Grönhult

Kompletteringar till ansökan

Här hittar du kompletteringar till ansökan om tillstånd till vindkraftsetablering i Grönhult. De består av kompletteringsföreläggandet som Vattenfall fått från länsstyrelsen i Västra Götaland, vår skrivelse och alla de tillhörande bilagorna samt kompletteringar del II och del III.

Kompletteringar del I

Relaterad information

Ett vindkraftverk mot molnig himmel

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark med tolv verk i Velinga.

Vindkraftverk i Näsudden

Vi planerar att modernisera vindkraften på Näsudden med nya effektiva vindkraftverk.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.