Hållbarhetsrapportering och rankningar

Vi vill att våra hållbarhetsredovisningar ska vara så öppna och transparenta som möjligt. 

Vi tillämpar GRI-riktlinjerna för våra hållbarhetsredovisningar. Som en av undertecknarna av FN:s Global Compact rapporterar vi företagets hållbarhetsresultat varje år och i vår Års- och hållbarhetsredovisning anger vi våra klimatrelaterade risker och möjligheter enligt rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Vi samverkar med åtskilliga organ för hållbarhetsbedömning och vi har även gått med i Green Asset Wallet-plattformen för att stödja transparens inom marknaden för gröna obligationer.

Hållbarhetsbetyg blir en allt viktigare fråga för investerare och för företagskunder som söker energileverantörer. Vattenfall är stolta över att få så fina betyg för sina hållbarhetsresultat från flera byråer som bedömer företag ur ESG-perspektiv (miljö-, samhälls- och styrningsaspekter). Mer information finns på sidan med ESG-rankningar – se länk här nedanför.

Mer om GRI och ESG

Länkarna leder till sidor på engelska.

Hållbarhetsredovisning

Vi leder vägen mot fossilfrihet.

Två personer framför komponenter till vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid

Relaterad information

Laptop och papper på ett skrivbord

Hållbarhetspolicyn och styrningsåtgärder ingår i vårt ledningssystem.

Anställda i skyddskläder tittar upp

Vi samverkar med intressenter för att förstå vilka orosmoment och förväntningar som finns.

Pojke med svart hår tittar in i kameran

Vi respekterar alla internationellt erkända avtal om mänskliga rättigheter.

Se även

Receptionen i Vattenfalls huvudkontor i Solna

Se delårsrapporter, årsredovisningar och andra finansiella rapporter.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Kvinna sitter vid skrivbord och tittar in i kameran

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.