Leverantörer

Leverantörsregistrering i Vattenfall Supplier Bank

Vattenfall utvärderar och håller reda på leverantörer via vårt system för leverantörsregistrering, Vattenfall Supplier Bank (VSB). 
 
Vi använder VSB för att alltid ha tillgång till aktuell information om våra leverantörer och för att övervaka hur leverantörer uppfyller vissa krav som är relevanta för Vattenfall, exempelvis arbetsmiljö och hållbarhet.

VSB administreras av vår tjänsteleverantör Achilles och består av olika registreringsnivåer:

  • Medlem: Leverantören måste besvara det grundläggande frågeformuläret för att registrera sig.
  • Silver: Leverantören måste besvara ett fullständigt frågeformulär för att kvalificera sig och dokumentation är valfritt.
  • Silver+: Leverantören måste svara på ett fullständigt frågeformulär, men dokumentation är obligatoriskt (detta innebär att leverantörer som hävdar att de är certifierade enligt en kvalitetsstandard måste ladda upp ett ISO-certifikat eller liknande).

Du kan kontakta Achilles på 08-444 17 00.

Vilka är fördelarna med att registrera sig som potentiell leverantör i Vattenfall Supplier Bank?

Öka synligheten, minska kostnaderna och skapa möjligheter

Eftersom Achilles-plattformen är ett gemensamt kvalificeringssystem som även används av andra energiföretag i Norden och Centraleuropa blir leverantörerna synliga för en större grupp potentiella kunder.

Användning av en enda kvalifikationsplattform minskar arbetsinsatsen och kostnaderna för leverantörer och kan även skapa nya anbudsmöjligheter. Dessutom kan Vattenfalls inköpare hitta kvalificerade leverantörer snabbare.

Uppfyllande av minimikrav

Vattenfall kräver att våra leverantörer uppfyller vissa minimikrav. Genom att endast godkänna leverantörer som bekräftar ett sådant uppfyllande kan vi säkerställa att vi samarbetar med kompetenta, kapabla och pålitliga företag.

Ett av minimikraven är att man fyller i ett Vattenfall-specifikt frågeformulär i registreringsprocessen för VSB.

Minimikrav

Alla våra leverantörer måste stå bakom de 10 principerna i FN:s Global Compact samt följa Vattenfalls uppförandekod för leverantörer och partners.

Hur registrerar jag mitt företag i Vattenfall Supplier Bank?

Medlem

Medlemsregistreringen kräver att leverantörerna tillhandahåller grundläggande information som produkt-/tjänstekategorier, försäljningsområde och kontaktuppgifter. Leverantörer kan använda registreringen som VSB-medlem för att bli synliga för Vattenfalls inköpare.

Registrering som medlem är obligatoriskt för alla leverantörer som deltar i upphandlingar som rör kontrakt med ett beräknat värde ≥ 100 000 euro och alla leverantörer som tillhandahåller tjänster som är relaterade till den svenska medbestämmandelagen § 38. Registreringen är kostnadsfri för leverantörer.

För att registrera dig endast på medlemsnivå måste du svara ”Nej” på frågan: ”Vill ditt företag kvalificera sig för affärsmöjligheter med ledande energiföretag i Norden och Centraleuropa som tillämpar de detaljerade reglerna i EU:s försörjningsdirektiv?”

Silver och Silver+

För att registrera dig på nivån VSB Silver eller Silver+ måste du svara ”Ja” på frågan: ”Vill ditt företag kvalificera sig för affärsmöjligheter med ledande energiföretag i Norden och Centraleuropa som tillämpar de detaljerade reglerna i EU:s försörjningsdirektiv?”

Registrering för VSB-nivån Silver eller Silver+ är obligatoriskt för alla leverantörer från högriskländer, oavsett anbuds-/kontraktsvärde och för alla leverantörer som deltar i EU-upphandlingar.

Du kan svara ”Ja” eller ”Nej” på frågan: ”Är ditt företag redo att ladda upp dokument som ISO-certifikat, försäkringsbevis och årsrapporter när du fyller i frågeformuläret?” Om du svarar ”Ja” kvalificerar du dig som Silver+ och måste fylla i ett fullständigt frågeformulär och ladda upp viss dokumentation. Om du svarar ”Nej” kvalificerar du dig som Silver och det är valfritt att ladda upp dokumentation.

Vattenfall Supplier Bank

Besök Vattenfall Supplier Bank (VSB) för att registrera dig som leverantör eller ändra dina uppgifter.

Se även

Fartyg till havs

Vi fokuserar på miljömässiga och sociala aspekter i hela vår leveranskedja.

Vindkraftsparken Nieuwe Hemweg. Foto: Jorrit Lousberg

Partnerskap och samarbeten erbjuder stora möjligheter till en positiv inverkan.

Vindkraftverk och solceller

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.