Finansiellt

Delårsrapport för januari–september 2020

27 oktober 2020

Kommentar

Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg kommenterar resultatet för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2020.

Finansiell utveckling januari–september 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 4 % (-5 % exklusive valutaeffekter) till 114 815 MSEK (120 181).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 17 802 MSEK (16 889).
 • Rörelseresultatet1 uppgick till 10 030 MSEK (19 715).
 • Periodens resultat uppgick till 1 989 MSEK (14 373).

Finansiell utveckling, juli–september 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 2 % (0 % exklusive valutaeffekter) till 35 375 MSEK (35 938).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 4 818 MSEK (3 594).
 • Rörelseresultatet1 uppgick till 4 743 MSEK (8 677).
 • Periodens resultat uppgick till 3 583 MSEK (6 700).

Viktiga händelser juli–september 2020

 • Ovanligt hög hydrologisk balans pressar elpriserna i Norden.
 • Invigning av vindkraftsparken Princess Ariane i Nederländerna.
 • Deltagande i auktion för stängning av kraftverket Moorburg i Hamburg.
 • Tilldelningsprocessen för elnätskoncessionen i Berlin underkändes i andra instans. Efter kvartalsslutet erbjöd Vattenfall att sälja bolaget Stromnetz Berlin till delstaten Berlin.
 • Invigning av pilotanläggningen för HYBRIT, ett partnerprojekt för fossilfri stålproduktion.
 • Anna Borg utsedd till ny vd och koncernchef från och med 1 november.

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet

Audiocast

Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg presenterade resultatet vid en direktsänd audiocast för analytiker och medier. En inspelad version är tillgänglig här nedan.

För mer information, kontakta:

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations, mobil 070-261 30 84
Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

En manlig Vattenfallanställd i hjälm framför elledningar

Vattenfall är ett integrerat energibolag med kunden i centrum.