Styrelsen

Styrelsen väljs av årsstämman.

Enligt Vattenfalls bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fem och högst tio ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen av årsstämman, som även ska utse styrelseordföranden.

Ingen person från koncernledningen ingår i styrelsen. Arbetstagarorganisationerna har enligt lag rätt att utse tre ledamöter och tre suppleanter och har utnyttjat denna rättighet. Styrelseledamöternas närvaro under 2020 framgår av bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapport 2020 (PDF 595 kB)

Lars G Nordström

Styrelseordförande

Ann Carlsson

Ledamot

Håkan Erixon

Ledamot

Mats Granryd

Ledamot

Tomas Kåberger

Ledamot

Jenny Lahrin

Ledamot

Fredrik Rystedt

Ledamot

Robert Lönnqvist

Arbetstagarrepresentant

Rolf Ohlsson

Arbetstagarrepresentant

Jeanette Regin

Arbetstagarrepresentant

Lennart Bengtsson

Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Anders Bohlin

Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Christer Gustafsson

Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Relaterad information

En bärbar dator och en hög med dokument på ett bord

Styrelsens uppgifter framgår av aktiebolagslagen och Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Koncernchefen har inrättat interna organ för styrningen av koncernen.

En manlig medarbetare på Idbäcksverket kontrollerar mätinstrument

Se tidigare bolagsstyrningsrapporter och material från bolagsstämmor.

Se även

Del av en modern byggnad

Vattenfall består av sex Business Areas som är organiserade i fem verksamhetssegment.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.