Kol

Vattenfall håller på att fasa ut de fossila bränslena, inklusive kol, inom en generation.

De fossila bränslena kommer att fasas ut inom en generation, och vi fortsätter vår färd mot en fullständig utfasning av kolet från vår värmeportfölj till 2030. Vattenfall håller på att förvandlas till ett kundorienterat företag som kombinerar storskalig produktion med decentraliserade lösningar och förnybara energislag. Vårt mål är att vara klimatneutrala senast 2050. Det innebär att kolkraftverk så småningom inte längre passar in i Vattenfalls portfölj, vilket betyder att de framöver klassas som tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten.

Slutet av september 2016 innebar en viktig milstolpe för Vattenfalls omställning i och med att försäljningen av den tyska brunkolsverksamheten till den tjeckiska energikoncernen EPH och deras finansieringspartner PPF Investments då slutfördes. Detta var ett viktigt steg för att anpassa Vattenfalls portfölj till den nya marknadssituationen och ett långsiktigt hållbart energisystem, och ger företaget en god position för att slutföra omställningen till koldioxidneutralitet.

På kort sikt är emellertid stenkolseldade tillgångar viktiga när det gäller systemet som helhet, eftersom de bidrar till att trygga leveranssäkerheten på el- och fjärrvärmemarknaderna. Ur ett affärsperspektiv behövs därför lämpliga regelverk som gör det möjligt för företag att finansiera och slutföra omställningen till klimatneutralitet.

I nuläget äger och driver Vattenfall sju koleldade kraftverk, varav sex är värmekraftverk i Berlin och Hamburgregionen i Tyskland, och ett kondenskraftverk i Nederländerna.

  • Moorburg och Tiefstack i Hamburg, Tyskland
  • Wedel i Schleswig-Holstein, Tyskland
  • Reuter och Reuter West i Berlin, Tyskland
  • Moabit för sameldning med biomassa i Berlin, Tyskland
  • Hemweg 8 i Amsterdam, Nederländerna

Inköp av kol

Vattenfall har infört en kontrollprocess för att kunna fatta sunda och faktabaserade beslut om huruvida man ska köpa kol från en viss leverantör eller ej.

En närbild på kolbrytning.

Kolet och miljön

Vattenfall arbetar aktivt för att minska koldioxidutsläppen från sin produktionsportfölj. Kolkraftverken släpper ut mycket koldioxid, och vi fasar ut kolet från all vår energiproduktion. Ett exempel är att vi har byggt om Klingenberg-kraftverket i Berlin till ett gaskraftverk, något som minskade Vattenfalls årliga koldioxidutsläpp i staden med 600 000 ton.

Vi håller på att bygga effektiva gaseldade kraftvärmeverk och utvecklar dessutom nya kraft- och värmelösningar, till exempel kraftvärmeteknik där fossilfri energi används för värmeproduktion. Fram till 2020 planerar Vattenfall att ersätta det stenkolseldade kraftvärmeverket Reuter C med en kraftvärmeanläggning som gör att förnybara energislag kan användas dels i fjärrvärmesystemet, dels i en gaseldad värmepanna. Samtidigt har Vattenfall börjat leverera ånga från Moorburg-kraftverket till en industripartner i samma område, vilket gör att kraftverket inte längre är ett renodlat kondenskraftverk utan ett kraftvärmeverk.

Vattenfalls kolkraftverk Hemweg 8 i Nederländerna kommer att stängas senast i slutet av 2019.

Vi vidtar ett antal åtgärder för att förbättra luftkvaliteten, bland annat genom en riktad blandning av kolkvalitet eller förbränningsstyrning (NOx, CO), men också genom sekundära rökgasreningsåtgärder som elektrostatiska filter eller filterpåsar (damm), rökgasavsvavling (SO2) och DENOX (NOx).

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Reaktorhall i ett kärnkraftverk

Kärnkraftsproduktion spelar en viktig roll för att understödja energiomställningen.

Vattenkraftverket Tuggen

Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv och släpper ut väldigt lite koldioxid.

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.