Organisation

Vattenfall består av sex Business Areas som är organiserade i fem verksamhetssegment (Operating Segments).

  • Operating Segment och Business Area Heat
  • Operating Segment och Business Area Customers & Solutions
  • Operating Segment och Business Area Wind
  • Operating Segment Power Generation som består av Business Area Generation och Business Area Markets och
  • Operating Segment och Business Area Distribution

Eldistributionsoperatörer är juridiskt obundna och åtskilda från Vattenfalls övriga verksamhet.

Läs mer om affärsområdena nedan.

Centraliserade stabsfunktioner stödjer och leder verksamheten:

  • Staff Function CFO-funktioner
  • Staff Function Strategic Development
  • Staff Function Communications
  • Staff Function Legal and CEO Office
  • Staff Function Human Resources

Koncernchefen ansvarar gentemot styrelsen för Vattenfalls verksamhet. Följaktligen har koncernchefen delegerat olika ansvarsområden till cheferna för Business Areas och cheferna för koncernens Staff Functions.

Skiss över Vattenfalls organisation

De företag inom Vattenfallkoncernen som bedriver nätverksamhet är till sin organisation och sitt beslutsfattande åtskilda från de företag inom Vattenfallkoncernen som bedriver produktion av eller handel med el.

Customers & Solutions

Business Area Customers & Solutions ansvarar för försäljning av el, gas och energitjänster på alla Vattenfalls marknader.

Power generation

Power Generation består av Business Area Generation och Business Area Markets. Segmentet omfattar Vattenfalls vattenkrafts- och kärnkraftsverksamhet, underhållstjänster samt optimerings- och tradingverksamheten, inklusive vissa stora företagskunder.

Wind

Business Area Wind ansvarar för att utveckla, bygga och driva Vattenfalls vindkraftparker samt storskalig och decentraliserad solkraft och batterier.

Heat

Business Area Heat omfattar Vattenfalls värmeverksamhet, inklusive försäljning, decentraliserade lösningar samt gas- och koleldad kondenskraft.

Distribution

Business Area Distribution omfattar Vattenfalls eldistributionsverksamhet i Sverige, Tyskland (Berlin) och Storbritannien.

Se även

Magnus Hall

Koncernchefen har inrättat interna organ för styrningen av koncernen.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Lars G Nordström

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.