Leverantörer

Faktureringsrutiner för våra leverantörer

Vi strävar efter att effektivisera och miljöanpassa fakturaflödet från våra leverantörer och snart blir e-faktura standard. Vi fasar ut pappersfakturorna och önskar att ni ser över möjligheterna att skicka elektroniska fakturor redan idag.

Till dig som är leverantör och ska fakturera något bolag inom Vattenfallkoncernen:

E-faktura för leverantörer

Vattenfall har valt att ta emot sina e-fakturor via tjänsteleverantören Basware. Detta val har vi gjort för att ge dig som leverantör så stor flexibilitet som möjligt i valet av lösning för e-faktura. Vi tar emot de vanligaste XML-formaten på marknaden och Basware har samarbetsavtal med de flesta större operatörer.

För att få mer information, och påbörja resan mot elektronisk fakturering, vänligen kontakta oss på Vattenfall Finance Direct.

Pappersfaktura

Fakturor som skickas till oss ska, förutom att uppfylla de legala kraven, innehålla rätt referensperson och vara ställd till rätt bolag. Det beställningsnummer som du får av oss, när vi lägger vår beställning, ska finnas med på varje faktura.

Merparten av våra bolag har gemensam hantering av fakturor. Nedan hittar du listor över bolag samt vilken faktureringsadress de har. Rätt fakturaadress för Sverige (med några undantag), Danmark, Finland och Storbritannien:

Bolagsnamn
RU XXXX
169 95 Solna

Observera att ovan endast gäller fakturor och ej orderbekräftelser, anbud, avtal och följesedlar samt övrig post.

Ej kompletta fakturor

Fakturor som ej är kompletta kommer inte att registreras i våra system utan återsändas till leverantören för korrigering. Som ej kompletta fakturor räknar Vattenfall fakturor som inte innehåller någon referensperson eller som innehåller en felaktig adress. Utöver detta räknas också fakturor där omvänd moms ska användas eller där leverantörens VAT-nummer inte framgår på fakturan.

Kontakta oss

Hand som håller mobiltelefon
E-faktura
Mer om elektronisk fakturering
En kundtjänstmedarbetare med telefon-headset
Servicedesk
För fakturafrågor (vardagar 8–17)
Forsmark
Forsmark och Ringhals
E-post för Nuclear:

Se även

Solpaneler med vindkraftverk i bakgrunden

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.

Fartyg till havs

Vi fokuserar på miljömässiga och sociala aspekter i hela vår leveranskedja.

Arbetare som går under en kraftledning

Partnerskap och samarbeten erbjuder stora möjligheter till en positiv inverkan.