Upptäck hur vi utvecklar smarta hem-lösningar i dag, så att du kan leva fossilfritt i morgon.

Låt ditt hem producera din energi

Hus med solpaneler

På Vattenfall vill vi göra det enklare för alla som vill leva ett fossilfritt liv. Inte bara genom att tillhandahålla energi från fossilfria källor, utan även genom att göra det möjligt för individer, familjer och företag att gå över från fossila bränslen till förnybara energikällor, både hemma och på resan.

Det är därför vi utvecklar lösningar som låter alla bidra till produktionen och konsumtionen av fossilfri energi. Från elfordonsladdning och värmelösningar såsom värmepumpar och lagringsteknik till lokal energiproduktion såsom solpaneler hemma på taket. Vi tror att decentraliserade förnybara energikällor spelar en stor roll för vår resa mot ett fossilfritt liv inom en generation.

Heta nyheter inom hållbar hemuppvärmning

Två barn

Vi har lanserat ett helt nytt system med en högtemperaturvärmepump som kan värma ditt hem utan fossila bränslen. Från mitten av 2022 finns det här enkla och prisvärda alternativet till gasdrivna värmepumpar tillgängligt för installation i nederländska hem. Tack vare kombinationen av en effektiv eldriven värmepump, en intelligent styrning och en skiktad buffertank kan det här värmepumpsystemet enkelt ersätta en centralvärmepanna.

– Ett enfamiljshus kan göras naturgasfritt på två dagar med denna nya innovativa värmepump. För att värma dessa bostäder med traditionella värmepumpar som levererar låg- eller medeltemperaturvärme krävs dyra förberedande åtgärder. I många fall innebär det att man måste installera golvvärme och/eller omfattande efterisolering av bostaden. Vattenfall ser att dessa kostnader, ofta runt 25 000 euro, liksom tiden för att bygga om huset, är ett stort hinder för miljontals husägare i Nederländerna att ta steget till helt elektrisk uppvärmning, säger Cindy Kroon, försäljningsansvarig för privatkunder i Nederländerna.

Energidelning och samarbete är framtiden

Illustration av energidelning

Att dela energi är ett bra sätt att få ut det mesta av förnybara källor. Därför har vi lanserat Powerpeers i Nederländerna. Det är en marknadsplats där kunder kan ta emot och dela egenproducerad energi, för att fler människor ska kunna dra nytta av förnybara energikällor. 

Se även