Aktieägare

Utdelningspolicy och ekonomiska mål

Vattenfalls utdelningspolicy och ekonomiska mål beslutas på bolagsstämma enligt statens ägarpolicy. Det senaste beslutet fattades på en extra bolagsstämma den 12 december 2017.

Kapitalstruktur

Internt tillförda medel/justerad nettoskuld 22–27 procent.

Lönsamhetsmål

Avkastning på sysselsatt kapital på 8 procent.

Utdelningspolicy

Utdelningen ska uppgå till mellan 40 och 70 procent av resultat efter skatt.

Mer information

Se Investor relations på Vattenfalls engelska webbplats.

Höghus vid Hötorget i Stockholm

Se även

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Vy över ett vindkraftverk

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Receptionen i Vattenfalls huvudkontor i Solna

Se delårsrapporter, årsredovisningar och andra finansiella rapporter.