Vindkraftsprojekt Stora Middelgrund

Stora Middelgrund ligger i Kattegatt, cirka fyrtio kilometer väster om Halmstad.

Vattenfall förvärvade projektet Stora Middelgrund vintern 2019. Projektet utvecklades ursprungligen för 108 turbiner med en effekt om 8 MW, vilket ger en sammanlagd effekt om 864 MW.

År 2020 lämnade projektet in en ansökan till regeringen om en justering av befintligt tillstånd för att kunna bygga färre men högre och mer effektiva turbiner. Projektet ansökte även om en förlängning av tiden för färdigställande av vindkraftsparken. Vindkraftsprojektet Stora Middelgrund beräknades kunna producera mellan 2,5 och 3,0 TWh årligen, vilket motsvarar behovet av fossilfri hushållsel för cirka 500 000 villor eller den årliga elförbrukningen för 1,0–1,5 miljoner elbilar. 

Den 27 juli 2023 meddelade regeringen beslutet att avslå Vattenfalls ansökan om tillstånd för verksamhet i ekonomisk zon, vilket är det huvudsakliga tillståndet som behövs för en havsbaserad vindkraftspark i området. Efter att ha bedömt regeringsbeslutet har Vattenfall beslutat att avbryta projektet och kommer inte att fortsätta med det i nuvarande format.

Läs pressmeddelandet om beslutet på regeringen.se

Kontaktperson

Felicia Hegethorn
Felicia Hegethorn
Kommunikatör

Relaterad information

Ett fartyg intill en havsbaserad vindkraftspark

Det havsbaserade vindprojektet Kattegatt Syd ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg.

Havsbaserade vindkraftverk

Vattenfall och Zephyr planerar den havsbaserade vindkraftsparken Poseidon på västkusten.

En havsbaserad vindkraftspark

Kriegers flak ligger i södra Östersjön, cirka 30 kilometer söder om Trelleborg.