Organisation

Vattenfall består av sex Business Areas som är organiserade i fem verksamhetssegment (Operating Segments).

  • Operating Segment och Business Area Heat
  • Operating Segment och Business Area Customers & Solutions
  • Operating Segment och Business Area Wind
  • Operating Segment Power Generation som består av Business Area Generation och Business Area Markets och
  • Operating Segment och Business Area Distribution

Eldistributionsoperatörer är juridiskt obundna och åtskilda från Vattenfalls övriga verksamhet.

Läs mer om affärsområdena nedan.

Centraliserade stabsfunktioner stödjer och leder verksamheten:

  • Staff Function CFO functions
  • Staff Function Strategic Development
  • Staff Function Communications
  • Staff Function Legal and CEO Office
  • Staff Function Human Resources

Koncernchefen, Anna Borg, ansvarar gentemot styrelsen för Vattenfalls verksamhet. Följaktligen har koncernchefen delegerat olika ansvarsområden till cheferna för Business Areas och cheferna för koncernens Staff Functions.

Schema över Vattenfalls organisation

1) Eldistributionsverksamheten är reglerad av den svenska ellagen och är åtskild från Vattenfalls andra verksamheter.

Customers & Solutions

Business Area Customers & Solutions ansvarar för försäljning av el, gas och energitjänster på alla Vattenfalls marknader.

Power generation

Power Generation består av Business Area Generation och Business Area Markets. Segmentet omfattar Vattenfalls vattenkrafts- och kärnkraftsverksamhet, underhållstjänster samt optimerings- och tradingverksamheten, inklusive vissa stora företagskunder.

Wind

Business Area Wind ansvarar för att utveckla, bygga och driva Vattenfalls vindkraftparker samt storskalig och decentraliserad solkraft och batterier.

Heat

Business Area Heat omfattar Vattenfalls värmeverksamhet, inklusive försäljning, decentraliserade lösningar samt gas- och koleldad kondenskraft.

Distribution

Business Area Distribution omfattar Vattenfalls eldistributionsverksamhet i Sverige. (Obs! Stromnetz Berlin överlämnades till delstaten Berlin den 1 juli 2021.)

Se även

Koncernchefen har inrättat interna organ för styrningen av koncernen.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Lars G Nordström, styrelseordförande i Vattenfall

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.