Blakliden och Fäbodberget

Nyhetsarkiv Blakliden och Fäbodberget

Här kan du läsa äldre nyheter om vindprojektet Blakliden och Fäbodberget.

4 februari 2019

I samband med att Winterwind arrangerades i Umeå 4-6 februari var vi värd för den field-trip som alltid inleder den återkommande konferensen i norra Sverige. Denna gång besöktes Stornorrfors kraftverk vid Ume älv och därefter servicekontoret i Fredrika där fokus låg på det vindkraftskluster som växer fram i detta område (Stor-Rotliden, Blakliden, Fäbodberget och Vargträsk). Syftet med denna årliga konferens är kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte gällande vindkraft i kallt klimat.

12 december 2018

Vintern har kommit relativt sent till området vilket har gjort att vi kunnat fortsätta anläggningsarbetet lite längre.
– Vi har nu snart den första byggsäsongen bakom oss och arbetena har i stort löpt enligt plan. Inom kort kommer vi att göra vinteruppehåll på båda byggplatserna för att sen återuppta arbetena igen till våren, rapporterar Kristoffer Arnqvist, delprojektledare för byggnation.

1 december 2018

Vindkraftens möjligheter – ett framtida yrkesval? Skolungdomar i Åsele fick lära sig mer om vindkraft.

Tre vindkraftverk på en skogshöjd

23 november 2018

Åsele Näringslivsstiftelse arrangerade för första gången en egen näringslivsdag med efterföljande bankett. Vi fanns förstås med på dagsprogrammet då miniseminarier hölls för alla intresserade och där vårt projekt presenterades. Parallellt med detta hölls också en separat aktivitet för skolungdomar för att peka på allt spännande som händer inom vindkraftsbranschen och att branschen sammantaget har ett stort behov av att rekrytera medarbetare i framtiden. Det här var verkligen ett bra initiativ från Åsele och vi hade en riktigt givande dag på plats.

1 juli till 5 november 2018

Sedan i somras är den första byggsäsongen i full gång på byggplatserna Blakliden och Granliden samt Fäbodberget södra och norra. Arbetena har i stort sett gått enligt plan och infrastrukturen växer fram och dag för dag. 

Status och planering för Blakliden:

  • 75 % av alla befintliga vägar och 10 % av alla nya vägar är i dagsläget färdiga och vi arbetar för närvarande på cirka hälften av alla kranplaner.
  • Vårt mål är att färdigställa alla vägar och alla kranplaner fram till december. Vi har därefter ett vinteruppehåll till 1 maj då inga aktiviteter kommer att pågå på site.
  • Under 2019 ligger fokus på att bygga alla fundament.
  • Under 2020-21 byggs elnät och transformatorstationer.
  • Vindkraftverken kommer att resas, installeras och idrifttas under 2021.

Status och planering för Fäbodberget:

  • Alla aktiviteter är just nu koncentrerade till Fäbodberget Södra. 75 % av de befintliga vägarna och cirka 15 % av de nya vägarna är färdigställda. Vi jobbar också på ett fåtal kranplaner.
  • Vårt mål är att göra alla vägar på Fäbodberget Södra helt färdiga fram till december och att påbörja en liten sträcka av vägen in på Fäbodberget Norra. Vi har därefter ett vinteruppehåll fram till 1 maj.
  • Under 2019 är planen att göra färdigt vägarna på Fäbodberget Norra, alla kranplaner på Fäbodberget Södra och Norra samt också lägga ned kabel.
  • Under 2020-21 byggs elnät och transformatorstationer.
  • Vindkraftverken kommer att resas, installeras och idrifttas under 2021.

29 maj 2018

I samband med den stora vindkraftskonferensen ”Energivärlden – tema vindkraft” offentliggjorde vi avsiktsförklaringen med den nya modellen för stöd till lokal utveckling. Detta är ett samarbete mellan Vattenfall och Garantia (tidigare Kreditgarantiföreningen i Norr). Vindkraftcentrum har varit ett stort stöd i detta arbete för att forma en hållbar modell som inte bara riktar sig till lokala föreningslivet utan nu också det lokala näringslivet. Vi kommer att berätta mer om detaljerna till hösten.
Läs pressmeddelandet om avsiktsförklaringen med Garantia

24 maj 2018

Ett stort informationsmöte för allmänhet, kommuner och media arrangerades i Åsele för att berätta mer om det positiva beslutet om byggandet av dom två vindkraftsanläggningarna. Medverkanden från Vattenfall, våra partners Vestas och PKA samt kunden Norsk Hydro.

18 maj 2018

Ett företagarmöte arrangerades på Åsele Wärdshus för att presentera de över 100 företag som registrerat sig för att bli matchningsbara för vår tänkta anläggningsentreprenör Peab. Vattenfall ser positivt på att lokala och regionala företag ser affärsmöjligheter under de kommande åren då vindkraftsanläggningarna byggs. Mycket positivt med det stora intresset från näringslivet och all den hjälp som vi fått för att nå ut med detta genom kommunernas näringslivsfunktioner.

16 maj 2018

Efter många års projektutveckling – nu börjar bygget av vindkraftsparkerna Blakliden och Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner. Totalt installeras 84 vindkraftverk. När de tas i drift 2021/22 blir Blakliden och Fäbodberget Vattenfalls hittills största landbaserade vindkraftspark och också en av de största i Sverige. Den totala investeringen uppgår till 3,5 miljarder SEK.

Vattenfall har tecknat ett turbinkontrakt med Vestas och, efter att bankfinansiering är på plats, ett tjugoårigt elleveransavtal med Norsk Hydro. För att ytterligare stärka projektet finns ett partnerskap mellan Vattenfall, Vestas och det danska pensionsbolaget PKA. Detta är en mycket komplex affär som är unik i sitt slag som tydligt bidrar till vår fossilfria framtid. 
Läs mer om avtalet i pressmeddelandet

För mer information om investeringsbeslutet och partnerskapet, kontakta Daniel Gustafsson, chef Onshore Wind, Market Development Sweden, daniel.gustafsson@vattenfall.com076-770 73 15.

4 maj 2018

Vi fortsätter med vissa förberedande arbeten som innebär något ökad trafik längs aktuella vägar. Arbetena beräknas pågå fram till sommaren. Vi har nu också lämnat in bygganmälan för respektive vindkraftsanläggning som ytterligare en del i våra förberedelser.

Vattenfall planerar att påbörja byggnation i sommar och slutföra byggnationsfasen år 2021/2022, i linje med nuvarande tillstånd. Det här är ett mycket stort byggprojekt med en komplicerad elnätanslutning och för att redan nu förbereda för och minimera riskerna kopplade till förseningar har ansökningar om förlängd igångsättningstid lämnats in. För Fäbodberget skulle en godkänd förlängning även kunna göra att rensningen av verk under 2021 kunde göras mindre intensivt, med fördelar ur ett generellt riskperspektiv.

19 april 2018

Vi kommer nu att lämna in bygganmälan för respektive vindkraftsanläggning som ytterligare en del i våra förberedelser. Blakliden och Fäbodberget är på god väg att förverkligas men det slutliga investeringsbeslutet dröjer ännu en tid.

28 februari 2018

Med anledning av det planerade vindkraftsprojektet Blakliden påbörjar vi vissa förberedande arbeten i området, bland annat plogning av vägar och trädfällning.

Relaterad information

Ett vindkraftverk mot blå himmel

Vi bygger just nu en av de största vindkraftsparkerna i Sverige.

Ett lastfordon vid bygge av en vindkraftspark

Läs mer om vad som händer i vindkraftsprojektet Blakliden och Fäbodberget.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.