Hållbar produktion

Utveckling av fossilfria lösningar är på gång.

Storskalig fossilfri elektricitet

För att förverkliga vårt mål om ett fossilfritt liv inom en generation förändrar vi vår egen produktionsportfölj och hjälper våra kunder att leva mer klimatsmart. Vi fasar ut vår fossila produktion, investerar i förnybara energislag och skapar innovationer i form av nya energilagringsmetoder.

Vattenfall producerar el och värme från många olika energikällor, inklusive vatten, vind, sol, biomassa, avfall, kärnkraft, kol och naturgas. Vattenfall är en av Europas största leverantörer av fossilfri el. Vi kommer att fasa ut kolet som bränsle för alla våra värmeverk senast 2030.

Solpaneler med vindkraftverk i bakgrunden

Genom att integrera solkraft med vindkraftparker kan vi hålla kostnaderna nere och minimera miljöbelastningen.

Vatten

Vattenkraft ger en storskalig och stabil förnybar elproduktion och bidrar också till att balansera en oregelbunden produktion. Vattenkraftverk är nästan helt utsläppsfria, de har inga bränslekostnader och dessutom en lång ekonomisk livslängd. Vi äger och driver över 100 vattenkraftverk, varav de flesta finns i Sverige och några i Finland och Tyskland. Vattenkraft står för omkring 30 procent av Vattenfalls totala elproduktion, och det är det viktigaste förnybara energislaget såväl inom Vattenfalls produktion som i det europeiska energisystemet.

Kärnkraft

Kärnkraft släpper ut väldigt lite koldioxid under sin livscykel och ger en stabil och storskalig elproduktion. Kostnaderna för bränsle, drift och underhåll är vanligen låga. Vi arbetar ständigt med förbättringsåtgärder för att uppnå en hög säkerhets- och tillgänglighetsnivå. Vattenfall har som mål att behålla en ledande position vad gäller kärnsäkerhet eftersom det är vårt ansvar att skydda allmänheten, de som arbetar på våra kärnkraftverk och miljön.

Vind

Vindkraft är ett förnybart energislag som i stort sett inte släpper ut någon koldioxid alls under sin livscykel och där bränslet inte kostar något alls. Vattenfall vill vara ledande inom utveckling, konstruktion och drift av vindkraften, och vi har som mål att ha 4 GW vindkraft i drift 2020. I dagsläget driver Vattenfall 1 070 vindkraftverk med en total installerad kapacitet på 2,75 GW vid 46 landbaserade och 11 havsbaserade vindkraftsparker i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien, något som gör oss till en av världens främsta inom havsbaserad vindkraft.

Våra energislag

Genom att integrera solkraft med vindkraftparker kan vi hålla kostnaderna nere och minimera miljöbelastningen.

Solenergi

Solenergi är ett förnybart energislag som är enkelt att installera, kräver en minimal insats när det gäller drift och underhåll och systemen har dessutom en lång livslängd. Vi fortsätter att utforska nya möjligheter inom solkraftsteknik och batterilagring, och genom att till exempel integrera solkraft med vindkraftsparker kan vi hålla kostnaderna nere och minimera miljöbelastningen eftersom vi kan utnyttja den befintliga infrastrukturen. Vi planerar att bygga fler solkraftsparker som en del av vårt arbete med att diversifiera vår portfölj ytterligare.

Biomassa

Biomassa är också ett förnybart energislag som kan bestå av allt från energigrödor till restprodukter och avfall från jord- och skogsbruk. Använder man biomassa för kraftproduktion i stället för fossila bränslen kan koldioxidutsläppen reduceras kraftigt, och när biomassan hanteras på rätt sätt är den koldioxidneutral över tid. Biomassaresurser är geografiskt diversifierade, och den politiska risken är begränsad. Vi använder ofta lokalt införskaffade bränslen, som till exempel flis, restprodukter från skogsbruk och sågverk, material från landskapsskötsel och kompostrester.

Relaterad information

Två barn som leker med en bilbana

Vi samarbetar med kunder och partner för att minska koldioxidutsläppen.

En elbil som laddas vid en InCharge-laddare i ett garage

Vi elektrifierar samhället för att vända utvecklingen när det gäller klimatförändringarna.

Ledningar och rör

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Se även

Rör i ett kraftverk

Våra insatser för att minska koldioxidutsläppen är mycket omfattande och skiftande.

Fiskar som simmar i vatten

Biologisk mångfald är viktig, och vi deltar i många olika projekt inom området.

Bygget av vindparken Kentish Flats

Vattenfall är fast beslutet att använda resurser på ett hållbart sätt.