Avfall och avfallshantering

Avfall kan användas som bränsle i stället för att skickas till deponi.

Ungefär 200 miljoner ton brännbart avfall grävs ned på soptippar i Europa varje år. När brännbart material grävs ned bryts avfallet ned och ger upphov till metangas, en av de kraftigaste växthusgaserna som har en växthuseffekt som är nästan 25 gånger större än koldioxid. Detta är ett av Europas största miljöproblem.

Avfall blir energi

I stället för att skicka iväg avfallet till deponi kan det användas som bränsle. Avfall är ett bränsle som används för de svenska fjärrvärmesystemen. Genom att omvandla avfall till energi skapas värme som räcker till 1 250 000 bostäder och el för 680 000 bostäder. Svenska värmeverk är väl förberedda för att återanvända en del av Europas avfall som energi i stället för att det ska skickas till soptippen. De svenska kraftverken har hög återvinningsgrad tack vare fjärrvärmenäten som är byggda för att utnyttja den värme som produceras vid avfallsförbränning.

Svenska kraftverk för energiåtervinning bearbetar också avfall från andra europeiska länder, något som förstärker bränsletillgången i Sverige och också minskar problemen med avfallshantering som finns i de länder som avfallet kommer från.

Uppsala är Sveriges fjärde största stad. Upp till 60 % av Uppsalas fjärrvärme kommer från avfall, och ungefär 90 % av husen i staden är anslutna till fjärrvärmenätet. I stället för att använda fossila bränslen utnyttjar Vattenfall avfall för att värma upp fastigheter.

Hur avfall blir till energi

Sverige tar emot och bränner avfall från andra europeiska länder. Lär dig mer i denna video om avfallsimport.

Hållbar resursanvändning

Vi genomför olika aktiviteter för att förebygga och reducera avfallsmängderna, men också för att optimera återanvändning och återvinning.

Flytande kran under uppförandet av ett vindkraftverk

Relaterad information

Interiör av en reaktor i ett kärnkraftverk

Kärnkraft spelar en viktig roll i energiomställningen.

Solpaneler på taket till ett flerfamiljshus

Solpaneler kommer att utgöra en allt större del av elektrifieringen.

Kran som plockar upp flis

Biomassa är förnybart och kan användas för att producera både värme och el.

Se även

Kvinna sitter vid skrivbord och tittar in i kameran

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Kvinna på cykel

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.