Naturgas

Naturgas kan användas som ett övergångsbränsle på vägen mot klimatneutralitet. 

Vi håller aktivt på att fasa ut vår fossilbaserade produktion och investera i en större andel förnybar produktion, och naturgas kan användas som ett övergångsbränsle under omställningen till ett hållbart energisystem. Naturgas leder till mindre koldioxidutsläpp jämfört med andra fossila bränslen, ger en säkrare energiförsörjning samt förser Vattenfall med en mer balanserad portfölj som bättre avspeglar den europeiska energimixen.

Naturgas kan spela en avgörande roll för våra insatser att minska koldioxidutsläppen. I Tyskland och Nederländerna har Vattenfall verksamhet inom så gott som alla delar av värdekedjan för gas: från lagring och handel till leverans till nästan 2,4 miljoner konsumenter. Vi levererar naturgas för uppvärmning av hushåll, till små och medelstora företag samt till kraftverk och industri.

Gas är ett övergångsbränsle på vägen mot ett mer hållbart energisystem. Allt eftersom priserna på övriga fossila bränslen stiger, kommer naturgasen att bli mer attraktiv och konkurrenskraftig jämfört med exempelvis kolkraftverk.

Våra kraftverk

Ta reda på mer om Vattenfalls kraftverk och fakta om hur mycket el vi producerar.

Naturgaslagring

Vi lagrar gas i bergrum i de före detta saltgruvorna i den tyska staden Epe, nära gränsen vid Enschede. På så sätt kan vi snabbt och flexibelt möta dagliga variationer i tillgång och efterfrågan på gas. Epe används även för tradingändamål, och kan betraktas som ett säsongsbaserat finansiellt instrument för att skapa arbitrage mellan vinter- och sommarpriser.

Hur påverkar naturgas miljön?

Förbränning av naturgas medför koldioxidutsläpp, men utsläppen är lägre än vid förbränning av andra fossila bränslen. Naturgas kommer att spela en allt viktigare roll som reglerkraft när förnybara energislag med oregelbunden produktion, som solenergi och vindkraft, blir allt vanligare.

Relaterad information

Vattenkraftverket Tuggen

Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv och släpper ut väldigt lite koldioxid.

Reaktorhall i ett kärnkraftverk

Kärnkraftsproduktion spelar en viktig roll för att understödja energiomställningen.

Kol på kraftverket Hemweg

Kol

Vattenfall håller på att fasa ut de fossila bränslena, inklusive kol.

Se även

Kvinna vid sitt skrivbord på Vattenfalls trading-avdelning

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.