Blakliden och Fäbodberget

Projektnyheter Blakliden och Fäbodberget

Uppdatering med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av den ökade spridningstakten för Covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall utfärdat nya koncerndirektiv avseende möten och resor, där det bland annat ingår att minimera resor och deltagande i icke-kritiska aktiviteter.

Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr just nu inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet. Lokala möten och sammankomster flyttas framåt i tiden eller hålls via digitala hjälpmedel. Vi beklagar naturligtvis detta.

Vi bevakar ständigt läget och återkommer med information om situationen skulle förändras. Vi ser gärna att du tar kontakt med oss via telefon eller e-post om du har frågor och funderingar om projektet eller våra riktlinjer gällande Covid-19.Just nu pågår
byggnation av vindkraftsparken Blakliden och Fäbodberget. Här kan du läsa om vad som händer i projektet.

Drönarbild från Fäbodberget södra, tagen i juni 2019

Drönarbild från Fäbodberget södra, tagen i juni 2019.

December 2019

Nu tar vi på Vattenfall, i enlighet med miljötillståndet, ett bygguppehåll på byggarbetsplatserna över vintern. För Blakliden gäller uppehållet från 22 november. För Fäbodberget gäller vinteruppehållet från lucia. Arbetet tas upp igen när tillstånd och väderförhållanden tillåter. Det kan förekomma viss aktivitet genom andra entreprenörer i och kring projektområdet under Vattenfalls vinteruppehåll. Kontakta gärna oss om du har några frågor kring aktiviteter under vinteruppehållet. Vi vill passa på att tacka för i år och önska en riktigt god jul och ett gott nytt år!

November 2019

Ännu en byggsäsong börjar gå mot sitt slut och mycket har hänt på både Blakliden och Fäbodberget. I stort löper byggnationen på enligt tidsplan. På Blakliden har alla 50 fundament gjutits färdigt. På Fäbodberget planeras fundamenten att bli klara under sommaren 2020. På Fäbodberget södra är kabelläggningen nästan komplett och vi kommer nu att sätta igång på den norra sidan. Majoriteten av kabelarbetena är färdigställda före årsskiftet. På Blakliden kvarstår ännu lite kabelarbeten som ska slutföras i början av 2020.

Illustrationer – november

Se hur långt arbetena har kommit (på engelska).

September 2019

Den 23 september höll Vattenfall och turbinleverantören Vestas ett så kallat trial run. Det är en övning där en bladtransporttrailer provkör sträckorna upp till turbinpositionerna för att säkerställa att leveransen kan ske så smidigt som möjligt när det väl är dags för de riktiga delarna att levereras och monteras. Fler av dessa provkörningar kommer att ske framåt i projektet.

Juli 2019

I juli fanns vi på plats på Baksjölidendagen samt Fredrika hembygdsdag för att möta människor i området, berätta om vår verksamhet och svara på frågor från besökarna. Dessutom passade vi på att visa upp byggarbetsplatsen på Fäbodberget genom ett studiebesök. Vi på Vattenfall tackar för att vi fick delta och hoppas på återseende igen på dessa välbesökta och välarrangerade evenemang.

Besökare på Baksjölidendagen lyssnar på en presentation utomhus i solsken

Bild från Baksjölidendagen 2019.

14 mars 2019

Under två dagar samlades kommuner och branschaktörer i Åsele, inbjudna av Vindkraftcentrum och Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNF). Syftet med konferensen var bland annat att belysa lokalt/regionalt värdeskapande i samband med vindkraftsinvesteringar. Vi berättade om hur Vattenfall jobbat med de här frågorna i samband med upphandling och uppstart av byggnationerna i Åsele och Lycksele kommuner. Samtidigt offentliggjordes också att samarbetet med Garantia (tidigare Kreditgarantiföreningen Norr) nu är helt klart och att den nya modellen för utvecklingsmedel från vindkraften gått in i nästa fas. Mer information om detta publiceras efter hand och vi kommer också att besöka närliggande byar för fortsatt dialog.

4 februari 2019

I samband med att Winterwind arrangerades i Umeå 4-6 februari var vi värd för den field-trip som alltid inleder den återkommande konferensen i norra Sverige. Denna gång besöktes Stornorrfors kraftverk vid Ume älv och därefter servicekontoret i Fredrika där fokus låg på det vindkraftskluster som växer fram i detta område (Stor-Rotliden, Blakliden, Fäbodberget och Vargträsk). Syftet med denna årliga konferens är kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte gällande vindkraft i kallt klimat.

12 december 2018

Vintern har kommit relativt sent till området vilket har gjort att vi kunnat fortsätta anläggningsarbetet lite längre.
– Vi har nu snart den första byggsäsongen bakom oss och arbetena har i stort löpt enligt plan. Inom kort kommer vi att göra vinteruppehåll på båda byggplatserna för att sen återuppta arbetena igen till våren, rapporterar Kristoffer Arnqvist, delprojektledare för byggnation.

Illustrationer – december

Här kan du se illustrationer (på engelska) som visar hur långt arbetet har hunnit på respektive site i december.

1 december 2018

Vindkraftens möjligheter – ett framtida yrkesval? Skolungdomar i Åsele fick lära sig mer om vindkraft.

Tre vindkraftverk på en skogshöjd

23 november 2018

Åsele Näringslivsstiftelse arrangerade för första gången en egen näringslivsdag med efterföljande bankett. Vi fanns förstås med på dagsprogrammet då miniseminarier hölls för alla intresserade och där vårt projekt presenterades. Parallellt med detta hölls också en separat aktivitet för skolungdomar för att peka på allt spännande som händer inom vindkraftsbranschen och att branschen sammantaget har ett stort behov av att rekrytera medarbetare i framtiden. Det här var verkligen ett bra initiativ från Åsele och vi hade en riktigt givande dag på plats.

1 juli till 5 november 2018

Sedan i somras är den första byggsäsongen i full gång på byggplatserna Blakliden och Granliden samt Fäbodberget södra och norra. Arbetena har i stort sett gått enligt plan och infrastrukturen växer fram och dag för dag. 

Status och planering för Blakliden:

  • 75 % av alla befintliga vägar och 10 % av alla nya vägar är i dagsläget färdiga och vi arbetar för närvarande på cirka hälften av alla kranplaner.
  • Vårt mål är att färdigställa alla vägar och alla kranplaner fram till december. Vi har därefter ett vinteruppehåll till 1 maj då inga aktiviteter kommer att pågå på site.
  • Under 2019 ligger fokus på att bygga alla fundament.
  • Under 2020-21 byggs elnät och transformatorstationer.
  • Vindkraftverken kommer att resas, installeras och idrifttas under 2021.

Status och planering för Fäbodberget:

  • Alla aktiviteter är just nu koncentrerade till Fäbodberget Södra. 75 % av de befintliga vägarna och cirka 15 % av de nya vägarna är färdigställda. Vi jobbar också på ett fåtal kranplaner.
  • Vårt mål är att göra alla vägar på Fäbodberget Södra helt färdiga fram till december och att påbörja en liten sträcka av vägen in på Fäbodberget Norra. Vi har därefter ett vinteruppehåll fram till 1 maj.
  • Under 2019 är planen att göra färdigt vägarna på Fäbodberget Norra, alla kranplaner på Fäbodberget Södra och Norra samt också lägga ned kabel.
  • Under 2020-21 byggs elnät och transformatorstationer.
  • Vindkraftverken kommer att resas, installeras och idrifttas under 2021.

29 maj 2018

I samband med den stora vindkraftskonferensen ”Energivärlden – tema vindkraft” offentliggjorde vi avsiktsförklaringen med den nya modellen för stöd till lokal utveckling. Detta är ett samarbete mellan Vattenfall och Garantia (tidigare Kreditgarantiföreningen i Norr). Vindkraftcentrum har varit ett stort stöd i detta arbete för att forma en hållbar modell som inte bara riktar sig till lokala föreningslivet utan nu också det lokala näringslivet. Vi kommer att berätta mer om detaljerna till hösten.
Läs pressmeddelandet om avsiktsförklaringen med Garantia

24 maj 2018

Ett stort informationsmöte för allmänhet, kommuner och media arrangerades i Åsele för att berätta mer om det positiva beslutet om byggandet av dom två vindkraftsanläggningarna. Medverkanden från Vattenfall, våra partners Vestas och PKA samt kunden Norsk Hydro.

18 maj 2018

Ett företagarmöte arrangerades på Åsele Wärdshus för att presentera de över 100 företag som registrerat sig för att bli matchningsbara för vår tänkta anläggningsentreprenör Peab. Vattenfall ser positivt på att lokala och regionala företag ser affärsmöjligheter under de kommande åren då vindkraftsanläggningarna byggs. Mycket positivt med det stora intresset från näringslivet och all den hjälp som vi fått för att nå ut med detta genom kommunernas näringslivsfunktioner.

16 maj 2018

Efter många års projektutveckling – nu börjar bygget av vindkraftsparkerna Blakliden och Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner. Totalt installeras 84 vindkraftverk. När de tas i drift 2021/22 blir Blakliden och Fäbodberget Vattenfalls hittills största landbaserade vindkraftspark och också en av de största i Sverige. Den totala investeringen uppgår till 3,5 miljarder SEK.

Vattenfall har tecknat ett turbinkontrakt med Vestas och, efter att bankfinansiering är på plats, ett tjugoårigt elleveransavtal med Norsk Hydro. För att ytterligare stärka projektet finns ett partnerskap mellan Vattenfall, Vestas och det danska pensionsbolaget PKA. Detta är en mycket komplex affär som är unik i sitt slag som tydligt bidrar till vår fossilfria framtid. 
Läs mer om avtalet i pressmeddelandet

För mer information om investeringsbeslutet och partnerskapet, kontakta Daniel Gustafsson, chef Onshore Wind, Market Development Sweden, daniel.gustafsson@vattenfall.com076-770 73 15.

4 maj 2018

Vi fortsätter med vissa förberedande arbeten som innebär något ökad trafik längs aktuella vägar. Arbetena beräknas pågå fram till sommaren. Vi har nu också lämnat in bygganmälan för respektive vindkraftsanläggning som ytterligare en del i våra förberedelser.

Vattenfall planerar att påbörja byggnation i sommar och slutföra byggnationsfasen år 2021/2022, i linje med nuvarande tillstånd. Det här är ett mycket stort byggprojekt med en komplicerad elnätanslutning och för att redan nu förbereda för och minimera riskerna kopplade till förseningar har ansökningar om förlängd igångsättningstid lämnats in. För Fäbodberget skulle en godkänd förlängning även kunna göra att rensningen av verk under 2021 kunde göras mindre intensivt, med fördelar ur ett generellt riskperspektiv.

19 april 2018

Vi kommer nu att lämna in bygganmälan för respektive vindkraftsanläggning som ytterligare en del i våra förberedelser. Blakliden och Fäbodberget är på god väg att förverkligas men det slutliga investeringsbeslutet dröjer ännu en tid.

28 februari 2018

Med anledning av det planerade vindkraftsprojektet Blakliden påbörjar vi vissa förberedande arbeten i området, bland annat plogning av vägar och trädfällning.

Relaterad information

Vy över Norrbäck-området

Norrbäck, i Lycksele kommun, är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige.

En väg och två vindkraftverk i snötäckt landskap

Projektområdet i Selkävaara har en potential på upp till cirka 60 vindkraftverk.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.