Bruzaholm

Projektnyheter Bruzaholm

Här kan du läsa mer om vad som händer i vindkraftsprojekt Bruzaholm.

Vill du få nyhetsbrevet skickat till din e-postadress? Anmäl dig här nedanför.

Ja tack, jag vill ha nyhetsbrev om vindkraftspark Bruzaholm

Personuppgifter
* Obligatoriskt fält

Följ byggprocessen – månad för månad:

Mars 2024

Arbetet med att gjuta fundament i vindkraftsparken fortsatte i mars och nu är tre fundament gjutna. Fundamenten som ligger nära Västre sjö och Hemsjön gjuts under vecka 15. Arbetet med kabeldragningen har även påbörjats och Eons arbete med transformatorstationen pågår genom gjutning av fundament. På platsen där batteriet ska placeras är nu terrasseringen och dräneringen genomförd. Nästa steg blir att gjuta fundament för batterierna.

Februari 2024

Den första gjutningen av ett fundament genomfördes i vindkraftsparken. Dessutom fortsatte det förberedande arbetet inför fler fundamentsgjutningar. Byggnationen av batterilagringssystemet har också påbörjats genom markförberedande arbeten.

Januari 2024

Fortsatt arbete med grävning, sprängning och schakt för fundament, vägar och kranplaner. Det förberedande arbetet inför gjutning av fundament påbörjades.

December 2023

Under december pågick grävningsarbeten för fundament, vägar och kranplaner. Arbetet med borrning och sprängning samt utjämning och utfyllnad av massor fortsatte.

November 2023

Arbetet med vägar och hårdgjorda ytor fortsatte i området för vindkraftsparken, bland annat genom vegetationsavtäckning. Den sista skogsavverkningen genomfördes. Grävningsarbeten för fundament, vägar och kranplaner utfördes, liksom en hel del borrning och sprängning samt utjämning och utfyllnad av massor.

Oktober 2023

I oktober fortsatte arbetet med vägar i området, bland annat genom schaktning, mottagning av massor, avtäckning, borrning för sprängning och sprängning av berg.

September 2023

Arbetet fortsatte med skogsnedtagning samt vägar.

Augusti 2023

Ett platskontor etablerades utmed Brokabovägen.

I slutet av augusti bjöd Vattenfall in till en första spadtaget-ceremoni. Inbjudna var bland annat representanter från markägarna, Eksjö kommun, Siemens-Gamesa, Kanonaden och Volvo.

Första spadtaget till vindkraftspark Bruzaholm

Första spadtaget för vindkraftspark Bruzaholm togs av f.v. Oleksii Kubyshkin (Siemens-Gamesa), Markus Kyllenbeck (Eksjö kommun), Daniel Gustafsson (Vattenfall) och Martin Alnemo (Kanonaden).

Juni 2023

Nedtagning av skog påbörjades i området.

Maj 2023

Den 24 maj genomförde Vattenfall ett informationsmöte inför byggnation. Mötet var främst riktat till närboende och allmänhet och hölls i Folkets hus i Bruzaholm.

Presentation från möte

Här kan du se presentationen som visades på mötet den 24 maj 2023.

Under maj månad bjöd Vattenfall även in till ett matchmakingmöte mellan lokala företag och entreprenören Kanonaden. Företagen som bokat tid fick tillfälle att presentera sina varor och tjänster under ett personligt möte med representanter från Kanonaden. Även Eksjö kommun fanns på plats på mötet.

Relaterad information

En kran som lyfter en del av ett vindkraftverk på plats

21 vindkraftverk uppförs nordväst om Bruzaholm i Eksjö kommun.

Vindkraftverk

Läs om Vattenfalls svenska vindprojekt på land och till havs.

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.