Hållbar värme- och elproduktion

Utveckling av fossilfria lösningar är på gång.

Storskalig fossilfri elektricitet

För att förverkliga vårt mål om ett fossilfritt liv inom en generation förändrar vi vår egen produktionsportfölj och hjälper våra kunder att leva mer klimatsmart. Vi fasar ut vår fossila produktion, investerar i förnybara energislag och skapar innovationer i form av nya energilagringsmetoder.

Vattenfall producerar el och värme från många olika energikällor, inklusive vatten, vind, sol, biomassa, avfall, kärnkraft, kol och naturgas. Vattenfall är en av Europas största leverantörer av fossilfri el. Vi kommer att fasa ut kolet som bränsle för alla våra värmeverk senast 2030.

Vindkraftverk och solceller

Genom att integrera solkraft med vindkraftparker kan vi hålla kostnaderna nere och minimera miljöbelastningen.

Vatten

Vattenkraft ger en storskalig och stabil förnybar elproduktion och bidrar också till att balansera en oregelbunden produktion. Vattenkraftverk är nästan helt utsläppsfria, de har inga bränslekostnader och dessutom en lång ekonomisk livslängd.

Vi äger och driver över 100 vattenkraftverk, varav de flesta finns i Sverige och några i Finland och Tyskland. Vattenkraft står för en stor andel av Vattenfalls totala elproduktion, och det är det viktigaste förnybara energislaget såväl inom Vattenfalls produktion som i det europeiska energisystemet.

Kärnkraft

Kärnkraft släpper ut väldigt lite koldioxid under sin livscykel och ger en stabil och storskalig elproduktion. Kostnaderna för bränsle, drift och underhåll är vanligen låga. Vi arbetar ständigt med förbättringsåtgärder för att uppnå en hög säkerhets- och tillgänglighetsnivå. Vattenfall har som mål att behålla en ledande position vad gäller kärnsäkerhet eftersom det är vårt ansvar att skydda allmänheten, de som arbetar på våra kärnkraftverk och miljön.

Vind

Vindkraft tillhandahåller 17 procent av den el som förbrukas i Europa. Energibranschen närmar sig en brytpunkt. Numera är vindkraft och solenergi de billigaste formerna av elproduktion och vindkraften har blivit en av de viktigaste energikällorna som driver på minskningen av koldioxidutsläpp. Vattenfall är på god väg mot att förverkliga den tillväxtplan som går ut på att fyrdubbla den förnybara kapaciteten fram till 2030.

I dag driver Vattenfall vindkraftskapacitet på totalt cirka 4,4 GW med över 1 200 vindkraftverk i Europa.

 

Våra energislag

Genom att integrera solkraft med vindkraftsparker kan vi hålla kostnaderna nere och minimera miljöbelastningen.

Solenergi

Solenergi är ett förnybart energislag som är enkelt att installera, kräver en minimal insats när det gäller drift och underhåll och systemen har dessutom en lång livslängd. Vi fortsätter att utforska nya möjligheter inom solkraftsteknik och batterilagring, och genom att till exempel integrera solkraft med vindkraftsparker kan vi hålla kostnaderna nere och minimera miljöbelastningen eftersom vi kan utnyttja den befintliga infrastrukturen. Vi planerar att bygga fler solkraftsparker som en del av vårt arbete med att diversifiera vår portfölj ytterligare.

Biomassa

Biomassa är ett förnybart energislag vilket innebär att det, när det bränns, bara släpper ut den mängd koldioxid som det har bundit under tillväxtfasen. Utöver biogas och biometan innefattar begreppet biomassa generellt även skogsrester från skogsbruk, restprodukter från träbearbetningsindustrin som sågspån och obehandlade trärester samt skördar från planteringar av snabbväxande träd.

Relaterad information

Barn som leker med en Carrera-bana

Vi samarbetar med kunder och partner för att minska koldioxidutsläppen.

Elbil ansluten till en laddningsstation

Vi elektrifierar samhället för att vända utvecklingen när det gäller klimatförändringarna.

Industrianläggning

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Se även

Pipes and tubes inside a power plant

Klimatfrågan är kärnan i vår strategi och vi arbetar för att minska våra utsläpp.

Väddnätfjäril

Biologisk mångfald är viktig, och vi deltar i många olika projekt inom området.

Bygget av vindparken Kentish Flats

På Vattenfall är vi fast beslutna att använda resurser på ett hållbart sätt.