Vårt värmesystem sitter fast i ett beroende av fossila bränslen. Upptäck hur vi hjälper det att bryta sig loss med hjälp av alger.

Uppvärmning av städer istället för planeten

Utsikt över Themsen och Tower Bridge i London

Hur vi värmer upp våra hem påverkar inte bara vår komfort hemma, utan hela vår planet. Det är därför Vattenfall siktar på att omvandla uppvärmningen av våra hem.

I Storbritannien står värmesektorn idag för nästan en tredjedel av landets årliga klimatavtryck. En anledning till detta är att cirka 85 procent av hushållen i Storbritannien har en gaspanna, vilket resulterar i att 92 miljoner ton koldioxid produceras varje år.

Allt detta kan förändras tack vare ett nytt fjärrvärmenät som Vattenfall började utveckla 2022 i sydöstra London, där värmen kommer att produceras av energi från avfallspartnern Cory.

Att ta vara på energi från avfall innebär att fånga upp spillvärme från till exempel fabriker, avloppsverk eller storkök och sedan återvinna värmen genom fjärrvärmenäten. Detta resulterar inte bara i ett lägre klimatavtryck jämfört med värme som produceras med hjälp av gaspannor, utan också minskad bränslefattigdom och minskade luftföroreningar. Ett stort steg mot att göra städerna fria från fossila bränslen.

Hur ett nytt värmeverk sänker en stads klimatavtryck

Värmeanläggningen Carpe Futurum in Uppsala

Vattenfall har invigt ett nytt biobränslevärmeverk som ska halvera klimatavtrycket för de cirka 170 000 Uppsalabor som är anslutna till Vattenfalls fjärrvärmenät i staden. Denna siffra är inte det enda som är imponerande, utan även det faktum att denna anläggning kommer att leda till en betydande minskning av koldioxid- och fossila koldioxidutsläpp jämfört med användning av torv och andra fossila bränslen.

Anläggningen spelar en viktig roll när det gäller att fasa ut fossila bränslen från värmeproduktionen i Uppsala.  
 
Carpe Futurum anses vara en milstolpe i Vattenfalls arbete med att fasa ut fossila bränslen i sin svenska värmeverksamhet till 2025 och att nå nettonollutsläpp inom hela företaget till 2040. Anläggningen invigdes 2022 och är ett stort steg för att ersätta torv med ny fossilfri värmeproduktion som helt bygger på förnybara och återvunna bränslen. 

Husuppvärmning med hjälp av alger

Kvinna i ett alg-laboratorium

Kan alger värma upp hem? I Gustavsberg utanför Stockholm blev detta verklighet våren 2022 genom Vattenfalls tjänst SamEnergi. I ett samarbete med AstaReal förser Vattenfall Gustavsbergsborna med mer än 20 procent av deras värmebehov med hjälp av en lösning som använder överskottsvärme från AstaReals odling av alger. Det är ett samarbete som på ett innovativt sätt förser 2 500 nya lägenheter med uppvärmning.

Genom att installera reversibla värmepumpar vid AstaReals anläggning är det möjligt att återvinna överskottsvärme från algproduktionen. På så sätt kommer mer än 15 miljoner kilowattimmar värme per år att återvinnas och återanvändas i Gustavsberg.

Vi revolutionerar uppvärmning av hem – en pump i taget

Amsterdam

Högtemperaturvärmepumpar kan förändra uppvärmningen av hem i Nederländerna – ett land som är mycket beroende av prisvärd naturgas. Högtemperaturvärmepumparna har inte bara möjlighet att göra husägare och hyresgäster oberoende av gaseldade centralpannor som kan sträcka sig upp till och runt cirka 25 000 euro, utan de är också normalt sett energikostnadsneutrala så att de boende blir oberoende av det stigande gaspriset.

”Ett enfamiljshus kan göras naturgasfritt på två dagar med denna nya, innovativa värmepump. För att värma upp dessa bostäder med traditionella värmepumpar som levererar låg- eller medeltemperaturvärme krävs dyra förberedande åtgärder. I många fall innebär det att man installerar golvvärme och/eller omfattande efterisolering i bostaden. Vattenfall ser att dessa kostnader, som snart uppgår till runt 25 000 euro, ’besväret’ med arbetet och den långa ledtiden är stora hinder för att husägarna ska kunna ta steget till helt elektrisk uppvärmning”, säger Cindy Kroon, chef för Customers & Solutions på Vattenfall i Nederländerna.

Se även