Finansiellt

Bokslutskommuniké för 2020

4 februari 2021

Finansiell utveckling januari–december 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 5 % (-4 % exklusive valutaeffekter) till 158 847 MSEK (166 360).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 25 790 MSEK (25 095).
 • Rörelseresultatet1 uppgick till 15 276 MSEK (22 141).
 • Periodens resultat uppgick till 7 716 MSEK (14 861).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4 000 MSEK, motsvarande 62 % av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare.

Finansiell utveckling oktober–december 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 5 % (-2 % exklusive valutaeffekter) till 44 032 MSEK (46 179).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 7 987 MSEK (8 207).
 • Rörelseresultatet1 uppgick till 5 246 MSEK (2 427).
 • Periodens resultat uppgick till 5 727 MSEK (488).

Viktiga händelser januari–december 2020

 • Milt väder och mycket nederbörd har bidragit till ovanligt hög hydrologisk balans som har pressat elpriserna i Norden.
 • Permanent stängning av Ringhals 1 den 31 december.
 • Viktiga framsteg i investeringsprojekt för havsbaserad vindkraft inklusive investeringsbeslut för Hollandse Kust Zuid 1-4 i Nederländerna
 • Idrifttagning av vindkraftsparken Princess Ariane i Nederländerna.
 • Fortsatt hög efterfrågan på nyanslutningar till både regionnätet och lokalnätet.
 • Vattenfall erbjuder delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i elnätsföretaget Stromnetz Berlin.
 • Stöd för stängning av kraftverket Moorburg i Hamburg och stora nedskrivningar för anläggningen.
 • Invigning av pilotanläggningen för HYBRIT, ett partnerprojekt för fossilfri stålproduktion.
 • Anna Borg tillträdde som ny vd och koncernchef den 1 november.

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.

Webcast

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg och finansdirektör Kerstin Ahlfont presenterade resultatet tillsammans med strategichef Andreas Regnell som ledde webcasten. En inspelad version av webcasten är tillgänglig här nedanför.

För mer information, kontakta:

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51

Markus Friberg, Head of Media Relations, mobil 070-261 30 84

Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

En manlig Vattenfallanställd i hjälm framför elledningar

Vattenfall är ett integrerat energibolag med kunden i centrum.