Hållbarhetsrapportering och rankningar

Vi vill att våra hållbarhetsredovisningar ska vara så öppna och transparenta som möjligt. 

Vi tillämpar GRI-riktlinjerna för våra hållbarhetsredovisningar. Som en av undertecknarna av FN:s Global Compact rapporterar vi företagets hållbarhetsresultat varje år och i vår Års- och hållbarhetsredovisning anger vi våra klimatrelaterade risker och möjligheter enligt rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Vi samverkar med åtskilliga organ för hållbarhetsbedömning och vi har även gått med i Green Asset Wallet-plattformen för att stödja transparens inom marknaden för gröna obligationer.

Hållbarhetsbetyg blir en allt viktigare fråga för investerare och för företagskunder som söker energileverantörer. Vattenfall är stolta över att få så fina betyg för sina hållbarhetsresultat från flera byråer som bedömer företag ur ESG-perspektiv (miljö-, samhälls- och styrningsaspekter).

Global Reporting Initiative

GRI är en oberoende internationell organisation som tillhandahåller verktyg och ramverk för hållbarhetsrapportering.

Guldbetyg från EcoVadis

2019 tilldelades Vattenfall återigen ett guldbetyg från EcoVadis. EcoVadis driver den första onlineplattformen som tilldelar leverantörer hållbarhetsbetyg för globala leveranskedjor. Detta hjälper företag att övervaka CSR-prestandan för sina leverantörer världen över. EcoVadis analyserar CSR-policyer, hur de verkställs och vilka miljömässiga och sociala resultat de ger inom ramarna för etik och ansvarstagande för leveranskedjor. Guldbetyget innebär att Vattenfall tillhör den bästa procenten av alla leverantörer som utvärderats av EcoVadis inom alla kategorier (40 000 leverantörer), och de bästa tre procenten i kategorin el, gas, ånga och luftkonditionering.

CDP – Carbon Disclosure Project-betyg

CDP – Carbon Disclosure Project – är världens främsta redovisningssystem för miljödata. Via projektet kan företag, städer och organisationer frivilligt redovisa sina klimatrelaterade strategier, sina resultat, risker och möjligheter. Investerare och kunder använder ofta den information som rapporteras till CDP som beslutsunderlag.

Baserat på företagens resultat och vad de har redovisat tilldelar CDP dem ett betyg från A till F, baserat på utvalda kriterier. För sina prestationer 2019 fick Vattenfall betyget A när det gäller att visa ledarskap inom klimathantering, ett resultat som endast de två bästa procenten av de över 8 000 företag som betygsätts uppnår. Vattenfall uppmärksammas för sina åtgärder för att minska utsläpp, reducera klimatrisker och utveckla en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Hållbarhetsredovisning

På Vattenfall finns vi till för att hjälpa alla våra kunder att få tillgång till energi som är allt mer klimatsmart och fri från fossila bränslen inom en generation.

Vattenkraftverket i Stornorrfors från ovan. Foto: Jennie Pettersson

Relaterad information

En dator och en hög med papper

Hållbarhetspolicyn och styrningsåtgärder ingår i vårt ledningssystem.

Vattenfall-anställda står i kraftverk

Vi samverkar med intressenter för att förstå vilka orosmoment och förväntningar som finns.

Ett mörkhårigt barn i rutig skjorta

Vi respekterar alla internationellt erkända avtal om mänskliga rättigheter.

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.