Styrelsen

Styrelseledamöterna väljs årligen av årsstämman.

Enligt Vattenfalls bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fem och högst tio ledamöter utan suppleanter, till den del styrelsen utses av bolagsstämman. Styrelseledamöterna väljs årligen av årsstämman, som även ska utse styrelseordföranden.

Lars G Nordström

Styrelseordförande

Fredrik Arp

Ledamot

Ann Carlsson

Ledamot

Håkan Erixon

Ledamot

Tomas Kåberger

Ledamot

Jenny Lahrin

Ledamot

Fredrik Rystedt

Ledamot

Robert Lönnqvist

Arbetstagarrepresentant

Rolf Ohlsson

Arbetstagarrepresentant

Jeanette Regin

Arbetstagarrepresentant

Lennart Bengtsson

Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Anders Bohlin

Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Christer Gustafsson

Arbetstagarrepresentant (suppleant)

Relaterad information

En bärbar dator och en hög med dokument på ett bord

Styrelsens uppgifter framgår av aktiebolagslagen och Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Magnus Hall på Vattenfalls årsstämma 2019

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid bolagsstämman.

En manlig medarbetare på Idbäcksverket kontrollerar mätinstrument

Se tidigare bolagsstyrningsrapporter och material från bolagsstämmor.

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Magnus Hall, Vattenfalls vd och koncernchef

Koncernchefen har inrättat interna organ för styrningen av koncernen.

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.