Bild från vindkraftparken Kentish flats

Svenska Kriegers flak: Natura 2000-tillstånd steg mot mer fossilfri el i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne beviljar Vattenfall Natura 2000-tillstånd att bygga vindkraft på den svenska delen av Kriegers flak. Beslutet bidrar till Sveriges klimatmål och ger ett efterlängtat bidrag till energiförsörjningen i södra Sverige.

Kriegers flak är ett område i Östersjön 30 km söder om Trelleborg.

– Beslutet visar att det går att hitta vägar till samexistens mellan miljöhänsyn och vindkraft i Natura 2000-området Nordvästra Skånes Utsjövatten. Vi tar därmed ett efterlängtat steg mot mer förnybar elproduktion i Skåne, säger Johnny Ståhlberg, projektledare för svenska Kriegers flak.

För att nå sina mål vill Region Skåne, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne öka den förnybara elproduktionen med 3,0 TWh till år 2030. Med en produktion på mellan 2,3 och 2,8 TWh årligen, motsvarande cirka 20 procent av Skånes elanvändning, blir den svenska vindkraftsparken Kriegers flak en viktig del i Skånes energi- och klimatomställning.

– Den blir också en del av lösningen på de problem som finns vad gäller bristande överföringskapacitet från det nationella stamnätet. Det blåser mer till havs och den havsbaserade vindkraften ger därför en mer stabil elproduktion, säger Johnny Ståhlberg.

Delar av vindkraftsområdet på Kriegers flak har på senare år klassats som ett Natura 2000-område. För att minimera påverkan kommer verken därför att placeras på tillräckligt avstånd från känsliga naturtyper.

Som en del av Natura 2000-prövningen har Vattenfall gjort grundliga miljöstudier som omfattar naturtypen rev, fågel, fisk och tumlare i området. Detta för att hitta möjliga alternativ och kunna vidta lämpliga skyddsåtgärder och metoder för att underlätta samexistens mellan vindkraft och miljöhänsyn.

– När vi bygger vindkraft ska påverkan på lokala arter vara så liten som möjligt. Samtidigt är de klimatförändringar vi står inför ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden och arters överlevnad, säger Johnny Ståhlberg. 

Fakta Svenska Kriegers flak

  • Kriegers flak ligger i Östersjön tre mil söder om Trelleborg. 
  • Vattenfalls ansökan gäller 40–50 vindkraftsturbiner med 280 meters maxhöjd.
  • Anläggningens maxeffekt är cirka 640 MW.
  • Med en årlig produktion på 2,3–2,8 TWh blir Kriegers flak viktig för Skånes elförsörjning.
  • På den danska sidan av Kriegers flak bygger Vattenfall redan en vindkraftspark som blir landets största. På den tyska sidan finns en vindkraftspark sedan 2015. 
  • Svenska Kriegers flak planeras att tas i bruk cirka 2027–2028.

Se även

Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Preem ska undersöka storskalig utfasning av fossila bränslen med hjälp av havsbaserad vindkraft och vätgas

Vattenfall och Preem går nu in i en förstudiefas som undersöker möjligheterna att snabbt utveckla en värdekedja där havsbaserad vindkraft och vätgas kopplas samman med raffinaderiindustrin p...

Läs hela artikeln
Helene Biström, chef för affärsområde Wind och Adiam Iyassuc, programledare

Vattenfall Studio: Enorm ökning Europas efterfrågan på vind

I spåren av Rysslands krig mot Ukraina handlar ökad vindkraftsutbyggnad inte bara om klimatet, utan också om att säkra Europas energiförsörjning.

Läs hela artikeln
Fritidshus med solpaneler på taket

Elpriser och klimatoro pekar på investeringsboom: Majoriteten av fritidshusägarna satsar på klimatet i sommar

Hemester-trend, pandemi och mer distansarbete har gjort fritidshus hetare än någonsin. Höga elpriser och oro för klimatet driver nu klimatsmarta lösningar även på landet.

Läs hela artikeln