Rapportering och rankningar

Vi vill att våra hållbarhetsredovisningar ska vara så öppna och transparenta som möjligt. 

Vi tillämpar GRI-riktlinjerna för våra hållbarhetsredovisningar. Som en av undertecknarna av FN:s Global Compact rapporterar vi företagets hållbarhetsresultat varje år i enlighet med Global Reporting Initiative-riktlinjerna.

Hållbarhetsbetyg blir en allt viktigare fråga för investerare och för företagskunder som söker energileverantörer. Vattenfall är stolta över att få så fina betyg för sina hållbarhetsresultat från flera byråer som bedömer företag ur ESG-perspektiv (miljö-, samhälls- och styrningsaspekter).

Global reporting initiative

Sustainalytics – branschledare

Enligt Sustainalyctis, en global leverantör av forskning och bedömningar inom områdena miljö, samhälle och styrning, har Vattenfall tilldelats betyget ”Leader” för 2018. Detta är det bästa möjliga betyget, och en förbättring från förra året (då rankningen blev ”Outperformer”). Det fina betyget är en bekräftelse på Vattenfalls generellt kraftfulla policyer och program som är inriktade på att hantera våra viktigaste ESG-frågor. Vattenfall jämfördes med 192 andra företag inom olje-, gas- och energisektorerna. Betyget är mycket viktigt eftersom ett stort antal investerare tar hänsyn till Sustainalytics analyser i sina beslutsprocesser gällande investering.

Guldbetyg från EcoVadis

Vattenfall tilldelades ett guldbetyg från EcoVadis 2018. EcoVadis operates the first online platform providing Supplier Sustainability Ratings for global supply chains that enables companies to monitor the CSR performance of their suppliers worldwide. EcoVadis driver den första onlineplattformen som tilldelar leverantörer hållbarhetsbetyg för globala leveranskedjor. Detta hjälper företag att övervaka CSR-prestandan för sina leverantörer världen runt. EcoVadis analyserar CSR-policyer, hur de verkställs och vilka miljömässiga och sociala resultat de ger inom ramarna för etik och ansvarstagande för leveranskedjor. Guldbetyget innebär att Vattenfall tillhör den bästa procenten av alla leverantörer som utvärderats av EcoVadis inom alla kategorier (40 000 leverantörer), och de bästa fem procenten i kategorin el, gas, ånga och luftkonditionering.

CDP – Carbon Disclosure Project-betyg

CDP – Carbon Disclosure Project – är världens främsta redovisningssystem för miljödata. Via projektet kan företag, städer och organisationer frivilligt redovisa sina klimatrelaterade strategier, sina resultat, risker och möjligheter. Investerare och kunder använder ofta den information som rapporteras till CDP som beslutsunderlag.

Baserat på företagens resultat och vad de har redovisat tilldelar CDP dem ett betyg från A till F, baserat på utvalda kriterier. 2017 fick Vattenfall betyget A- (ledarskapsnivå) och fick högre betyg än genomsnittligt för branschen inom alla bedömda kategorier. Vattenfalls höga betyg visar att vi har mycket god insikt i vilka risker och möjligheter som finns vad gäller klimatförändringar, strategier för att lindra eller göra vinst från dessa risker och möjligheter, och att vi på ett transparent sätt redovisar utsläppen genom värdekedjan.

Års- och hållbarhets-redovisning

På Vattenfall finns vi till för att hjälpa alla våra kunder att få tillgång till energi som är allt mer klimatsmart och fri från fossila bränslen inom en generation.

En grupp barn med en flygande drake

Relaterad information

En dator och en hög med papper

Hållbarhetspolicyn och styrningsåtgärder ingår i vårt ledningssystem.

Vattenfall-anställda står i kraftverk

Vi samverkar med intressenter för att förstå vilka orosmoment och förväntningar som finns.

Ett mörkhårigt barn i rutig skjorta

Vi respekterar alla internationellt erkända avtal om mänskliga rättigheter.

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.