Leverantörer

Entreprenör och konsult hos Vattenfall Vattenkraft

Här har vi samlat information om vad som gäller för dig som är entreprenör eller konsult hos Vattenfall Vattenkraft.

Handbok

Handbokens syfte är att ge våra leverantörer en samlad bild av BU Hydro Nordics regler kring upphandling och genomförande av uppdrag inom vår verksamhet.

Se även

Fartyg till havs

Vi fokuserar på miljömässiga och sociala aspekter i hela vår leveranskedja.

Vindkraftverk och solceller

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.

Vindkraftsparken Nieuwe Hemweg. Foto: Jorrit Lousberg

Partnerskap och samarbeten erbjuder stora möjligheter till en positiv inverkan.