Svar på remisser

Här kan du läsa Vattenfalls svar på remisser och därmed vad vi tycker i olika frågor.

Remissvar 2019

Kontakt

Har du frågor om remissvaren?
Kontakta oss via e-post:

Relaterad information

Ett havsbaserat vindkraftverk med Vattenfalls logotyp

Vattenfall AB är helägt av svenska staten. Företaget har cirka 20 000 anställda.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.