Leverantörer

Säkerhetsskyddsavtal

Vattenfall arbetar med verksamhet som från och med den 1 april 2019 omfattas av krav på att ingå säkerhetsskyddsavtal med leverantörer som får tillgång till företagets säkerhetskänsliga verksamheter eller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Denna process, som benämns säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal och förkortas SUA, regleras i säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Om det i en upphandling eller då en verksamhetsutövare ingår ett avtal om köp av varor, tjänster eller en byggentreprenad där det i upphandlingen eller vid utförandet förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre eller om leverantören ges tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet, ska ett säkerhetsskyddsavtal upprättas.

Ett säkerhetsskyddsavtal innebär att leverantören genomför åtgärder så att uppgifter som omfattas av sekretess med hänsyn till rikets säkerhet hanteras på ett säkert sätt.

Kravet på säkerhetsskyddsavtal gäller även om verksamhetsutövaren anlitar utländska leverantörer. Då en utländsk leverantör ska hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter bör det även finnas en internationell överenskommelse mellan Sverige och landet i fråga.

En leverantör som tecknat ett säkerhetsskyddsavtal är alltid skyldig att se till att eventuella underleverantörer tecknar säkerhetsskyddsavtal. Ett sådant avtal ska träffas mellan Vattenfall och underleverantören, inte mellan huvudleverantören och underleverantören.

Mer information

Här hittar du mer information kring säkerhetsskyddad upphandling.

Se även

Fartyg till havs

Vi fokuserar på miljömässiga och sociala aspekter i hela vår leveranskedja.

Solpaneler med vindkraftverk i bakgrunden

Vattenfall håller på att fasa ut sin fossila produktion och investerar i förnybart.

Arbetare som går under en kraftledning

Partnerskap och samarbeten erbjuder stora möjligheter till en positiv inverkan.