Kattegatt Syd

Visualiseringar

Hur kommer vindkraftsparken Kattegatt Syd att se ut från land? Vi har gjort beräkningar som ger en uppfattning om det.

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Kattegatt Syd kan se ut från Varbergs fästning

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Kattegatt Syd kan se ut från Varbergs fästning.

Visualiseringar för Kattegatt Syd

En visualisering är ett sätt att visa hur det ser ut när vindkraftverken står på plats. Väder och ljus påverkar och gör varje tillfälle unikt. Projektområdet för Kattegatt Syd ligger långt ut till havs, cirka 25 km från land. Verken kommer vid klart väder att vara synliga från land, även om de inte blir så påtagliga.

För att åskådliggöra hur vindkraftverken ser ut från olika platser har vi gjort realistiska fotomontage från olika fotopunkter. Montagen består av bilder på verkliga vindkraftverk som placeras in i foton med utsikt mot projektområdet för Kattegatt Syd.

För varje fotopunkt presenteras exempel med olika antal verk och tornhöjd.

Fotomontage

Med hjälp av datorberäkningar kan en bild framställas som återger vindkraftsparken Kattegatt Syd som den skulle se ut från olika platser med hänsyn tagen till avståndet och observatörens höjd. Kamerans vidvinkel har anpassats för att återge samma bild som det mänskliga ögat ser.

Animeringar

Se animeringar av hur Kattegatt Syd kan se ut på dagen och natten från Morups Tånge som ligger en mil norr om Falkenberg. Observera att videon bör vara 18 cm hög vid visning, för att ge en korrekt visualisering av vindkraftverkens storlek.

Relaterad information

Klippor och hav

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om Kattegatt Syd.

Vindkraftverk till havs

Stora Middelgrund ligger i Kattegatt, cirka fyrtio kilometer väster om Halmstad.

En havsbaserad vindkraftspark

Kriegers flak ligger i södra Östersjön, cirka 30 kilometer söder om Trelleborg.