Hållbarhetsrapportering och rankningar

Vattenfall strävar efter att öppet och transparent rapportera om de viktigaste ämnena inom hållbarhet.

Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning är en rapport där information om företagets hållbarhetsrelaterade arbete beskrivs tillsammans med företagets finansiella utveckling.

Vi har rapporterat enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer sedan 2003. Det innebär att vi uppfyller upplysningskraven i GRI:s nya universella standarder från 2021 och har identifierat vilka aspekter som är viktiga för företaget.

Som undertecknare av FN:s Global Compact-initiativ använder vi dessutom års- och hållbarhetsredovisningen som huvudsaklig informationskälla för vår rapportering om framsteg till FN:s Global Compact-initiativ (UNGC). En korsreferens mellan UNGC och GRI finns i GRI-innehållsindexet. Vi redovisar därutöver våra klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med rekommendationer från Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD).

Eftersom hållbarhetsbetyg blir en allt viktigare fråga för såväl investerare som för företagskunder som söker energileverantörer, samarbetar vi med flera hållbarhetsvärderingsinstitut. Vi är stolta över att få så fina betyg för våra hållbarhetsresultat från flera institut som bedömer företag ur ESG-perspektiv (miljö-, samhälls- och styrningsaspekter). Mer information finns på sidan med ESG-rankningar – se länk här nedanför.

Mer om GRI och ESG

Länkarna leder till sidor på engelska.

Hållbarhetsredovisning

Vi arbetar för fossilfrihet.

Vattenfallmedarbetare som står framför solpaneler

Relaterad information

Laptop och papper på ett skrivbord

Hållbarhetspolicyn och styrningsåtgärder ingår i vårt ledningssystem.

Anställda i skyddskläder tittar upp

Vi samverkar med intressenter för att förstå vilka orosmoment och förväntningar som finns.

Pojke med svart hår tittar in i kameran

Vi respekterar alla internationellt erkända avtal om mänskliga rättigheter.

Se även

Receptionen i Vattenfalls huvudkontor i Solna

Se delårsrapporter, årsredovisningar och andra finansiella rapporter.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Kvinna sitter vid skrivbord och tittar in i kameran

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.