Vindkraftsprojekt Poseidon

Vattenfall planerar tillsammans med Zephyr den havsbaserade vindkraftsparken Poseidon på Sveriges västkust.

Den planerade havsbaserade vindkraftsparken Poseidon har potentialen att bidra med ett stort tillskott av förnyelsebar energi i Göteborgsregionen. Det 175 kvadratkilometer stora området ligger cirka 40 kilometer nordväst om Göteborg inom svensk ekonomisk zon. Vindparken är planerad med flytande fundament och har därmed möjlighet att bli Sveriges första vindpark med flytande fundament.  

Karta och visualiseringar

Se karta och visualiseringar för vindkraftsprojektet Poseidon.

Planerad utformning av vindkraftsparken Poseidon

Området är uppdelat i två delområden, Poseidon Nord och Poseidon Syd. Vindkraftsparken har en potential att producera omkring 5,5 TWh el, vilket motsvarar elförbrukningen för omkring 1 miljon hushåll (5 500 kWh per hushåll/år). Vindkraftsparken planeras att bestå av 61–94 vindkraftverk med en totalhöjd på 260–340 meter.

Vad händer i projekt Poseidon just nu?

Inför tillståndsansökan görs utredningar och undersökningar som ska ligga till grund för en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med utredningarna är att samla in information för att bland annat få mer kunskap om den marina miljön och naturvärden.

Under vår och försommar 2021 hölls avgränsningssamråd för vindprojekt Poseidon, resultatet av samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse som också kommer redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan.

Samarbete med Zephyr

I juni 2022 offentliggjordes nyheten att Vattenfall köpt en majoritetsandel i de två vindprojekten Poseidon och Vidar som utvecklats från start av Zephyr. Den vidare utvecklingen av de två projekten drivs nu gemensamt av Vattenfall och Zephyr i det samägda bolaget KonTiki Vind AB. 

Samordning och kompetens ger många fördelar

Vattenfalls målsättning är att på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt bygga en så effektiv vindkraftspark som möjligt. För att minimera effekterna i miljön görs många olika miljöstudier där vi tar hjälp av ledande expertis på respektive område. Som en världsledande utvecklare av havsbaserad vindkraft kan vi på Vattenfall dra nytta av vår långa erfarenhet och unika kompetens inom miljöområdet, vi hittar lösningar och gör anpassningar under byggnationstiden men även i drift.

Samarbete med lokalsamhället är viktigt för Vattenfall och anläggningen av en vindkraftspark skapar många arbetstillfällen. Under byggnation behövs lokala underleverantörer av bland annat konsulttjänster, utrustning, installationer och service. 

Kontaktperson

Elin Davidsson
Elin Davidsson
Projektledare

Relaterad information

Visualisering av vindkraftsparken Poseidon från Carlstens fästning

Fotomontage ger en uppfattning om hur vindkraftsparken Poseidon kan se ut från land.

Ett fartyg intill vindkraftsparken Horns Rev 3

Vindkraftsparken Vidar har en potential att årligen producera omkring 5 TWh el.

Vindkraftverk

Läs om Vattenfalls svenska vindprojekt på land och till havs.