Organisation

Vattenfall består av fem Business Areas som är organiserade i fyra verksamhetssegment (Operating Segments).

  • Operating Segment och Business Area Customers & Solutions
  • Operating Segment och Business Area Wind
  • Operating Segment Power Generation som består av Business Area Generation och Business Area Markets
  • Operating Segment och Business Area Distribution

Eldistributionsoperatörer är juridiskt obundna och åtskilda från Vattenfalls övriga verksamhet.

Läs mer om affärsområdena nedan.

Centraliserade stabsfunktioner stödjer och leder verksamheten:

  • Staff Function CFO functions
  • Staff Function Strategic Development
  • Staff Function Communications
  • Staff Function Legal, Corporate Security & Resilience
  • Staff Function People & Culture

Koncernchefen, Anna Borg, ansvarar gentemot styrelsen för Vattenfalls verksamhet. Följaktligen har koncernchefen delegerat olika ansvarsområden till cheferna för Business Areas och cheferna för koncernens Staff Functions.

Schema över Vattenfalls organisation

1) Vattenfalls eldistributionsverksamhet är åtskild från andra verksamheter, i enlighet med svensk och brittisk lagstiftning.

Customers & Solutions

Business Area Customers & Solutions ansvarar för försäljning av el, gas och energitjänster samt laddlösningar för elfordon på Vattenfalls marknader.

Power generation

Power Generation består av Business Area Generation och Business Area Markets. Segmentet omfattar Vattenfalls vattenkrafts- och kärnkraftsverksamhet, serviceverksamhet samt optimerings- och tradingverksamheten, inklusive vissa stora företagskunder.

Wind

Business Area Wind ansvarar för att utveckla, bygga och driva Vattenfalls vindkraftsparker samt för storskalig solkraft och batterier.

Distribution

Business Area Distribution omfattar Vattenfalls eldistributionsverksamhet i Sverige och Storbritannien samt Vattenfalls erbjudande Power-as-a-Service.

Se även

Anna Borg

Koncernledningen fokuserar på koncernens övergripande inriktning.

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Mats Granryd

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.