Naturgas

Naturgas kan användas som ett övergångsbränsle på vägen mot fossilfrihet.

Vi håller aktivt på att fasa ut vår fossilbaserade produktion och investera i en större andel förnybar produktion, och naturgas kan användas som ett övergångsbränsle under omställningen till ett hållbart energisystem. Naturgas leder till mindre koldioxidutsläpp jämfört med andra fossila bränslen, bidrar till en säker energiförsörjning samt förser Vattenfall med en mer balanserad portfölj som bättre avspeglar den europeiska energimixen.

Naturgas kan spela en avgörande roll för våra insatser att minska koldioxidutsläppen. I Tyskland och Nederländerna har Vattenfall verksamhet inom så gott som alla delar av värdekedjan för gas: från lagring och handel till leverans till nästan 2,3 miljoner konsumenter. Vi levererar naturgas för uppvärmning av hushåll, till små och medelstora företag samt till kraftverk och industri.

Gas är ett övergångsbränsle på vägen mot ett mer hållbart energisystem. Allt eftersom priserna på övriga fossila bränslen stiger, kommer naturgasen att bli mer attraktiv och konkurrenskraftig jämfört med exempelvis kolkraftverk.

Inom vår privatkundsverksamhet ökar vi andelen biometan för att ersätta naturgas och investerar i värmepumpslösningar som ett alternativ till gasuppvärmning.

Våra kraftverk

Ta reda på mer om Vattenfalls kraftverk och fakta om hur mycket el vi producerar.

Naturgaslagring

Vi lagrar gas i bergrum i de före detta saltgruvorna i den tyska staden Epe, nära den nederländska gränsen vid Enschede. På så sätt kan vi snabbt och flexibelt möta dagliga variationer i tillgång och efterfrågan på gas. Epe används även för tradingändamål, och kan betraktas som ett säsongsbaserat finansiellt instrument för att skapa arbitrage mellan vinter- och sommarpriser.

Hur påverkar naturgas miljön?

Förbränning av naturgas medför koldioxidutsläpp, men utsläppen är lägre än vid förbränning av andra fossila bränslen. Naturgas kommer att spela en allt viktigare roll som reglerkraft när förnybara energislag med oregelbunden produktion, som solenergi och vindkraft, blir allt vanligare.

Relaterad information

Tuggen vattenkraftverk, Sverige

Vattenkraft är ekonomiskt attraktiv och släpper ut väldigt lite koldioxid.

Interiör av en reaktor i ett kärnkraftverk

Kärnkraft spelar en viktig roll i energiomställningen.

Ett kolberg med ett transportband ovanför det.

Kol

Vattenfall håller på att fasa ut de fossila bränslena, inklusive kol.

Se även

Kvinna sitter vid skrivbord och tittar in i kameran

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.