Upptäck hur vi tänker kring plast i dag, så att du kan leva fossilfritt i morgon.

100 procent fossilfri plast

Plast på rulle i en fabrik

Plast är en del av många produkter vi förlitar oss på idag. Vissa av dem kan tillverkas av andra material, men plast har fortfarande en avgörande roll inom många områden, till exempel medicinsk utrustning och matförpackningar. I dessa fall är det inte möjligt att helt utesluta plast, därför behöver vi i stället hitta nya hållbara sätt att producera den.

"Plast spelar en väldigt stor roll i våra liv eftersom det finns i de flesta saker. Därför behöver vi hitta nya sätt att producera plast och hitta hållbara sätt att återvinna den." – Ellen Fors, FoU-ingenjör, Vattenfall.

Plast består av upp till 85 procent kol. Det här kolet behöver komma någonstans ifrån och traditionellt har man använt fossila bränslen som till exempel olja. Vi tror att en ny plastindustri är möjlig och att resultatet kan vara 100 procent fossilfri plast.

Ett nytt sätt att se på plast

Barn som drar en kabinväska av plast

Om koldioxidutsläpp från ett biobränsle fångas upp (till exempel från ett biokraft- eller biovärmeverk), kan metanol produceras i en industriell process med hjälp av fossilfri vätgas (framtagen genom elektrolys av vatten med fossilfri elektricitet) och sedan förvandlas till kolväte. Detta kolväte kan då användas för att tillverka plast. Att inte använda plast i framtiden är antagligen inte ett alternativ. Därför hjälper vi till att omvandla industrier genom elektrifiering och att utforska innovativa och hållbara sätt att producera plast.  

"Den nya plasten från biogen koldioxid kan återvinnas på samma sätt som traditionell plast. Den kan också bli kemiskt återvunnen och nedbruten till grundläggande molekyler upprepade gånger för att producera ny fossilfri plast.” – Ellen Fors, FoU-ingenjör, Vattenfall.

Vill du veta mer?

Här hittar du mer information om ämnet.

Se även