Hållbarhetsrapportering och rankningar

Vi vill att våra hållbarhetsredovisningar ska vara så öppna och transparenta som möjligt. 

Vi tillämpar GRI-riktlinjerna för våra hållbarhetsredovisningar. Som en av undertecknarna av FN:s Global Compact rapporterar vi företagets hållbarhetsresultat varje år och i vår Års- och hållbarhetsredovisning anger vi våra klimatrelaterade risker och möjligheter enligt rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Vi samverkar med åtskilliga organ för hållbarhetsbedömning och vi har även gått med i Green Asset Wallet-plattformen för att stödja transparens inom marknaden för gröna obligationer.

Hållbarhetsbetyg blir en allt viktigare fråga för investerare och för företagskunder som söker energileverantörer. Vattenfall är stolta över att få så fina betyg för sina hållbarhetsresultat från flera byråer som bedömer företag ur ESG-perspektiv (miljö-, samhälls- och styrningsaspekter). Mer information finns på sidan med ESG-rankningar – se länk här nedanför.

Mer om GRI och ESG

Länkarna leder till sidor på engelska.

Hållbarhetsredovisning

På Vattenfall finns vi till för att hjälpa alla våra kunder att få tillgång till energi som är allt mer klimatsmart och fri från fossila bränslen inom en generation.

Ett barn som åker skateboard i en ramp

Relaterad information

En dator och en hög med papper

Hållbarhetspolicyn och styrningsåtgärder ingår i vårt ledningssystem.

Vattenfall-anställda står i kraftverk

Vi samverkar med intressenter för att förstå vilka orosmoment och förväntningar som finns.

Ett mörkhårigt barn i rutig skjorta

Vi respekterar alla internationellt erkända avtal om mänskliga rättigheter.

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.