Poseidon

Visualiseringar

Vi har gjort beräkningar som ger en uppfattning om hur vindkraftsparken Poseidon kommer att se ut från land.

En visualisering är ett sätt att visa hur det ser ut när vindkraftverken står på plats. Väder och ljus påverkar och gör varje tillfälle unikt. 

För att åskådliggöra hur vindkraftverken ser ut från olika platser har vi gjort realistiska fotomontage från olika fotopunkter. Montagen består av bilder på verkliga vindkraftverk som placeras in i foton med utsikt mot projektområdet för vindkraftsparken Poseidon.

Animeringar

Se animeringar av hur vindkraftsparken Poseidon kan se ut från Carlstens fästning.

Relaterad information

Man som arbetar med att installera vindkraftverk till havs

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om vindkraftsparken Poseidon.

Havsbaserade vindkraftverk

Vattenfall och Zephyr planerar den havsbaserade vindkraftsparken Poseidon på västkusten.

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.