Leverantörer

Leverantörsregistrering i Vattenfall Supplier Bank

Vattenfall utvärderar och håller reda på leverantörer via vårt system för leverantörsregistrering, Vattenfall Supplier Bank (VSB). 
 
VSB administreras av vår tjänsteleverantör Achilles och består av Nivå 1 (grundläggande webbregistrering) och Nivå 2 (kvalificeringssystem). Vi använder VSB för att alltid ha tillgång till aktuell information om leverantörerna och för att övervaka och kontrollera hur leverantörer uppfyller Vattenfalls krav vad gäller hållbarhet och arbetsmiljö.

Du kan kontakta vår tjänsteleverantör Achilles på 08-444 17 00.

Hur registrerar jag mitt företag i Vattenfall Supplier Bank?

Registrering på nivå 1

För registrering på nivå 1 ska leverantören fylla i ett kort formulär med grundläggande information, exempelvis produkt- eller tjänstekategorier, försäljningsområde och kontaktuppgifter. Registrering på nivå 1 i VSB är obligatorisk för alla leverantörer som deltar i upphandlingar som rör kontrakt med ett beräknat värde ≥ 100 000 euro och alla leverantörer som tillhandahåller tjänster som är relaterade till den svenska medbestämmandelagen § 38.

Alla övriga leverantörer kan använda registrering på nivå 1 för att bli synliga för samtliga Vattenfall-inköpare. Registreringen är kostnadsfri för leverantörer.

För att registrera dig för nivå 1 måste du svara "Nej" på frågan: "Önskar ditt företag vara kvalificerat för affärsmöjligheter med ledande energibolag i Norden och Centraleuropa, som alla följer de detaljerade reglerna i EU:s försörjningsdirektiv?"

Registrering på nivå 2

Nivå 2 kräver att leverantören fyller i ett utökat formulär. VSB-registrering på nivå 2 är obligatorisk för alla leverantörer från högriskländer, oavsett upphandlings-/kontraktsvärde, och för alla leverantörer som deltar i EU-upphandlingar via VSB.

För att registrera dig för nivå 2 måste du svara "Ja" på frågan: "Önskar ditt företag vara kvalificerat för affärsmöjligheter med ledande energibolag i Norden och Centraleuropa, som alla följer de detaljerade reglerna i EU:s försörjningsdirektiv?"

Minimikrav

Alla våra leverantörer måste stå bakom de 10 principerna i FN:s Global Compact samt följa Vattenfalls uppförandekod för leverantörer och partners.

Klippor vid havet

Vattenfall Supplier Bank

Besök Vattenfall Supplier Bank för att registrera dig som leverantör.

Se även

Fartyg till havs

Vi fokuserar på miljömässiga och sociala aspekter i hela vår leveranskedja.

Arbetare som går under en kraftledning

Partnerskap och samarbeten erbjuder stora möjligheter till en positiv inverkan.

Solpaneler med vindkraftverk i bakgrunden

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.