Bild från vindkraftparken Kentish flats

Svenska Kriegers flak: Natura 2000-tillstånd steg mot mer fossilfri el i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne beviljar Vattenfall Natura 2000-tillstånd att bygga vindkraft på den svenska delen av Kriegers flak. Beslutet bidrar till Sveriges klimatmål och ger ett efterlängtat bidrag till energiförsörjningen i södra Sverige.

Kriegers flak är ett område i Östersjön 30 km söder om Trelleborg.

– Beslutet visar att det går att hitta vägar till samexistens mellan miljöhänsyn och vindkraft i Natura 2000-området Nordvästra Skånes Utsjövatten. Vi tar därmed ett efterlängtat steg mot mer förnybar elproduktion i Skåne, säger Johnny Ståhlberg, projektledare för svenska Kriegers flak.

För att nå sina mål vill Region Skåne, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne öka den förnybara elproduktionen med 3,0 TWh till år 2030. Med en produktion på mellan 2,3 och 2,8 TWh årligen, motsvarande cirka 20 procent av Skånes elanvändning, blir den svenska vindkraftsparken Kriegers flak en viktig del i Skånes energi- och klimatomställning.

– Den blir också en del av lösningen på de problem som finns vad gäller bristande överföringskapacitet från det nationella stamnätet. Det blåser mer till havs och den havsbaserade vindkraften ger därför en mer stabil elproduktion, säger Johnny Ståhlberg.

Delar av vindkraftsområdet på Kriegers flak har på senare år klassats som ett Natura 2000-område. För att minimera påverkan kommer verken därför att placeras på tillräckligt avstånd från känsliga naturtyper.

Som en del av Natura 2000-prövningen har Vattenfall gjort grundliga miljöstudier som omfattar naturtypen rev, fågel, fisk och tumlare i området. Detta för att hitta möjliga alternativ och kunna vidta lämpliga skyddsåtgärder och metoder för att underlätta samexistens mellan vindkraft och miljöhänsyn.

– När vi bygger vindkraft ska påverkan på lokala arter vara så liten som möjligt. Samtidigt är de klimatförändringar vi står inför ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden och arters överlevnad, säger Johnny Ståhlberg. 

Fakta Svenska Kriegers flak

  • Kriegers flak ligger i Östersjön tre mil söder om Trelleborg. 
  • Vattenfalls ansökan gäller 40–50 vindkraftsturbiner med 280 meters maxhöjd.
  • Anläggningens maxeffekt är ca 640 MW.
  • Med en årlig produktion på 2,3–2,8 TWh blir Kriegers flak viktig för Skånes elförsörjning.
  • På den danska sidan av Kriegers flak bygger Vattenfall redan en vindkraftspark som blir landets största. På den tyska sidan finns en vindkraftspark sedan 2015. 
  • Svenska Kriegers flak planeras att  kan tas i bruk cirka 2027–2028.

Se även

Curslack-Hamburg, batterilagringsanläggning och vindkraftpark

Hybridparker som kombinerar flera tekniker erbjuder nya möjligheter

Hybridparker som kombinerar vind- och solkraft, batterier och så småningom även elektrolysanläggningar blir mer kostnadseffektiva tack vare att de olika teknikerna kan dela på en och samma i...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Forsmark kärnkraftverk

Så små är utsläppen från Forsmark och Ringhals

Under fjolåret genomförde kärnkraftverken i Ringhals och Forsmark en stor mängd provtagningar i omgivningarna. Frukt, fisk, bär, tång, mossa och kött med mera har samlats in och analyserats....

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef

Vattenfalls vd lovar att fasa ut utsläppen

”Jag lovar att säkerställa att Vattenfall når Parisavtalets mål genom att fasa ut fossila utsläpp från vår egen verksamhet och hjälpa våra kunder att göra detsamma."

Läs hela artikeln