Upptäck hur vi utforskar en storskalig produktion av fossilfri vätgas i dag, så att du kan leva fossilfritt i morgon.

Vi banar väg för en fossilfri framtid

Föreläsning om fossilfri vätgas

På Vattenfall arbetar vi för att minska koldioxidutsläpp från tung industri. Bland annat genom att ersätta fossilbaserade bränslen med fossilfri vätgas som inte avger någon koldioxid.

Fossilfri vätgas framställs genom att dela upp vatten i väte och syre, med hjälp av elektrolys som drivs av elektricitet från fossilfria källor. Det här är ett väsentligt annorlunda steg från hur majoriteten av vätgas produceras idag, nämligen via ångreformering av naturgaser som släpper ut koldioxid i atmosfären.

Att minska utsläpp av koldioxid i våra egna processer kommer tillsammans med våra framsteg inom utvecklingen av fossilfri vätgas att omvandla industrier långt utöver vår egen och kraftigt reducera deras koldioxidutsläpp.

Fossilfri vätgas spelar en nyckelroll i energiövergången, eftersom den kan fungera som en energibärare och ersätta fossila bränslen i transportsektorn, såväl som i industrier som ståltillverkning, kemikalieproduktion och raffinaderier.

En gemensam insats för större påverkan

HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå

För att skapa långvarig förändring behöver vi tänka bortom konventionella gränser. Genom att dela med oss av vår expertis och samarbeta med experter inom andra områden kan vi utveckla banbrytande fossilfria vätgasdrivna lösningar. Dessa hjälper oss att nå vårt mål: att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

HYBRIT är ett av våra många initiativ kring fossilfri vätgas. HYBRIT står för Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology och är ett samarbete mellan stålföretaget SSAB, gruvbolaget LKAB och Vattenfall, med målet att eliminera koldioxid från ståltillverkningsprocessen. Första leveransen av fossilfritt stål har redan gjorts till Volvo Trucks och vi siktar på att ha fossilfritt stål tillgängligt på den kommersiella marknaden år 2026.

En fossilfri framtid är möjlig och vi har bara börjat

Tankning av flygplan

HYBRIT-initiativet är bara ett av många sätt som vi arbetar på för att nå vårt mål att möjliggöra fossilfritt liv inom en generation. Vi tittar också på sätt att minska bränslens klimatpåverkan.

Genom ett partnerskap med Preem utforskar vi användningen av fossilfri vätgas för storskalig produktion av biobränsle.

Tillsammans med Shell, LanzaTech och SAS undersöker vi möjligheten för produktion av världens första syntetiska hållbara flygbränsle. Det här gör vi genom att använda LanzaTechs ”Alcohol to Jet”-teknik i stor skala i Sverige.

Det finns många möjligheter när det gäller fossilfri vätgas och genom våra partnerskap utforskar vi dem på bred front.  

Vill du veta mer?

Här hittar du mer information om ämnet.

Se även