se videon (på engelska).

Hudfärg

Vidga Normen I praktiken var ett projekt som finansierades av Europeiska socialfonden mellan 2019 och 2021. Syftet var att uppmärksamma omfattande diskriminering på arbetsmarknaden mot icke-vita svenskar samt öka medvetenheten om hur diskriminering kan motverkas.

150 av Vattenfalls medarbetare och chefer från flera affärsområden och funktioner deltog i det ettåriga programmet under 2020 och 2021. Deltagarna rapporterar om att de har fått nya perspektiv på och en ökad medvetenhet om hudfärgens betydelse.

Vidga Normen är en del av ett långsiktigt Vattenfall-initiativ som syftar till att synliggöra och motverka strukturell diskriminering kopplad till hudfärg.

Upp

Man med skyddskläder på en byggarbetsplats

Neurologisk mångfald

Delar av vår verksamhet kräver högkvalitativ programvaruutveckling, som programmering, datavetenskap, datateknik, testning och kvalitetssäkringstjänster. För att hitta rätt personer för dessa tjänster samarbetar vi med partners som till exempel Unicus, som är specialiserade på konsulter med Autism. Resultatet ger oss en konkurrensfördel, fångar upp de värdefulla kompetenser som är specifika för personer med Autism och skapar arbetstillfällen.

Upp

Kvinna som håller i en kopp och tittar in i kameran

Ålder och möjligheter

Varje generation har perspektiv, kunskap och erfarenhet som är gemensamma, snarare än unika, för just deras generation. Var och en tillför värde och utgör en uppskattad del av mixen. Vi strävar efter att uppnå åldersmässig mångfald inom hela Vattenfall för att på så sätt säkerställa en bred uppsättning perspektiv inom företaget.

Medarbetarna uppmuntras att ta initiativ och göra skillnad genom att fortsätta att lära och utvecklas. Oavsett om det handlar om att lära på arbetsplatsen, genom jobbrotation, genom möten med andra kollegor, genom att byta till en annan tjänst eller genom att prata med experter är lärande och utveckling nyckeln till Vattenfalls framtida framgångar.

Det finns ett flertal specialprogram och möjligheter, såsom kunskapsöverföring, mentorskap och omvända mentorskap. Läs mer under Medvetenhet och lärande.

Upp

Relaterad information

Kollegor som står vid ett bord och skrattar

Mångfald och inkludering är av största vikt för våra framgångar.

Tre personer i skyddskläder på byggarbetsplats

Vår mångfalds- och inkluderingsstrategi bygger på tre grundpelare.

Grupp av människor som går på ett kontor

Vi deltar i olika nätverk för att möjliggöra gemensamt lärande.