Styrelsen

Styrelsen väljs av årsstämman.

Enligt Vattenfalls bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fem och högst tio ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen av årsstämman, som även ska utse styrelseordföranden.

Ingen person från koncernledningen ingår i styrelsen. Arbetstagarorganisationerna har enligt lag rätt att utse tre ledamöter och tre suppleanter och har utnyttjat denna rättighet. Styrelseledamöternas närvaro under 2022 framgår av bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapport 2022 (PDF 403 kB)

Styrelsemedlemmar

Mats Granryd

Styrelseordförande

Pär Ekeroth

Ledamot

Håkan Erixon

Ledamot

Per Lindberg

Ledamot

Carola Puusteli

Ledamot

Fredrik Rystedt

Ledamot

Robert Lönnqvist

Arbetstagarrepresentant

Rolf Ohlsson

Arbetstagarrepresentant

Jeanette Regin

Arbetstagarrepresentant

Anders Bohlin

Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Christer Gustafsson

Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Joel Hersan

Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Relaterad information

En bärbar dator och en hög med dokument på ett bord

Styrelsens uppgifter framgår av aktiebolagslagen och Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Anna Borg

Koncernledningen fokuserar på koncernens övergripande inriktning.

En manlig medarbetare på Idbäcksverket kontrollerar mätinstrument

Se tidigare bolagsstyrningsrapporter och material från bolagsstämmor.

Se även

Byggnadens yttre fasad och lyktstolpe

Vattenfall består av sex Business Areas som är organiserade i fem verksamhetssegment.

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.