Finansiellt

Delårsrapport för januari–september 2019

29 oktober 2019

Kommentar

Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg kommenterar resultatet för tredje kvartalet 2019.

Finansiell utveckling januari–september 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 12 % (10 % exklusive
  valutaeffekter) till 120 181 MSEK (107 071).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 16 889 MSEK (15 256).
 • Rörelseresultatet1 uppgick till 19 715 MSEK (13 430).
 • Periodens resultat uppgick till 14 373 MSEK (8 907).

Finansiell utveckling, juli–september 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 12 % (10 % exklusive valutaeffekter) till 35 938 MSEK (32 035).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 3 594 MSEK (2 127).
 • Rörelseresultatet1 uppgick till 8 677 MSEK (3 680).
 • Periodens resultat uppgick till 6 700 MSEK (1 782).

Viktiga händelser juli–september 2019

 • Vinnande anbud för den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid 3 & 4 i Nederländerna.
 • Överlåtelsen av fjärrvärmeverksamheten i Hamburg är slutförd.
 • Power-to-Heat-anläggning ansluten till fjärrvärmenätet i Berlin vilket har möjliggjort stängningen av ett koleldat kraftverk.
 • Ringhals 2 går med minskad effekt inför stängning vid årsskiftet.
 • Namnbyte från Nuon till Vattenfall i Nederländerna slutfört.

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet

Presskonferens

Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg presenterade resultatet på en direktsänd presskonferens för analytiker och medier. En inspelad version är tillgänglig här nedan.

För mer information, kontakta:

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations & Editorial Nordic/Corp/EU, mobil 070-261 30 84
Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

En manlig Vattenfallanställd i hjälm framför elledningar

Vattenfall är ett integrerat energibolag med kunden i centrum.