Leverantörer

Leverantörsrelaterade innovationer och utmaningar

Vattenfall bjuder in företag (både etablerade och nystartade), enskilda personer, regeringar och icke-statliga organisationer att samarbeta och skapa tillsammans med oss. Samarbete och partnerskap, både inom och utanför vår bransch, är nödvändigt för att vi ska lyckas nå vår målsättning om att bli fossilfria inom en generation. Det här ambitiösa målet är inget vi kan uppnå på egen hand. Vi samarbetar regelbundet med olika typer av organisationer och individer för att tillämpa både befintlig och ny teknik i befintliga och nya lösningar. Det kan handla lösningar som vi köper in från andra organisationer eller som vi skapar i samarbete med dem.

Vår utmaning – att bli fossilfria inom en generation

Vi vill gärna att du delar med dig av dina idéer på hur vi kan förbättra vår miljöbelastning vad gäller klimat, cirkularitet och biologisk mångfald. Innovationerna kan vara kopplade till alla våra affärsområden: produktion, distribution och leverans, men de kan också vara kopplade till de inköp vi gör för att bedriva vår verksamhet. Vi välkomnar alla lösningar som hjälper oss att minska vår miljöpåverkan och möjliggöra återanvändning av material, eller material från våra leverantörer och kunder.

Läs mer om våra innovativa lösningar

Två barn som leker med en bilbana

Vi samarbetar med kunder och partner för att minska koldioxidutsläppen.

Solpaneler med vindkraftverk i bakgrunden

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.

Montering av solpaneler på ett flerfamiljshus

Vi erbjuder våra kunder lösningar för hållbar produktion och energianvändning.

En elbil som laddas vid en InCharge-laddare i ett garage

Vi elektrifierar samhället för att vända utvecklingen när det gäller klimatförändringarna.

Industrianläggning

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

En flicka som springer med en flagga på en strand

Genom att introducera fossilfri elektricitet i nya branscher kan klimatpåverkan minimeras.

Medlemmar av First Movers Coalition. Foto: Mark F Gibson / Gibson Digital

Vattenfall går med i First Movers Coalition för att bidra till snabbare utveckling av klimatsmart teknik

I dag den 4 november lanserades First Movers Coalition vid COP26 i Glasgow av USA:s utrikesdepartement och World Economic Forum.

Läs hela artikeln
Trädtoppar i grodperspektiv

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.

En ingenjör på Vattenfall

Vi tar fram innovationer för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Kontakta oss

Kontakta Supplier Innovation-teamet.

En grupp Vattenfall-medarbetare

Se även

Kvinna vid sitt skrivbord på Vattenfalls trading-avdelning

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Vattenfall har en över 100 år lång historia.