Vår historia

Vattenfall har en över 100 år lång historia.

Ombildningen av Trollhätte kanal och vattenkraftsanläggningen till Kungliga Vattenfallsstyrelsen är startskottet för Vattenfalls långa historia. Den svenska staten hade köpt vattenrätterna i Trollhättan några år tidigare och börjar nu arbeta aktivt med denna framväxande teknik för elproduktion.

Vattenfall sägs ha varit världens första statligt ägda vattenkraftsproducent. Vägen dit kantades av samhällsdebatter och rättsliga processer, och en stor dos företagsamhet.

Elen ändrade folks vardag

Elektricitetens intåg i hemmen förändrade för alltid människans sätt att leva. I vardagen ändrade elbelysningen dygnsrytmen. Och i hemmet försvann tunga uppgifter i hushållsarbetet, vilket fick en enorm betydelse – inte minst för kvinnorna.

Investeringar i vattenkraft

Runt andra världskriget steg efterfrågan på elektricitet dramatiskt. Vattenkraften fick byggas ut i en rasande takt. Detta var möjligt tack vare de fallrätter Vattenfall förutseende nog förvärvat långt tidigare.

Storsatsning på kärnkraft

När kärnkraften började byggas ut upplevde Vattenfall en ny byggboom. I likhet med vattenkraftsepoken byggdes det i rask takt. Ringhals och Forsmark var vid den här tiden de största byggarbetsplatserna i Norden.

Tidig vindkraft

Det tog många år innan vindkraft tog steget från att vara en lovande till en etablerad energikälla. Sveriges första försöksanläggning avslutades bokstavligen med ett brak. Tiden talade emellertid för denna energiform – idag är Vattenfall en av Europas ledande producenter av vindenergi.

Från fossilt till vind efter 2000

I början av 2000-talet kom det tydliga signaler att det var förnybar energi som gällde. Men det tog tid för Vattenfall att ställa om från investeringsplaner som dominerats av fossil kraft till en situation där förnybar energi står för huvuddelen av tillväxten.

Vattenfalls historia och kulturarv

Det finns många fler historier att berätta, från företagets början till och med idag.

Arbetare på 60-talet

Relaterad information

Kvinna sitter vid skrivbord och tittar in i kameran

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Vy över ett vindkraftverk

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Se även

Kvinna på cykel

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.

Vindkraftsparken Horns Rev i Danmark

Vi vill möjliggöra fossilfriheten som driver samhället framåt.