Upptäck hur vi förändrar uppvärmning av hus och hem i dag, så att du kan leva fossilfritt i morgon.

Hållbar uppvärmning av städer

Utsikt över London

Just nu jobbar vi på Vattenfall för att Londons byggnader ska kunna värmas upp utan fossila bränslen. Det kanske låter som en omöjlighet men det är det faktiskt inte. År 2040 kommer upp till en halv miljon hem, företag och publika byggnader i London kunna anslutas till ett stadsomspännande värmenätverk. Detta skulle kunna bespara London 4,8 miljoner ton i koldioxidutsläpp över en tjugoårsperiod.

I dag värms över 25 miljoner hem i England upp med hjälp av fossila bränslen. Uppvärmningen står för en tredjedel av landets utsläpp av växthusgaser. Men tack vare ett nytt värmenätverk som Vattenfall planerar att utveckla i sydöstra London kan detta ändras. Vattenfall kommer att samarbeta med återvinnings- och avfallshanteringsföretaget Cory för att fånga upp värme från deras lokala energi från avfallsanläggningen. Resultatet? De första bostäderna beräknas vara hållbart uppvärmda till 2030 tack vare det nya värmenätet.

Hem som värms av alger

Algodling

Skulle alger kunna värma upp hem? Ja, detta är nu verklighet i Gustavsberg, öster om Stockholm. Tillsammans med AstraReal förser Vattenfall Gustavsbergsborna med mer än 20 procent av deras värmebehov, genom en lösning som använder överskottsvärme från AstraReals algodling. Det är ett partnerskap som på ett innovativt sätt tillhandahåller 2 500 nya lägenheter med en mer hållbar värmelösning.

Genom att installera reversibla värmepumpar i AstraReals fabrik kan man ta vara på överskottsenergin från algodlingsprocessen. Detta innebär att mer än 15 miljoner kilowattimmar värme om året kan tillvaratas och återanvändas i Gustavsberg.

Berlins största luftkonditionering höjer tempen

Värmerör

I Berlin testar Vattenfall Wärme tillsammans med Siemens Energy en kombination av fjärrvärme, energi och nedkylning för att minska utsläppen.

Sedan 1997 förser kylcentralen vid Potsdamer Platz i Berlin tusentals kontor, lägenheter och ett flertal kulturella institutioner i området med lokal och effektivt genererad nedkylning. Den här processen skapar överskottsvärme, som fram till nu inte har kunnat användas och därmed gått till spillo.

Tack vare integreringen av nya högtemperaturspumpar från Vattenfalls partner Siemens kommer uppvärmning, nedkylning och elektricitet att kombineras för öka resurseffektiviteten i framtiden. Användningen av värmepumpen minskar värmeutsläppen avsevärt och ger fjärrvärmenätet en extra värmetillförsel på cirka 55 GWh per år. Detta resulterar i en uppskattad årlig besparing på cirka 6 500 ton koldioxid och 120 000 kubikmeter kylvatten.

Hållbar energi för att värma hem i Amsterdam

Kvinna korsar en gata i Amsterdam

Det är inte bara i London, Berlin och Gustavsberg som vi gör förändringar när det gäller värme. Även Amsterdam står inför stora förändringar inom hållbar uppvärmning. År 2040 har vi som mål att Amsterdam till 100 procent ska värmas upp på ett hållbart sätt. För att nå det här målet siktar vi på att bygga och sätta Europas största elpanna i bruk till 2024.

– Elpannan slås bara på om det finns tillgång till hållbar energi från sol och vind. När det inte finns tillräcklig med förnybar energi behövs i dagsläget de gaseldade kraftverken i Diemen för att producera el. Kraftverk som i övrigt också levererar värme på ett effektivt sätt. Vi tror att dessa gaseldade anläggningar förblir nödvändiga för leveranssäkerheten i Nederländerna under de kommande decennierna. Till en början drivs de med naturgas, men efter hand med vätgas från förnybara källor, säger Alexander van Ofwegen, chef för Heat, Vattenfall i Nederländerna.

Med den nya elpannan räknar vi med att kunna leverera ungefär 15 procent av uppvärmningen i Amsterdamregionen med hjälp av förnybar energi från vind- och solkraft.

Se även