Vindkraftsprojekt Vidar

Vattenfall och Zephyr planerar tillsammans den havsbaserade vindkraftsparken Vidar på västkusten.

Projektområdet Vidar ligger i norra Skagerrak inom svensk ekonomisk zon, på ett avstånd om cirka 25 km väster om Väderöarna. Närmaste avstånd från projektområdet till fastlandet är cirka 35 km.

Inom vindkraftsparken, som omfattar en area om runt 201 km2, råder en bottendjupsvariation på omkring 100–300 meter. Det stora djupet föranleder att vindkraftparken planeras anläggas på flytande fundament.

Karta

Se en karta över området för vindkraftsprojektet Vidar.

Planerad utformning av vindkraftsparken

Vindparken har en potential att årligen producera omkring 5 TWh el, vilket motsvarar elförbrukningen för omkring 1 miljon hushåll (vid 5 000 kWh per hushåll/år). Vindparken planeras att bestå av 66–91 vindkraftverk med en totalhöjd på 260–340 meter.

Vad händer i projekt Vidar just nu?

Inför tillståndsansökan görs utredningar och undersökningar som ska ligga till grund för en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med utredningarna är att samla in information för att bland annat få mer kunskap om den marina miljön och naturvärden.

Under hösten och vintern 2021 hölls avgränsningssamråd för vindprojekt Vidar. Resultatet av samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse som också kommer att redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan.

Samarbete med Zephyr

I juni 2022 offentliggjordes nyheten att Vattenfall köpt en majoritetsandel i de två vindprojekten Vidar och Poseidon som utvecklats från start av Zephyr. Den vidare utvecklingen av de två projekten drivs nu gemensamt av Vattenfall och Zephyr i det samägda bolaget KonTiki Vind AB.

Samordning och kompetens ger många fördelar

Vattenfalls målsättning är att på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt bygga en så effektiv vindkraftspark som möjligt. För att minimera effekterna i miljön görs många olika miljöstudier där vi tar hjälp av ledande expertis på respektive område. Som en världsledande utvecklare av havsbaserad vindkraft kan vi på Vattenfall dra nytta av vår långa erfarenhet och unika kompetens inom miljöområdet, vi hittar lösningar och gör anpassningar under byggnationstiden men även i drift.

Samarbete med lokalsamhället är viktigt för Vattenfall och anläggningen av en vindkraftspark skapar många arbetstillfällen. Under byggnation behövs lokala underleverantörer av bland annat konsulttjänster, utrustning, installationer och service.

Kontaktperson

Elin Davidsson
Elin Davidsson
Projektledare

Relaterad information

Havsbaserade vindkraftverk

Vattenfall och Zephyr planerar den havsbaserade vindkraftsparken Poseidon på västkusten.

Vindkraftverk

Läs om Vattenfalls svenska vindprojekt på land och till havs.

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.