Finansiellt

Bokslutskommuniké för 2018

Kommentar

Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg kommenterar resultatet för 2018.

7 februari 2019

Finansiell utveckling januari–december 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 16 % (11 % exklusive valutaeffekter) till 156 824 MSEK (135 114).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 19 883 MSEK (23 203).
 • Rörelseresultatet uppgick till 17 619 MSEK (18 524).
 • Årets resultat uppgick till 12 007 MSEK (9 484).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2 000 MSEK, motsvarande 20 % av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare.

Finansiell utveckling oktober–december 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 25 % (21% exklusive valutaeffekter) till 48 048 MSEK (38 342).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 4 627 MSEK (7 213).
 • Rörelseresultatet uppgick till 4 189 MSEK (5 920).
 • Periodens resultat uppgick till 3 100 MSEK (2 811).

Viktiga händelser januari–december 2018

 • Produktionsrekord för kärnkraften.
 • Hamburg stad använder sin option för att köpa tillbaka Vattenfalls andel i fjärrvärmesystemet.
 • Investeringsprogram om 3,5 miljarder SEK i Uppsalas värmeverksamhet.
 • Fortsatt kundtillväxt, främst driven av den tyska marknaden.
 • Rekordstora satsningar på elnäten under 2018, men ny svensk lagstiftning påverkar framtida investeringar.
 • Viktiga framsteg inom förnybar energi med ny installerad kapacitet och fortsatt framdrift för investeringsprojekt, exempelvis färdigställande av Aberdeen Bay (97 MW) och vinnande bud för Hollandse Kust Zuid 1 & 2 (~700 MW).

Presskonferens

Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg presenterade resultatet vid en presskonferens som hölls på Vattenfalls huvudkontor i Solna. Presskonferensen spelades in och kan ses i efterhand.

För mer information, kontakta

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations Nordic and Corporate, mobil 070-261 30 84
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.