Leverantörer

Förenklad lösning för uppstartsbolag och mindre företag

Vi tillhandahåller förenklade villkor för uppstartsföretag så att de ska kunna samarbeta enklare och snabbare med Vattenfall.

Vattenfalls mål är att bli fossilfria inom en generation. Vi vill särskilt bjuda in innovativa nystartade företag och nischföretag att följa med oss på vår ambitiösa resa. För att göra det enklare och mer attraktivt att samarbeta med oss har vi skapat en uppsättning förenklade villkor (till exempel kortare betalningsvillkor) som kan användas av uppstartsföretag och mindre företag för okomplicerade inköp.

Observera att dessa villkor endast kan användas för innovativa ändamål av företag med en omsättning på mindre än 1 miljon euro och färre än 10 anställda.

Villkor

De förenklade villkoren gör det lättare för dig att inleda ditt samarbete med Vattenfall.

Vad söker vi hos nystartade företag och småföretag?

  • Du har en nyskapande idé som kan hjälpa Vattenfall att röra sig i riktning mot en fossilfri framtid eller förbättra de tjänster vi erbjuder våra kunder.
  • Du har en genomförbar lösning och är säker på att den kommer att föra Vattenfall mot en fossilfri framtid.

Stämmer det här in på dig? Kontakta i så fall vårt Supplier Innovations-team och inled ditt samarbete med Vattenfall.

Kontakta oss

Kontakta Supplier Innovation-teamet.

En grupp Vattenfall-medarbetare

Se även

Kvinna vid sitt skrivbord på Vattenfalls trading-avdelning

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En ingenjör på Vattenfall

Vi tar fram innovationer för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.