Biomassa

En komponent i Vattenfalls koldioxidneutrala energimix är biomassa.

Utöver biogas och biometan innefattar begreppet biomassa generellt även skogsrester från skogsbruk, restprodukter från träbearbetningsindustrin som sågspån och obehandlade trärester samt skördar från planteringar av snabbväxande träd.

Hållbar biomassa världen över

Vattenfall är en av Europas största intressenter på de globala marknaderna för hållbar bioenergi, handlar en mängd olika hållbara biomassaprodukter varje år och har varit en av de mest aktiva aktörerna på den globala biomassamarknaden. Med fokus på hållbarhet, kvalitet och flexibilitet längs hela leveranskedjan erbjuder vi flera olika skräddarsydda lösningar för biomassaförsörjning.

Vattenfall erbjuder internationellt standardiserade produkter som till exempel träpellets och flis. Vi handlar även via finansiella biomassainstrument så som OTC Argus Wood Pellet Swaps. För att biomassa ska kunna bidra till minskade koldioxidutsläpp måste odling, produktion och transport ske på ett kontrollerat och hållbart sätt. Vattenfall Energy Trading är certifierat av SBP, FSC® och ENplus®.

Som grundande medlem av SBP (Sustainable Biomass Program) var Vattenfall Energy Trading med och bidrog till utvecklingen av globala hållbarhetsstandarder för biomassa.

Vi på Vattenfall köper också in och handlar med biomassa. Fokus ligger på standardiserade produkter som handlas internationellt, till exempel pellets (både för industri och bostäder) och flis med ursprung i Europa, USA och Kanada. Fler än 15 av Vattenfalls anläggningar drivs helt eller delvis med biomassa. De finns i Sverige, Tyskland och Nederländerna. 

I samarbete med jordbrukare från Brandenburg och västra Polen odlar Vattenfalls dotterbolag Energy Crops GmbH energiskog – så kallad skottskog med kort omloppstid – bestående av snabbväxande trädslag, framför allt poppel men också en del pilträd. Träden planteras under en upp till 20 år lång period och kan sedan skördas med två till fyra års mellanrum.

Inköp av biomassa

Odling och produktion av biomassa måste ske på ett kontrollerat och hållbart sätt för att koldioxidutsläppen ska kunna reduceras på ett meningsfullt sätt.

Stora högar av biomassa vid Idbäcksverket

Relaterad information

Kraftverket i Uppsala

Avfall kan användas som bränsle i stället för att skickas till deponi.

Reaktorhall i ett kärnkraftverk

Kärnkraftsproduktion spelar en viktig roll för att understödja energiomställningen.

Solpaneler på ett tak

Solpaneler kommer att utgöra en allt större del av elektrifieringen.

Se även

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Bygget av vindparken Kentish Flats

På Vattenfall är vi fast beslutna att använda resurser på ett hållbart sätt.