Kolkraft

Vattenfalls mål är fossilfrihet och att bli klimatneutrala senast 2040.

För att bli fossilfria behöver Vattenfall minska sina koldioxidutsläpp och därmed minska sina koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan.  Vi satsar på utbyggnad av förnybar produktion, främst vind- och solkraft, samtidigt som vi vill hjälpa våra kunder och leverantörer att minska sina koldioxidutsläpp genom att erbjuda klimatsmarta lösningar.

Det första stora steget att avveckla kol i vår verksamhet var försäljningen av den tyska brunkolsverksamheten 2016. Det innebar att Vattenfalls årliga koldioxidutsläpp minskade från över 80 miljoner ton till omkring 23 miljoner ton, samtidigt som resurser frigjordes att öka satsningen på förnybart. I dag använder vi inte längre brunkol i vår verksamhet.

2019 stängdes vårt sista kolkraftverk i Nederländerna, Hemweg 8 nära Amsterdam, och kolkraftverket Reuter C i Berlin. Fjärrvärmeverksamheten i Hamburg överlämnades till Hamburgs stad 2019, eftersom staden beslutade att återköpa sin värmeverksamhet från Vattenfall, inklusive ett fåtal koleldade värmekraftverk.

I slutet av 2020 stoppade kraftvärmeverket Moorburg i Hamburg sin kommersiella produktion baserad på stenkol tidigare än planerat. Anläggningen behölls som reserv för potentiell nätstabilisering fram till den 30 juni 2021, men stängdes därefter helt. Den avyttrades 2023.

Färdplanen för minskade koldioxidutsläpp för Berlins värmeverksamhet presenterades i juni 2023 och beskriver vägen för fjärrvärme mot 40 procent förnybar energi till 2030 och klimatneutral värmeproduktion 2040.

I december 2023 beslutade Vattenfall att sälja hela sin fjärrvärmeverksamhet i Tyskland till förbundslandet Berlin. Parterna slutförde transaktionen den 2 maj 2024.

Inköp av kol

Vattenfall avslutade sin kolverksamhet i maj 2024. Dessförinnan använde Vattenfall en kontrollprocess för att kunna fatta sunda och faktabaserade beslut om huruvida man ska köpa kol från en viss leverantör eller ej.

Skophjul för grävning av kol

Relaterad information

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Interiör av en reaktor i ett kärnkraftverk

Kärnkraft spelar en viktig roll i energiomställningen.

Tuggen vattenkraftverk, Sverige

Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv och släpper ut väldigt lite koldioxid.

Se även

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Ett bi på en gul blomma framför solpaneler

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.