Svar på remisser

Här kan du läsa Vattenfalls svar på remisser och därmed vad vi tycker i olika frågor.

Kontakt

Remisser
Kontakta oss om du har frågor om remissvaren

Relaterad information

Vindkraftverk med Vattenfalls logotyp

Vattenfall AB är helägt av svenska staten. Företaget har cirka 21 000 anställda.

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Vy över ett vindkraftverk

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.