Blakliden och Fäbodberget

Projektnyheter Blakliden och Fäbodberget

Uppdatering med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av Covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall valt att begränsa resor.

Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr just nu inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet. Lokala möten och sammankomster flyttas framåt i tiden eller hålls via digitala hjälpmedel. Vi ser gärna att du tar kontakt med oss via telefon eller e-post om du har frågor och funderingar om projektet eller våra riktlinjer gällande Covid-19. Just nu pågår
byggnation av vindkraftsparken Blakliden och Fäbodberget. Här kan du läsa om vad som händer i projektet.

November 2020

Kristoffer Arnqvist framför fundament i Blakliden och Fäbodberget

Anläggningsentreprenaden i Blakliden och Fäbodberget är klar vilket innebär att vi bland annat färdigställt 84 fundament, 70 kilometer väg och 103 kilometer kabel.

– Det är en stor milstolpe att få bocka av anläggningsentreprenaden. Jag är otroligt stolt över hur vi tagit oss fram till den här punkten och det är mycket hårt jobb som ligger bakom. Vi har ställts inför stora utmaningar längs vägen, inte minst en pandemi, men trots det håller projektet både tidplan och budget. Det är inget annat än fantastiskt, säger Kristoffer Arnqvist, byggprojektledare på Vattenfall Vindkraft.

De totalt 84 fundament som nu står klara är byggda för att klara extrema momentanlaster på 11 000 ton. Under de tre byggsäsongerna har 15 gravitationsfundament samt 69 stycken bergsförankrade fundament färdigställts.

Vi vill tacka för det stöd och engagemang som visats längs arbetets gång. Byggprojektet tar nu ett planerat vinteruppehåll och återupptas igen i maj 2021.

Oktober 2020

På byggarbetsplatserna på Blakliden och Fäbodberget flyter arbetet på riktigt bra och samtliga 84 fundament står nu klara. Turbinleverantören Vestas har också testkört vägarna med sina stora bladtransporttrailers med ett gott resultat. Riktigt stora milstolpar i projektet! Inför vinteruppehållet i november återstår nu några finjusteringar och återställning av ytor.

Nedan finns bilder från när Vestas testkörde vägarna. Trailern som rotorbladet ska fraktas på kan fällas ut och bli 68 meter lång. Från hamnen i Holmsund kommer sammanlagt 252 rotorblad att transporteras till Blakliden och Fäbodberget, med start i juni 2021.

Testkörning med bladtransporttrailer
Trailer på väg uppför en backe med vindkraftverk i bakgrunden

September 2020

Sommarens arbeten har löpt på enligt plan. Just nu står 80 av 84 fundament klara. Vi har haft bra väder och fina förutsättningar för arbetet denna sommar vilket bidragit till att vi ligger bra i fas för att bli klara med anläggningsarbetena enligt tidsplan.

I september levereras den första transformatorn till transformatorstationen. Under vintern kommer testning och idrifttagning av styrningsinstrument och styrningsutrustning i transformatorstationerna att utföras.

Under vecka 37 kommer turbinleverantören Vestas att genomföra ännu ett så kallat ”trial run” där de testkör vägarna för att försäkra sig om att vindkraftverken kan transporteras och levereras på bästa möjliga sätt.

Juli 2020

Anläggningsarbetena pågår under hela sommaren, med ett kort avbrott för en semestervecka i juli. I dagsläget är 54 av 84 fundament gjutna och vi har färdigställt 80 av 84 kranplaner. 65 av 70 kilometer väg är färdig och vi har lagt 70 av 107 kilometer kabel. Det går fort framåt och projektet håller fortsatt tidsplan.

Vi har etablerat en andra betongstation på Fäbodberget Norra vilket innebär en betydande minskning av tung trafik på väg 592 (mellan Baksjöliden till korsningen mellan väg 592 och Vargåvägen samt vidare till Flakaträsk längs Vargåvägen). Vi ser mycket positivt på detta då det kommer att underlätta både för oss och för er som bor i närheten och använder er av vägen. Vi fortsätter dock uppmana till försiktighet på vägarna kring projektområdena.

Juni 2020

Om ett år, juni 2021, intar Vestas projektområdet och levererar och reser de 84 vindkraftverken på plats. Vestas är en av världens ledande turbintillverkare och har varit aktiva i Sverige i mer än 30 år. Vestas är även delägare i vindkraftsparken Blakliden Fäbodberget, tillsammans med Vattenfall och den danska pensionsfonden PKA.

Att leverera och resa 84 vindkraftverk kräver förstås en stor personalstyrka och vi räknar med att cirka 150–200 personer från Vestas kommer att medverka i arbetet på byggarbetsplatserna under perioden juni–november 2021. Planeringen kring uppehället pågår och Vestas ser fram emot att involvera så mycket lokal arbetskraft som möjligt.

– Vi är mitt i planeringen av projektet och ser mycket fram emot att komma till Fredrika nästa år och påbörja installationen av vindkraftverken. Det är en del av Vestas strategi att involvera lokala leverantörer i största möjliga utsträckning och vi kommer också att göra det i detta projekt. Under hösten kommer vi att vara redo med förfrågningar om boende, catering, bygg och smide. Senare kommer vi att vara i behov av byggutrustning, förbrukningsvaror etc. Vi ser fram emot ett bra samarbete med det lokala näringslivet, säger Carsten Jaeger-Johansen, projektledare på Vestas och ansvarig för arbetet med vindkraftsprojekt Blakliden Fäbodberget.

Drönarbild från Fäbodberget södra, tagen i juni 2019

Drönarbild från Fäbodberget södra, tagen i juni 2019.

Maj 2020

I maj drog arbetet med anläggningsentreprenaden igång för säsongen. Projektet håller tidplan trots att man ställts inför en enorm utmaning i och med utbrottet av Covid-19. Kristoffer Arnqvist som är ansvarig för anläggningsentreprenaden berättar:
– Utbrottet av Covid-19 skapade helt andra förutsättningar för projektet. Vi fick snabbt lägga om planerna för att kunna säkerställa att bygget kunde fortgå medan vi samtidigt har människors säkerhet och hälsa som högsta prioritet.

En vanlig dag finns mellan 70 och 120 personer på byggsiterna samtidigt. Det krävs koordinering och en rad åtgärder för att se till att förhindra smittspridning.

– Några av de stora åtgärderna vi gjort är att vi har infört besöksförbud på site och samtliga byggmöten, presentationer och utbildningar hålls via dator och video. Ska man transportera sig inom byggarbetsplatsen sker det i separata bilar. Vi undviker samåkning i så stor mån det är möjligt. Vi har fått ställa upp en ny barack i anslutning till de befintliga för att kunna hålla Vattenfalls kontor avskilt från övrig verksamhet. Vi har byggt extra toaletter och en uteplats med tak för att lättare kunna hålla avstånd, samt utökat städningen i etableringarna för att minimera smittspridning.

– Projektet står starkt genom pandemin och det är helt tack vare de starka insatser som görs varje dag av de som jobbar med bygget. Jag vill rikta ett stort tack till alla våra kollegor i Blakliden Fäbodberget-projektet, våra entreprenörer, deras underentreprenörer och leverantörer.

April 2020

Våren är på intågande vilket betyder att det är dags att dra igång byggsäsongen igen efter vinteruppehållet. Vecka 17 kommer vi att sätta igång så smått med plogning och etablering av platskontor på några av områdena. Tidigt i maj inleder vi sedan anläggningsentreprenaden, vilket innebär arbeten med entreprenadmaskiner, kabelarbeten, sprängningar, vägarbeten och fundamentarbeten. Byggstarten innebär ökad trafik i området med tunga anläggningsfordon i och kring byggarbetsplatserna. Vi vill därför uppmana till försiktighet i de berörda områdena.

December 2019

Nu tar vi på Vattenfall, i enlighet med miljötillståndet, ett bygguppehåll på byggarbetsplatserna över vintern. För Blakliden gäller uppehållet från 22 november. För Fäbodberget gäller vinteruppehållet från lucia. Arbetet tas upp igen när tillstånd och väderförhållanden tillåter. Det kan förekomma viss aktivitet genom andra entreprenörer i och kring projektområdet under Vattenfalls vinteruppehåll. Kontakta gärna oss om du har några frågor kring aktiviteter under vinteruppehållet. Vi vill passa på att tacka för i år och önska en riktigt god jul och ett gott nytt år!

November 2019

Ännu en byggsäsong börjar gå mot sitt slut och mycket har hänt på både Blakliden och Fäbodberget. I stort löper byggnationen på enligt tidsplan. På Blakliden har alla 50 fundament gjutits färdigt. På Fäbodberget planeras fundamenten att bli klara under sommaren 2020. På Fäbodberget södra är kabelläggningen nästan komplett och vi kommer nu att sätta igång på den norra sidan. Majoriteten av kabelarbetena är färdigställda före årsskiftet. På Blakliden kvarstår ännu lite kabelarbeten som ska slutföras i början av 2020.

Illustrationer – november

Se hur långt arbetena har kommit (på engelska).

September 2019

Den 23 september höll Vattenfall och turbinleverantören Vestas ett så kallat trial run. Det är en övning där en bladtransporttrailer provkör sträckorna upp till turbinpositionerna för att säkerställa att leveransen kan ske så smidigt som möjligt när det väl är dags för de riktiga delarna att levereras och monteras. Fler av dessa provkörningar kommer att ske framåt i projektet.

Juli 2019

I juli fanns vi på plats på Baksjölidendagen samt Fredrika hembygdsdag för att möta människor i området, berätta om vår verksamhet och svara på frågor från besökarna. Dessutom passade vi på att visa upp byggarbetsplatsen på Fäbodberget genom ett studiebesök. Vi på Vattenfall tackar för att vi fick delta och hoppas på återseende igen på dessa välbesökta och välarrangerade evenemang.

Besökare på Baksjölidendagen lyssnar på en presentation utomhus i solsken

Bild från Baksjölidendagen 2019.

14 mars 2019

Under två dagar samlades kommuner och branschaktörer i Åsele, inbjudna av Vindkraftcentrum och Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNF). Syftet med konferensen var bland annat att belysa lokalt/regionalt värdeskapande i samband med vindkraftsinvesteringar. Vi berättade om hur Vattenfall jobbat med de här frågorna i samband med upphandling och uppstart av byggnationerna i Åsele och Lycksele kommuner. Samtidigt offentliggjordes också att samarbetet med Garantia (tidigare Kreditgarantiföreningen Norr) nu är helt klart och att den nya modellen för utvecklingsmedel från vindkraften gått in i nästa fas.

Fler nyheter

Äldre nyheter om vindkraftsprojektet Blakliden och Fäbodberget hittar du i nyhetsarkivet.
Nyhetsarkiv Blakliden och Fäbodberget

Nyheter om landbaserad vindkraft

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Blakliden-Fäbodbergets vindkraftpark i Västerbotten

Halvtid i bygget av Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark

Blakliden-Fäbodbergets vindkraftspark i Västerbotten tar byggpaus för vintern.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Utsikt över Blakliden och Fäbodberget

Vattenfalls vindkraftsprojekt har skapat 300 årsanställningar i Västerbotten

Vattenfalls omfattande vindkraftsbygge Blakliden Fäbodberget, i Västerbotten, har nu nått halvvägs. Hittills har vindkraftsprojektet engagerat 170 regionala företag och genererat omkring 300...

Läs hela artikeln