Leverantörer

Leverantörsrelaterade innovationer och utmaningar

Vattenfall bjuder in företag (både etablerade och nystartade), enskilda personer, regeringar och icke-statliga organisationer att samarbeta och skapa tillsammans med oss. Samarbete och partnerskap, både inom och utanför vår bransch, är nödvändigt för att vi ska lyckas nå vårt mål om fossilfrihet. Det här ambitiösa målet är inget vi kan uppnå på egen hand. Vi samarbetar regelbundet med olika typer av organisationer och individer för att tillämpa både befintlig och ny teknik i befintliga och nya lösningar. Det kan handla lösningar som vi köper in från andra organisationer eller som vi skapar i samarbete med dem.

Vår utmaning – att uppnå fossilfrihet

Vi vill gärna att du delar med dig av dina idéer på hur vi kan förbättra vår miljöbelastning vad gäller klimat, cirkularitet och biologisk mångfald. Innovationerna kan vara kopplade till alla våra affärsområden: produktion, distribution och leverans, men de kan också vara kopplade till de inköp vi gör för att bedriva vår verksamhet. Vi välkomnar alla lösningar som hjälper oss att minska vår miljöpåverkan och möjliggöra återanvändning av material, eller material från våra leverantörer och kunder.

Läs mer om våra innovativa lösningar

Barn som leker med en Carrera-bana

Vi samarbetar med kunder och partner för att minska koldioxidutsläppen.

Vindkraftverk och solceller

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.

Batterilagring i vindkraftparken

Energilagring och nätstabilitet är viktiga frågor i den nya energivärlden.

Elbil ansluten till en laddningsstation

Vi elektrifierar samhället för att vända utvecklingen när det gäller klimatförändringarna.

Industrianläggning

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Medlemmar av First Movers Coalition. Foto: Mark F Gibson / Gibson Digital

Vattenfall går med i First Movers Coalition för att bidra till snabbare utveckling av klimatsmart teknik

I dag den 4 november lanserades First Movers Coalition vid COP26 i Glasgow av USA:s utrikesdepartement och World Economic Forum.

Läs hela artikeln
Ett bi på en gul blomma framför solpaneler

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.

En ingenjör på Vattenfall

Vi tar fram innovationer som möjliggör fossilfrihet.

Kontakta oss

Kontakta Supplier Innovation-teamet.

Kollegor tittar på en flygande drönare

Se även

Kvinna sitter vid skrivbord och tittar in i kameran

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Historiskt fotografi av ett vattenkraftverk

Vattenfall har en över 100 år lång historia.