Vindkraftsprojekt Vidar

Vattenfall planerar tillsammans med Zephyr den havsbaserade vindkraftsparken Vidar på västkusten.

Projektområdet Vidar ligger i norra Skagerrak inom svensk ekonomisk zon, på ett avstånd om cirka 25 km väster om Väderöarna. Närmaste avstånd från projektområdet till fastlandet är cirka 35 km.

Inom vindkraftsparken, som omfattar en area om cirka 201 km2, råder en bottendjupsvariation på omkring 100–300 meter. Det stora djupet föranleder att vindkraftparken planeras anläggas på flytande fundament.

Karta och visualiseringar

Se karta och visualiseringar för vindkraftsprojektet Vidar.

Planerad utformning av vindkraftsparken

Vindparken har en potential att årligen producera omkring 5 TWh el, vilket motsvarar elförbrukningen för omkring 1 miljon hushåll (5 500 kWh per hushåll/år). Vindparken planeras att bestå av 66–91 vindkraftverk med en totalhöjd på 260–370 meter.

Vad händer i projekt Vidar just nu?

Under hösten 2021 genomfördes ett avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd för den planerade havsbaserade vindkraftsparken Vidar med tillhörande internkabelnät enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) och lagen om kontinentalsockeln (1966:314) (kontinentalsockellagen). Sedan avgränsningssamrådet 2021 har bolaget arbetat vidare med planeringen av projektet och genomför nu ett kompletterande avgränsningssamråd med anledning av att ett antal förändringar gjorts av det planerade projektet.

Bolaget avser också att ansöka om tillstånd för bottenundersökningar i form av borrning enligt 3 § lagen om kontinentalsockeln (1966:314) och bolaget samråder därför nu också om omfattning och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska biläggas ansökan om tillstånd för borrning i havsbotten.

Mer information om samråden och om hur man går till väga för att delta i samråden finns på Zephyrs webbplats, som du hittar via länken här nedanför.

Samarbete med Zephyr

I juni 2022 offentliggjordes nyheten att Vattenfall köpt en majoritetsandel i de två vindprojekten Vidar och Poseidon som utvecklats från start av Zephyr. Den vidare utvecklingen av de två projekten drivs nu gemensamt av Vattenfall och Zephyr i det samägda bolaget KonTiki Vind AB.

Samordning och kompetens ger många fördelar

Vattenfalls målsättning är att på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt bygga en så effektiv vindkraftspark som möjligt. För att minimera effekterna i miljön görs många olika miljöstudier där vi tar hjälp av ledande expertis på respektive område. Som en världsledande utvecklare av havsbaserad vindkraft kan vi på Vattenfall dra nytta av vår långa erfarenhet och unika kompetens inom miljöområdet, vi hittar lösningar och gör anpassningar under byggnationstiden men även i drift.

Samarbete med lokalsamhället är viktigt för Vattenfall och anläggningen av en vindkraftspark skapar många arbetstillfällen. Under byggnation behövs lokala underleverantörer av bland annat konsulttjänster, utrustning, installationer och service.

Kontaktperson

Elin Davidsson
Elin Davidsson
Projektledare

Relaterad information

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Vidar kan se ut från Väderöarna

Fotomontage ger en uppfattning om hur vindkraftsparken Vidar kan se ut från land.

Montering av vindkraftverk i Vattenfalls havsbaserade park Ormonde i Storbritannien

Läs svaren på några av de vanligaste frågorna om vindkraftsparken Vidar.

Vindkraftverk

Läs om Vattenfalls svenska vindprojekt på land och till havs.