Finansiellt

Bokslutskommuniké för 2019

Kommentar

Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg kommenterar resultatet för 2019.

5 februari 2020

Finansiell utveckling januari–december 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 9 % (7 % exklusive valutaeffekter) till 166 360 MSEK (152 091).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 ökade med 26 % till 25 095 MSEK (19 883).
 • Rörelseresultatet1 ökade med 26 % till 22 141 MSEK (17 619).
 • Periodens resultat ökade med 24 % till 14 861 MSEK (12 007).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 7 245 MSEK, motsvarande 55 % av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare.

Finansiell utveckling oktober–december 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 3 % (1 % exklusive valutaeffekter) till 46 179 MSEK (45 020).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 ökade med 77 % till 8 207 MSEK (4 627).
 • Rörelseresultatet1 minskade med 42 % till 2 427 MSEK (4 189).
 • Periodens resultat minskade med 84 % till 488 MSEK (3 100).

Viktiga händelser januari–december 2019

 • Fortsatt kundtillväxt, i synnerhet i Tyskland.
 • Tillväxt inom havsbaserad vindkraft med invigning av Horns Rev 3 (407 MW) i Danmark och vinnande bud för Hollandse Kust Zuid 3&4 (~750 MW) i Nederländerna.
 • Permanent stängning av Ringhals 2.
 • Förvärv av försäljningsbolaget DELTA Energie i Nederländerna.
 • Stängning av de koleldade kraftverken Hemweg 8 i Amsterdam och Reuter C i Berlin.
 • Överlåtelse av fjärrvärmeverksamheten i Hamburg.
 • Omfattande reparationsarbete av elnät i Sverige efter stormen Alfrida.
 • Sänkta intäktsramar för distributionsverksamhet i Sverige under perioden 2020–2023.
 • Nya mål för minskade koldioxidutsläpp godkända av Science Based Targets initiative.

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.

För mer information, kontakta

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations Nordic and Corporate, mobil 070-261 30 84
Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

A group of children on a hill

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Horns Rev 3 offshore wind farm

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Två Vattenfall-medarbetare som går under kraftledningar i Harsprånget

Vattenfall är ett integrerat energibolag med kunden i centrum.